Et profilbilde

Ekstern
Anne Elisabeth Dahle { "honorific-suffix": "Ekstern", "fn": "Anne Elisabeth Dahle", "tel": "Telefon: 51833247", "email": "anne.e.dahle@uis.no" }

Avdeling/enhet Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt/senter Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking
Rom OD B-2490

Forskningsområder

Utvalgte publikasjoner

Pågående forskning

Arbeidserfaring

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

 • Dahle, Anne Elisabeth; Nøttaasen Gabrielsen, Nina; Skaathun, Astrid (2016). Når skriftspråket blir utfordrende. Utvikling, kartlegging og tiltak på begynnertrinnene. Lesesenteret, Universitetet i Stavanger. ISBN 978-82-7649-082-4. 91 s.
 • Dahle, Anne Elisabeth (2011). Problematferd ved dysleksi. Svake regneferdigheter ved dysleksi. Universitetet i Stavanger. ISBN 978-82-7644-470-4. 123 s.
 • Dahle, Anne Elisabeth; Gabrielsen, Nina Nøttaasen; Skaathun, Astrid (2009). Idéhefte. Kartleggign av leseferdighet. 1. og 2. årstrinn. Utdanningsdirektoratet. 136 s.
 • Dahle, Anne Elisabeth; Gabrielsen, Nina Nøttaasen; Skaathun, Astrid (2009). Idéhefte. Kartlegging av leseferdigheit 1. og 2. årssteget. Utdanningsdirektoratet.
 • Dahle, Anne Elisabeth; Gabrielsen, Nina Nøttaasen; Skaathun, Astrid (2009). Obligatorisk kartleggingsprøve. Kartlegging av leseferdigheit 1. årssteget. Utdanningsdirektoratet.
 • Dahle, Anne Elisabeth; Gabrielsen, Nina Nøttaasen; Skaathun, Astrid (2009). Obligatorisk kartleggingsprøve. Kartlegging av leseferdigheit. 1. årssteget Del 1: Lærarrettleiing. Utdanningsdirektoratet.
 • Dahle, Anne Elisabeth; Gabrielsen, Nina Nøttaasen; Skaathun, Astrid (2009). Obligatorisk kartleggingsprøve. Kartlegging av leseferdighet 1. årstrinn. Utdanningsdirektoratet.
 • Dahle, Anne Elisabeth; Gabrielsen, Nina Nøttaasen; Skaathun, Astrid (2009). Obligatorisk kartleggingsprøve. Kartlegging av leseferdighet. 1. årstrinn. Del 1: Lærerveiledning. Utdanningsdirektoratet.
 • Dahle, Anne Elisabeth; Gabrielsen, Nina Nøttaasen; Skaathun, Astrid; Begnum, Anne Charlotte (2009). Rapport til Utdanningsdirektoratet "Kartlegging av leseferdighet" 1. årstrinn, våren 2009. Utdanningsdirektoratet.
 • Dahle, Anne Elisabeth; Gabrielsen, Nina Nøttaasen; Skaathun, Astrid; Begnum, Anne Charlotte (2009). Rapport til Utdanningsdirektoratet "Kartlegging av leseferdighet" 2. årstrinn, våren 2009. Utdanningsdirektoratet.
 • Dahle, Anne Elisabeth; Skaathun, Astrid; Gabrielsen, Nina Nøttaasen (2008). Obligatorisk kartleggingsprøve Kartelgging av leseferdighet på 2. årstrinn, del 2 Idéhefte. Utdanningsdirektoratet.
 • Dahle, Anne Elisabeth; Skaathun, Astrid; Gabrielsen, Nina Nøttaasen (2008). Obligatorisk kartleggingsprøve Kartlegging av lesedugleik på 2. årssteget, del 2. Utdanningsdirektoratet.
 • Dahle, Anne Elisabeth; Gabrielsen, Nina Nøttaasen; Skaathun, Astrid (2007). Revisjon av Kartlegging i lesing. 2. klasse. Delrapport. Lesesenteret, Det humanistiske fakultet, Universitetet i Stavanger.
 • Dahle, Anne Elisabeth; Gabrielsen, Nina Nøttaasen; Skaathun, Astrid (2007). Revisjon av Kartlegging i løesing. 2. klasse. Delrapport. Lesesenteret, Det humanistiske fakultet, Universitetet i Stavanger.
 • Oftedal, Marit Petersen; Dahle, Anne Elisabeth (2004). Leseutvikling og leseferdighet i 4. klasse med fokus på effektiv trening for svake lesere.
 • Oftedal, Marit Petersen; Dahle, Anne Elisabeth (2003). Forskningsrapport Solaprosjektet 2002-2003: Leseutvikling og leseferdighet i 3. klasse med fokus på svake leseres utvikling. 50 s.
 • Oftedal, Marit Petersen; Dahle, Anne Elisabeth (2002). Forskningsrapport Solaprosjektet 2001-2002: Lese- og skriveopplæring: Kartlegging og vurdering av leseferdighet i 2. klasse. 73 s.
 • Austad, Ingolv; Dahle, Anne Elisabeth (2001). Evaluering av signalprosjektet Troll i ord.
 • Dahle, Anne Elisabeth (2000). Norsk leseopplæring fra 1974 til 2000, en positiv utvikling?. 138 s.
 • Oftedal, Marit Petersen; Dahle, Anne Elisabeth (2004). Forebygging av lese- og skrivevansker.
 • Oftedal, Marit Petersen; Dahle, Anne Elisabeth (2004). Kartlegging av lese- og skrivevansker.
 • Dahle, Anne Elisabeth; Løge, Inger Kristine; Joner, Maya Dybvig (2018). Språklig og sosial kompetanse hos barn med språklige utfordringer. Skolemøtet for Rogaland;
 • Dahle, Anne Elisabeth; Reikerås, Elin Kirsti Lie; Buch-Iversen, Ida (2018). Betydningen av ordavkoding og vokabular for leseforståelse på 5. trinn. Lesesenteret, UiS; 2018-11-19.
 • Dahle, Anne Elisabeth; Buch-Iversen, Ida; Reikerås, Elin Kirsti Lie (2017). Ordavkoding og vokabular hos 10 år gamle svake, middels og sterke lesere. Skrivesenteret og Lesesenteret; 2017-05-09 - 2017-05-11.
 • Dahle, Anne Elisabeth; Buch-Iversen, Ida; Reikerås, Elin Kirsti Lie (2017). Ordavkoding og vokabular hos 10 år gamle svake, middels og sterke lesere. Lesesenteret;
 • Dahle, Anne Elisabeth; Løge, Inger Kristine (2017). Sammenheng mellom språkvansker og sosiale vansker hos barn som er meldt til Pedagogisk Psykologisk Tjeneste (PPT) i barnehagealder. Lesesenteret, Uis, Skrivesenteret, NTNU; 2017-05-10.
 • Dahle, Anne Elisabeth; Reikerås, Elin Kirsti Lie; Buch-Iversen, Ida (2017). Ferdigheter i ordavkoding og vokabular hos 10 år gamle svake, middels og sterke lesere. Lesesenteret, UiS; 2017-12-04.
 • Dahle, Anne Elisabeth; Reikerås, Elin Kirsti Lie; Buch-Iversen, Ida (2017). Ferdigheter i ordavkoding og vokabularhos 10 år gamle svake, middels og sterke lesere. Lesesenteret, Uis, Skrivesenteret, NTNU; 2017-05-10.
 • Bentsen, Edle Inga; Dahle, Anne Elisabeth (2016). Bokstavprøve.
 • Dahle, Anne Elisabeth; Bentsen, Edle Inga (2016). Obligatoriske kartleggingsprøver i lesing for 1. til 3. trinn.
 • Dahle, Anne Elisabeth; Bentsen, Edle Inga (2016). Tidlig kartlegging og kartleggingsprøvers kvalitet.
 • Dahle, Anne Elisabeth; Bentsen, Edle Inga (2016). Vurdering og oppfølging av kartleggingsresultater.
 • Aven, Lene; Dahle, Anne Elisabeth (2015). Hva mestrer de svakeste staverne? Staveferdigheter og stavefeil blant 2. trinnselever med svake staveresultater.. Stavangerprosjektet, Universitetet i Stavanger/Stavanger kom; 2015-11-04.
 • Dahle, Anne Elisabeth (2015). Bruk av obligatoriske kartleggingsprøver i lesing. 2015-03-05.
 • Dahle, Anne Elisabeth (2015). Kartlegging av lese- og regneferdighet, Stavangerprosjektet. 2015-03-10.
 • Dahle, Anne Elisabeth (2015). Obligatoriske kartleggingsprøver for 1., 2. og 3. trinn. Utdanningsetaten Oslo kommune; 2015-09-15.
 • Dahle, Anne Elisabeth; Løge, Inger Kristine (2015). Barn henvist PPT i barnehagealder- Hvordan var deres språklige og sosiale kompetanse ved 2 år og 9 måneder?. Stavangerprosjektet, Universitetet i Stavanger; 2015-11-24.
 • Dahle, Anne Elisabeth; Løge, Inger Kristine (2015). Barn som henvises til PPT i barnehagealder- Hvordan var deres språklige og sosiale kompetanse ved 2 år og 9 måneder?. Stavangerprosjektet, UiS/Stavanger kommune; 2015-11-04.
 • Gjestsen, Åse Kathrine; Dahle, Anne Elisabeth (2015). Kartlegging med nasjonale prøver i lesing og regning. Lesesenteret/Stavanger kommune; 2015-08-20.
 • Gjestsen, Åse Kathrine; Dahle, Anne Elisabeth (2015). Stavestrategier hos barn på 2. trinn som både har svak ordavkoding og svak staveferdighet. Stavanhgerprosjektet, UiS / Stavanger kommune; 2015-11-04.
 • Gjestsen, Åse Kathrine; Dahle, Anne Elisabeth (2015). Stavestrategier hos barn på 2. trinn som både har svak ordavkoding og svak staveferdighet. Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking; 2015-05-18 - 2015-05-20.
 • Gunnerud, Hilde Lowell; Dahle, Anne Elisabeth; Reikerås, Elin Kirsti Lie (2015). Hjemmespråkets betydning for flerspråklige barns utvikling av språkforståelse på norsk. Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking; 2015-05-18 - 2015-05-20.
 • Gunnerud, Hilde Lowell; Dahle, Anne Elisabeth; Reikerås, Elin Kirsti Lie (2015). Hjemmespråkets betydning for flerspråklige barns utvikling av språkforståelse på norsk.. Lesesenteret; 2015-05-18 - 2015-05-20.
 • Gunnerud, Hilde; Dahle, Anne Elisabeth; Reikerås, Elin Kirsti Lie (2015). Hjemmespråkets betydning for flerspråklige barns utvikling av språkforståelse på norsk. Stavangerprosjektet, Universitetet i Stavanger; 2015-11-24.
 • Halsne, Elly; Dahle, Anne Elisabeth (2015). Kartlegging av språk i tidlig alder. Stavangerprosjektet, Lesesenteret; 2015-11-04.
 • Helgevold, Lise; Dahle, Anne Elisabeth (2015). Erfaring ved implementering av observasjons- og veiledeningsmateriellet Leselos. Nasjonalt senter for leseforsking; 2015-05-18 - 2015-05-20.
 • Dahle, Anne Elisabeth; Løge, Inger Kristine (2014). Children at risk relaation between language difficulties and social interaction difficulties. EECERA; 2014-09-08 - 2014-09-10.
 • Dahle, Anne Elisabeth; Løge, Inger Kristine (2014). Språklig og sosial kompetanse hos 2 ½ åringer som er henvist til PPT. Lesesenetret;
 • Reikerås, Elin Kristi Lie; Dahle, Anne Elisabeth (2014). Stavanger prosjektet - Det lærende barnet. Om prosjektet og skolenes bidrag. Stavanger kommune;
 • Dahle, Anne Elisabeth (2013). Elever med lese- og skrivevansker. Lesesenteret, UiS; 2013-02-07 - 2013-02-08.
 • Dahle, Anne Elisabeth (2013). Elever med lese- og skrivevansker. Lesesenteret, UiS; 2013-02-04 - 2013-02-05.
 • Dahle, Anne Elisabeth (2013). Kartlegging av leseferdighet. Stavangerprosjektet, UiS; 2013-02-21.
 • Dahle, Anne Elisabeth (2013). Kartlegging av leseferdighet. Stavangerprosjektet, UiS; 2013-01-17.
 • Dahle, Anne Elisabeth (2013). Stavangerprosjektet: Skoledelen Risikoprosjektet. Stavanger kommune; 2013-11-08.
 • Dahle, Anne Elisabeth (2013). Vanlige tilleggsvansker ved dysleksi. Dysleksi Vestfold;
 • Reikerås, Elin Kristi Lie; Dahle, Anne Elisabeth; Bjørg, Jølbo (2013). Stavangerprosjektet-Det lærende barnet. Stavanger kommune;
 • Dahle, Anne Elisabeth (2012). Intervensjon ved dysleksi.
 • Dahle, Anne Elisabeth (2012). Kartlegging ,screening, Kartlegging av elever med vansker, Ortografiske ferdigheter. Nasjonalt senter for leseopplæring og lesevansker; 2012-08-30 - 2012-08-31.
 • Dahle, Anne Elisabeth (2012). Kartlegging, screening, Kartlegging av elever med vansker, Ortografiske ferdigheter, Foreldreperspektivet. Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforskning; 2012-10-22 - 2012-10-23.
 • Dahle, Anne Elisabeth (2012). Kartleggingsprøver på 1. 2. og 3. trinn. Utdanningsetaten i Oslo; 2012-10-10 - 2012-10-11.
 • Dahle, Anne Elisabeth (2012). Psykiske problemer ved dysleksi. Forskning.no. [Internett]; 2012-01-02.
 • Dahle, Anne Elisabeth (2012). Språk-, lese- og skriveutvikling. Stavangerprosjektet, Lesesenteret; 2012-09-27.
 • Dahle, Anne Elisabeth (2012). Språk-, lese- og skriveutvikling. Stavangerprosjektet; 2012-09-25.
 • Dahle, Anne Elisabeth (2012). Vurdering av orddiktater, Hvilken iinformasjon kan en enkel ordlesingsoppgave gi?, Casestudie. Lesesenteret, Universitetet i Stavanger; 2012-01-26 - 2012-01-27.
 • Dahle, Anne Elisabeth (2012). Vurdering av orddiktater, Hvilken informasjon kan en enkel orddiktat gi?, Casestudie. Lesesenteret; 2012-01-23 - 2012-01-24.
 • Dahle, Anne Elisabeth (2012). kartleggingsprøvene på 1. og 2. trinn som pedagogisk verktøy. Nasjonalt senter for leseopplæring og lesevansker; 2012-03-27.
 • Dahle, Anne Elisabeth (2011). Alvorlig dysleksi og problematferd.
 • Dahle, Anne Elisabeth; Knivsberg, Ann-Mari (2011). Problematferd ved alvorlig og ved moderat grad av dysleksi. Lesesenteret, UiS og Skrivesenteret, HiST; 2011-05-30 - 2011-06-01.
 • Knivsberg, Ann-Mari; Dahle, Anne Elisabeth (2011). Stavangerprosjektet Det lærende barnet. Et samarbeidsprosjekt mellom Universitetet i Stavanger og Stavanger kommune. Stavanger kommunes PP-tjeneste;
 • Dahle, Anne Elisabeth (2010). Hvilken informasjon kan en enkel ordlesingsoppgave gi?. 2010-09-22 - 2010-09-23.
 • Dahle, Anne Elisabeth (2010). Hvilken informasjon kan en enkel ordlesingsoppgave gi?. 2010-09-20 - 2010-09-21.
 • Dahle, Anne Elisabeth (2010). Hvilken informasjon kan en enkel ordlesingsoppgave gi?. 2010-09-08 - 2010-09-09.
 • Dahle, Anne Elisabeth (2010). Hvilken informasjon kan en enkel ordlesingsoppgave gi?. 2010-09-06 - 2010-09-07.
 • Dahle, Anne Elisabeth (2010). Hvilken informasjon kan en enkle orddiktat gi?. 2010-05-05 - 2010-05-06.
 • Dahle, Anne Elisabeth (2010). Hvilken informasjon kan en enkle orddiktat gi?. 2010-09-08 - 2010-09-09.
 • Dahle, Anne Elisabeth (2010). Hvilken informasjon kan en enkle orddiktat gi?. 2010-04-14 - 2010-04-15.
 • Dahle, Anne Elisabeth (2010). Hvilken informasjon kan en enkle orddiktat gi?. 2010-09-06 - 2010-09-07.
 • Dahle, Anne Elisabeth (2010). Kartlegging av lese- og skriveferdigheter til elever som strever. 2010-05-05 - 2010-05-06.
 • Dahle, Anne Elisabeth (2010). Kartlegging av lese- og skriveferdigheter til elever som strever. 2010-05-03 - 2010-05-04.
 • Dahle, Anne Elisabeth (2010). Kartlegging av lese- og skriveferdigheter til elever som strever. 2010-04-14 - 2010-04-15.
 • Dahle, Anne Elisabeth (2010). Kartlegging av lese- og skriveferdigheter til elever som strever. 2010-04-12 - 2010-04-13.
 • Dahle, Anne Elisabeth (2010). Kartlegging av leseferdighet. 2010-05-05 - 2010-05-06.
 • Dahle, Anne Elisabeth (2010). Kartlegging av leseferdighet. 2010-05-03 - 2010-05-04.
 • Dahle, Anne Elisabeth (2010). Kartlegging av leseferdighet. 2010-04-14 - 2010-04-15.
 • Dahle, Anne Elisabeth (2010). Kartlegging av leseferdighet. 2010-04-12 - 2010-04-14.
 • Dahle, Anne Elisabeth (2010). Kartlegging av ortografiske ferdigheter i dialog med eleven. 2010-04-12 - 2010-04-13.
 • Dahle, Anne Elisabeth (2010). Kartlegging av ortografiske ferdigheter i dialog med eleven. 2010-04-14 - 2010-04-15.
 • Dahle, Anne Elisabeth (2010). Kartlegging av ortografiske ferdigheter i dialog med eleven. 2010-05-03 - 2010-05-04.
 • Dahle, Anne Elisabeth (2010). Kartlegging av ortografiske ferdigheter i dialog med eleven. 2010-05-05 - 2010-05-06.
 • Dahle, Anne Elisabeth (2010). Organisering av spesialundervisning. 2010-09-06 - 2010-09-07.
 • Dahle, Anne Elisabeth (2010). Organisering av spesialundervisning. 2010-09-08 - 2010-09-09.
 • Dahle, Anne Elisabeth (2010). Organisering av spesialundervisning. 2010-05-03 - 2010-05-04.
 • Dahle, Anne Elisabeth (2010). Organisering av spesialundervisning. 2010-09-22 - 2010-09-23.
 • Dahle, Anne Elisabeth (2009). Jenters og gutters leseferdighet. 2009-10-07.
 • Dahle, Anne Elisabeth (2009). Jenters og gutters leseferdigheter. 2009-03-30 - 2009-03-31.
 • Dahle, Anne Elisabeth (2008). Word decoding skills, mathematical skills and AD/HD-problems. 2008-03-27 - 2008-03-29.
 • Dahle, Anne Elisabeth (2007). Word decoding skills, mathematical skills and AD/HD problems. 2007-11-07 - 2007-11-09.
 • Dahle, Anne Elisabeth (2007). Word decoding skills, mathematical skills and AD/HD problems. 2007-08-30 - 2007-09-05.
 • Dahle, Anne Elisabeth; Stuestøl, Liv Caroline (2007). Leseopplæring og leseutvikling. 2007-09-12 - 2007-09-14.
 • Dahle, Anne Elisabeth (2006). Dysleksi. 2006-05-08 - 2006-05-09.
 • Dahle, Anne Elisabeth (2006). Dysleksi. 2006-05-10 - 2006-05-11.
 • Dahle, Anne Elisabeth (2006). En skolehistorie. 2006-05-08 - 2006-05-09.
 • Dahle, Anne Elisabeth (2006). En skolehistorie. 2006-05-10 - 2006-05-11.
 • Dahle, Anne Elisabeth (2006). Kartlegging av ortografiske ferdigheter. 2006-05-08 - 2006-05-09.
 • Dahle, Anne Elisabeth (2006). Kartlegging av ortografiske ferdigheter. 2006-05-10 - 2006-05-11.
 • Dahle, Anne Elisabeth (2006). Oppfølging av elever med lese- og skrivevansker. Lesesenteret; 2006-04-27.
 • Dahle, Anne Elisabeth (2006). Oppfølging av lese- og skrivevansker. Lesesenteret uis; 2006-04-27.
 • Dahle, Anne Elisabeth (2006). Symptomer på vansker i staving. 2006-05-08 - 2006-05-09.
 • Dahle, Anne Elisabeth (2006). Symptomer på vansker i staving. 2006-05-10 - 2006-05-11.
 • Dahle, Anne Elisabeth (2005). Symptomer på vansker i skriving Analyse av feilskriving ved ordskriving. 2005-11-24 - 2005-11-25.
 • Dahle, Anne Elisabeth (2004). Utfrodringer knyttet til den første leseopplæringen. 2004-03-08 - 2004-03-17.
 • Oftedal, Marit Petersen; Dahle, Anne Elisabeth (2004). Intensivt treningsopplegg for svake lesere gir effekt!.
 • Dahle, Anne Elisabeth (2002). Det viktige begynnerleseverket.
 • Dahle, Anne Elisabeth (2001). Hva er god begynneropplæring i lesing?.
 • Dahle, Anne Elisabeth (2001). Leseboka i et historisk perspektiv, med fokus på lærerrollen. 2001-04-27.
 • Dahle, Anne Elisabeth (2001). Lærebokas plass i leseopplæringen. 2001-10-24 - 2001-10-26.
 • Dahle, Anne Elisabeth; Gabrielsen, Egil (2001). Kan nyutdannede lærere lære elevene å lese?.