Et profilbilde

Stipendiat
Hilde Marie Hunsbedt Fjellså { "honorific-suffix": "Stipendiat", "fn": "Hilde Marie Hunsbedt Fjellså", "tel": "Telefon: 51832482", "email": "hildemarie.fjellsa@uis.no" }

Avdeling/enhet Det helsevitenskapelige fakultet
Institutt/senter Avdeling for folkehelse

Undervisning

Forskningsområder

Utvalgte publikasjoner

Pågående forskning

Arbeidserfaring

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

  • Hunsbedt, Hilde Marie (2018). Pårørende erfaring knyttet til samhandling for barn som mottar intensiv tverrfaglig habilitering. Nettverk for intensiv tverrfaglig habilitering for bar&ung;