Et profilbilde

Stipendiat
Marianne Larsen Undheim { "honorific-suffix": "Stipendiat", "fn": "Marianne Larsen Undheim", "tel": "Telefon: 51832906", "email": "marianne.undheim@uis.no" }

Avdeling/enhet Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt/senter Institutt for barnehagelærerutdanning
Rom HL U-219
Hjemmeside https://www.digitalkreativitet.no

Undervisning

Undervisning på BULL heltid, høsten 2017: "Digital kompetanse i barnehagen og animasjon". 

Undervisning

Forskningsområder

Utvalgte publikasjoner

 • Undheim, M. (2015). Del gleder - digital kompetanse i barnehagen (2. utg.). Oslo: Gan Aschehoug.
 • Undheim, M. (2015). Hvorfor har vi blå striper på armen?: Temaperioder og prosjektarbeid med barnehagebarn. Bryne: Info Vest Forlag.
 • Undheim, M. (2012). Digitale fortellinger i barnehagen. I K. H. Haug, G. Jamissen, & C. Ohlmann (Red.), Digitalt fortalte historier: refleksjon for læring (s. 171-184). Oslo: Cappelen Damm akademisk.

Pågående forskning

Deltar i forsknings- og innovasjonsprosjektet VEBB.

PhD-forskningen er knyttet til digitale kreative produksjonsaktiviteter i barnehagen. Det har fokus på barnehagelæreres og barnehagebarns kreative og skapende bruk av digital teknologi.

Arbeidserfaring

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

 • Undheim, Marianne (2016). Digitale fortellinger og barnehagelærernes kompetanse. Høgskulen på Vestlandet. 107 s.
 • Undheim, Marianne (2015). Del gleder - digital kompetanse i barnehagen. Gan Aschehoug. ISBN 9788249217816. 228 s.
 • Undheim, Marianne (2015). Hvorfor har vi blå striper på armen? Temaperioder og prosjektarbeid med barnehagebarn. Info Vest forlag. ISBN 9788290910834. 185 s.
 • Undheim, Marianne (2012). Snuse på nett: Superetterforskerne - de første skrittene mot bevisst internettbruk. Senter for IKT i utdanningen. ISBN 9788299869829. 50 s.
 • Undheim, Marianne (2018). Animasjonsprosjektet. IBU; 2018-02-07.
 • Undheim, Marianne (2018). Children’s Participation in Collaborative Digital Design Processes. Finnish Society for Childhood Studies; 2018-05-08.
 • Undheim, Marianne (2018). Collaborative Digital Design Processes (prosjektpresentasjon). Oslo Met; 2018-06-07.
 • Undheim, Marianne (2018). Digital dømmekraft i barnehagen - Hva er lov? Hva er lurt?. IMTEC; 2018-03-14 - 2018-03-16.
 • Undheim, Marianne (2018). Om teknologi i undervisningen. TV Vest. [TV]; 2018-02-20.
 • Undheim, Marianne; Jernes, Margrethe (2018). Barnehagens digitale praksis. Sandnes kommune; 2018-06-01.
 • Undheim, Marianne (2017). Digital Production Activities (poster presentation). Det humanistiske fakultet; 2017-06-01.
 • Undheim, Marianne (2017). Digital kompetanse og animasjon i barnehagen (undervisning BULL høst 2017). Det humanistiske fakultet; 2017-12-04 - 2017-12-15.
 • Undheim, Marianne (2017). Digital praksis i ny rammeplan.
 • Undheim, Marianne (2017). Læring gjennom samarbeid i en digital design prosess (presentasjon av oppgave). Det humanistiske fakultet; 2017-11-29.
 • Undheim, Marianne (2017). Med blikk på teknologi, pedagogikk og fag som en integrert enhet i barnehagen (prosjektpresentasjon). Det humanistiske fakultet; 2017-03-27.
 • Undheim, Marianne (2017). Medskapende og utforskende barn (kurs). Askøy kommune; 2017-11-16.
 • Undheim, Marianne (2017). Norske skolebarn lærer av roboter. Aftenposten Vitenskap 11/2017. [Avis]; 2017-12-10.
 • Undheim, Marianne (2017). Preschool children's multimodal stories. Universitetet i Stavanger; 2017-09-07.
 • Undheim, Marianne; Vangsnes, Vigdis (2017). Digital stories and preschool teachers' competence. EECERA; 2017-08-31.