MENY

Forskningsdagene: Leik Woie om forskningssamarbeidet mellom SUS og UiS

Leik Woie, dr.philos, tidligere sjefslege ved Sentralsjukehuset i Rogaland og avdelingsoverlege ved Hjerteavdelingen, Stavanger Universitetssjukehus, deler sin erfaring fra og synspunkt på samarbeidet mellom SUS og UiS på et åpent møte i regi av Norges tekniske vitenskapsakademi og TEKNA.

- Følgende prosjekter vil få spesiell omtale, sier Woie om foredraget sitt: Signalanalyse og tolkning av ekg og magnet-tomografiske bilder av hjertet og hjernen, genmutasjoner og genuttrykk hos parkinsonpasienter, oljeteknologi anvendt innen medisin i regi av prosjektet Pumps & Pipes og med måling av blodstrømmen til hjertets kransarterier fremstilt med CT, angiografi med mikrosonder og matematisk modellering av kreftcellers bevegelse.

Videre vil han drøfte perspektivene for videreføring av aktuelle prosjekter, nye prosjekter, vitenskapelige bistillinger ved universitetet for ansatte ved sykehuset, oppstart av mastergrad-studier i medisinsk teknikk og utarbeidelse av retningslinjer for 30 studiepoeng slik at leger og ansatte med mastergrad ved sykehuset kan ta PhD.

- Betydningen av bedre transport mellom institusjonene vil bli fremhevet, sier Woie.

Les mer om Leik Woies doktorgradsarbeid.

Alle er velkomne.

 

Bilde av Leik Woie

Leik Woie