Et profilbilde

Stipendiat
Une Elisabeth Stømer { "honorific-suffix": "Stipendiat", "fn": "Une Elisabeth Stømer", "tel": "Telefon: 51832783", "email": "une.stomer@uis.no" }

Avdeling/enhet Det helsevitenskapelige fakultet
Institutt/senter Avdeling for kvalitet og helseteknologi

Offentlig godkjent sykepleier, Stavanger Sykepleierhøgskole 1994

Videreutdanning i intensiv sykepleie, Universitetet i Stavanger 1999

Mastergrad i helsevitenskap, Universitetet i Stavanger, 2012

Undervisning

Forskningsområder

Medlem av programområdet Hev Helse

Utvalgte publikasjoner

Pågående forskning

"Health literacy in patients suffering from chronic kidney disease"

Kartlegging av helseforståelse hos pasienter med kronisk nyresykdom.

PhD prosjekt, startet prosjekt i 2016, planlegges ferdig høsten 2019

Arbeidserfaring

1994-1997- Kirurgisk avdeling (kar/thorax) 4G, SIR

1997-2008- Intensivavdeling ved SUS

2008-2012- Dialysesykepleier ved SUS

2012-2016- Avdelingssykepleier dialyseavdelingen ved SUS

2016- Stipendiat UiS

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)