Et profilbilde

Førsteamanuensis
Une Elisabeth Stømer { "honorific-suffix": "Førsteamanuensis", "fn": "Une Elisabeth Stømer", "tel": "Telefon: 51832783", "email": "une.stomer@uis.no" }

Avdeling/enhet Det helsevitenskapelige fakultet
Institutt/senter Avdeling for kvalitet og helseteknologi

Offentlig godkjent sykepleier, Stavanger Sykepleierhøgskole 1994

Videreutdanning i intensiv sykepleie, Universitetet i Stavanger 1999

Mastergrad i helsevitenskap, Universitetet i Stavanger, 2012

Undervisning

Forskningsområder

Medlem av programområdet Hev Helse

Utvalgte publikasjoner

Pågående forskning

"Health literacy in patients suffering from chronic kidney disease"

Kartlegging av helseforståelse hos pasienter med kronisk nyresykdom.

PhD prosjekt, startet prosjekt i 2016, planlegges ferdig høsten 2019

Arbeidserfaring

1994-1997- Kirurgisk avdeling (kar/thorax) 4G, SIR

1997-2008- Intensivavdeling ved SUS

2008-2012- Dialysesykepleier ved SUS

2012-2016- Avdelingssykepleier dialyseavdelingen ved SUS

2016- Stipendiat UiS

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

  • Stømer, Une Elisabeth (2019). Health literacy in patients with chronic kidney disease. Dansk sykepleierforbund; 2019-09-26 - 2019-09-27.
  • Stømer, Une Elisabeth (2019). Trenger vi utdannelse for å være pasient?. NSF nyresykepleie; 2019-03-23 - 2019-03-24.
  • Stømer, Une Elisabeth (2018). Health literacy og livskvalitet hos pasienter med kronisk nyresykdom. LivsForsk; 2018-09-18 - 2018-09-19.
  • Stømer, Une Elisabeth (2018). Trenger vi utdanning for å være pasient. Forskningsrådet; 2018-09-25.
  • Stømer, Une Elisabeth; Gøransson, Lasse; Wahl, Astrid Klopstad; Urstad, Kristin Hjorthaug (2018). Health literacy in patients With CKD stages 3-5. ERA-EDTA; 2018-05-24 - 2018-05-27.
  • Stømer, Une Elisabeth; Wahl, Astrid Klopstad; Gøransson, Lasse; Urstad, Kristin Hjorthaug (2018). Health literacy in patients With Chronic Kidney Disease: Associations With self-reported adherence to long-term therapy. Boston Medical Center; 2018-10-22 - 2018-10-23.
  • Stømer, Une Elisabeth; Gøransson, Lasse (2015). Antikoagulasjon vid hemodialyse. Endred prosedyre reduserte dosen.
  • Stømer, Une Elisabeth; Gøransson, Lasse (2015). Hemodialyse og antiokoagulasjon. Nordiatrans; 2015-03-13 - 2015-03-14.
  • Stømer, Une Elisabeth; Gøransson, Lasse (2013). Health related quality of life in patients with chronic kidney disease. Kidney transplanted vs. non-transplanted patients. Nordiatrans; 2013-03-08 - 2013-03-09.