Et profilbilde

Førsteamanuensis
Tore Johansen { "honorific-suffix": "Førsteamanuensis", "fn": "Tore Johansen", "tel": "", "email": "tore.johansen@uis.no" }

Avdeling/enhet Fakultet for utøvende kunstfag
Institutt/senter Avdeling for jazz, dans, PPU og musikkproduksjon

Forskningsområder

Utvalgte publikasjoner

Pågående forskning

Arbeidserfaring

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

  • Brækhus, Stein Inge; Johansen, Tore; Brasel, Wayne Thomas (2017). Konsertinnslag på åpningsermoni fredag den 18. august 2017 for Fakultet For Utøvende Kunstfag UIS..
  • Brækhus, Stein Inge; Yttredal, Tor; Johansen, Tore (2017). Medvirkning under Mai Jazz 2017 på konsert med Arild Andersen & Kirsten Bråten Berg med Bjergsted Jazzensemble 13.mai i Zetlitz-salen, Stavanger Konserthus..
  • Johansen, Tore (2017). Nattjazz.
  • Johansen, Tore (2017). Requiem: Shine On Them.
  • Yttredal, Tor; Johansen, Tore (2017). Recordingsession with Mario Piacentini Quintet.