Et profilbilde

Stipendiat
Maria Gussgard Volckmar-Eeg { "honorific-suffix": "Stipendiat", "fn": "Maria Gussgard Volckmar-Eeg", "tel": "Telefon: 51832586", "email": "maria.g.volckmar-eeg@uis.no" }

Avdeling/enhet Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Institutt/senter Institutt for sosialfag
Rom KA S-036

Undervisning

Forskningsområder

Utvalgte publikasjoner

Volckmar-Eeg, M. G. (2015). Situasjoner, skjønnsutøvelse og strategier: om prosessen med arbeidsevnevurderinger i NAV. Oslo: Universitetet i Oslo.

https://www.duo.uio.no/handle/10852/46179

Pågående forskning

Counseling Towards a Job ? the Meaning of Cultural Sensitivity

Arbeidserfaring

2016 ? d.d.         Universitetet i Stavanger, Institutt for sosialfag: PhD-stipendiat

2015 ? 2016       Arbeids- og velferdsetaten: Førstekonsulent/Veileder

2013 ? 2017       Human-Etisk Forbund: Konfirmasjonsleder

2013 ? 2014       Bydel Alna: Støttekontakt

2012 ? 2012       Statistisk sentralbyrå: Telefonintervjuer

2011 ? 2012       Studentsamskipnaden i Oslo: Husvert.

 

Utdanning:

2013 ? 2015       Universitetet i Oslo: Master i sosiologi.

2010 ? 2013:      Universitetet i Oslo: Bachelor i sosiologi.

2009 - 2010:       Høgskolen i Gjøvik: Mediedesign.


Verv:

  • 2017 - d.d.: Styremedlem sosiologforeningen Rogaland

  • 2013 - 2014: Samtaleleder «Restart» ? Skeiv Ungdom.

  • 2013 - 2014.: Styremedlem studentforeningen «Eilert» og Programutvalget i sosiologi, UiO.

  • 2011 - 2012: styremedlem og PR-ansvarlig Kringsjå Pub.

  • 2011 - 2011: Fadder for nye studenter UiO, kontaktperson/kursholder ?utvidet studiestart?.

  • 2008: Konfliktrådet i Asker og Bærum: Megler

  • 2007 - 2008: Lokallagsleder Bærum SU


Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

  • Volckmar-Eeg, Maria Gussgard (2018). Institusjonelle rammer for skjønnsutøvelse på lokale nav-kontor.. Norsk Sosiologforening; 2018-02-02 - 2018-02-04.
  • Volckmar-Eeg, Maria Gussgard (2017). Learning and Living: Reasons for Employing Cultural Sensitivity amongst Street-Level Workers in the Norwegian Labour and Welfare Administration (NAV). Universitetet i Aalborg; 2017-06-21 - 2017-06-22.
  • Volckmar-Eeg, Maria Gussgard (2017). Veiledning mot jobb – betydningen av kultursensitivitet. Norsk Sosiologforening; 2017-02-03 - 2017-02-05.