Et profilbilde

Universitetslektor
Linda Refvik { "honorific-suffix": "Universitetslektor", "fn": "Linda Refvik", "tel": "Telefon: 51832385", "email": "linda.refvik@uis.no" }

Avdeling/enhet Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt/senter Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking
Avdeling for nasjonale oppdrag
Rom OD B-2637

Forskningsområder

Utvalgte publikasjoner

Pågående forskning

Arbeidserfaring

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

  • Refvik, Linda (2017). Fagtorg -Statped. vest 2017. Statped. Vest; 2017-08-24.
  • Refvik, Linda (2017). Forelesninger på EVU kurs Voksenpedagogikk,lesing og skriving som grunnleggende ferdigheter.Et samarbeid mellom Kompetanse Norge, EVU og Lesesenteret.. Kompetanse Norge, EVU;
  • Refvik, Linda (2017). LUIN 2017. Kommuneeiere i NOrdfjord; 2017-02-08 - 2017-02-09.
  • Refvik, Linda (2017). Oppstartssamlinger Språkløyper 2017. Lesesenteret; 2017-04-19 - 2017-05-23.
  • Refvik, Linda (2017). Presentasjon av Språkløyper for PPT-ansatte i Stavanger kommune.. Stavanger kommune; 2017-02-21.
  • Scarbocci, Paolo Haaland; Færevaag, Margaret Klepstad; Bjerkan, Kirsten Meyer; Refvik, Linda; Wagner, Åse Kari H. (2017). Språkvansker (barnehage).
  • Mossige, Margunn; Færevaag, Margaret Klepstad; Refvik, Linda; Bjerkan, Kirsten Meyer (2017). Språkvansker (barnehage). Universitetet i Stavanger - Lesesenteret.