Et profilbilde

Forsker
Espen Enge { "honorific-suffix": "Forsker", "fn": "Espen Enge", "tel": "", "email": "espen.enge@uis.no" }

Avdeling/enhet Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet
Institutt/senter Institutt for kjemi, biovitenskap og miljøteknologi
Rom KE C-205

Forskningsområder

Utvalgte publikasjoner

Pågående forskning

Arbeidserfaring

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

  • Enge, Espen (2016). Sjøsaltepisoder og fiskedød: Er egentlig sjøsalter så skadelige?.
  • Enge, Espen (2016). Sjøsaltepisoder og fiskedød: Er egentlig sjøsalter så skadelige?.
  • Haws, Anne Marie; Kommedal, Roald; Enge, Espen; Hill, Helene H (2016). Annual Phosphorus Retention Efficiency of a Constructed Wetland Treating Diffuse Agricultural Runoff. International Society of Limnology; 2016-07-31 - 2016-08-05.
  • Enge, Espen (2015). Er konduktivitetsstyrte kalkdoserere fremtiden?. Miljødirektoratet/Havs och Vattenmyndigheten; 2015-11-04 - 2015-11-05.