Et profilbilde

Stipendiat
Maria Gussgard Volckmar-Eeg { "honorific-suffix": "Stipendiat", "fn": "Maria Gussgard Volckmar-Eeg", "tel": "Telefon: 51832586", "email": "maria.g.volckmar-eeg@uis.no" }

Avdeling/enhet Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Institutt/senter Institutt for sosialfag
Rom KA S-036

Undervisning

Forskningsområder

 • Velferdstjenesteforskning  
 • Bakkebyråkrati og skjønnsutøvelse  
 • Institusjonell kategorisering  
 • Kvalitative metoder  
 • Institusjonell etnografi  
 • Migrasjon, etnisitet, kultur
 • Arbeidsinkludering
 • Sosiologi

Utvalgte publikasjoner

Volckmar-Eeg, Maria Gussgard (2020). ?I don't know what to do?Could it be cultural?? The operationalization of cultural sensitivity among street?level workers in the Norwegian Labour and Welfare AdministrationSocial Policy & Administration. ISSN 0144-5596. DOI: 10.1111/spol.12615.

Volckmar-Eeg, M. G. (2015). Situasjoner, skjønnsutøvelse og strategier: om arbeidsprosessen med arbeidsevnevurderinger i NAV. Oslo: Universitetet i Oslo. https://www.duo.uio.no/handle/10852/46179 

Pågående forskning

"The immigrant client". Practices and implications of institutional categorisation of clients with immigrant background in the Norwegian Labour and Welfare Administration (NAV).

Arbeidserfaring

2016 - d.d.         Universitetet i Stavanger, Institutt for sosialfag: PhD-stipendiat

2015 - 2016       Arbeids- og velferdsetaten (NAV): Førstekonsulent/Veileder

2013 - 2017       Human-Etisk Forbund: Konfirmasjonsleder

2013 - 2014       Bydel Alna: Støttekontakt

2012 - 2012       Statistisk sentralbyrå: Telefonintervjuer

2011 - 2012       Studentsamskipnaden i Oslo: Husvert.


2016 - d.d.         Ph.d. i samfunnsvitenskap - social work and social welfare 

2013 - 2015       Universitetet i Oslo: Master i sosiologi.

2010 - 2013:      Universitetet i Oslo: Bachelor i sosiologi.

2009 - 2010:      Høgskolen i Gjøvik: Mediedesign.

 

 • 2018 - d.d.: Vara til instituttrådet ved Institutt for Sosialfag, UiS
 • 2018 - d.d.: Ph.d. representant i styret for PROFRES-forskerskole
 • 2017 - d.d.: Styremedlem sosiologforeningen Rogaland
 • 2017 - 2019: Ph.d. representant i Doktorgradsutvalget ved det Samfunnsvitenskapelige fakultet
 • 2013 - 2014: Samtaleleder «Restart» - Skeiv Ungdom. 
 • 2013 - 2014.: Styremedlem studentforeningen «Eilert» og Programutvalget i sosiologi, UiO.
 • 2011 - 2012: styremedlem og PR-ansvarlig Kringsjå Pub.
 • 2011 - 2011: Fadder for nye studenter UiO, kontaktperson/kursholder utvidet studiestart.
 • 2008: Konfliktrådet i Asker og Bærum: Megler
 • 2007 - 2008: Lokallagsleder Bærum SU

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

 • Volckmar-Eeg, Maria Gussgard (2019). "It could have been me". Emotional creaming and caseworkers' identification with migrant clients who resemble themselves.. European Sociological Association; 2019-08-20 - 2019-08-23.
 • Volckmar-Eeg, Maria Gussgard (2018). Counseling Immigrant Clients Towards a Job – the Relevance of Culture. 2018-08-15 - 2018-08-17.
 • Volckmar-Eeg, Maria Gussgard (2018). Cultural Sensitivity as Diagnostic Work. 2018-06-26 - 2018-06-28.
 • Volckmar-Eeg, Maria Gussgard (2018). Institusjonelle rammer for skjønnsutøvelse på lokale nav-kontor.. Norsk Sosiologforening; 2018-02-02 - 2018-02-04.
 • Volckmar-Eeg, Maria Gussgard (2017). Learning and Living: Reasons for Employing Cultural Sensitivity amongst Street-Level Workers in the Norwegian Labour and Welfare Administration (NAV). 2017-06-21 - 2017-06-22.
 • Volckmar-Eeg, Maria Gussgard (2017). Veiledning mot jobb – betydningen av kultursensitivitet. Norsk Sosiologforening; 2017-02-03 - 2017-02-05.