Et profilbilde

Stipendiat
Cecilie Evertsen-Stanghelle { "honorific-suffix": "Stipendiat", "fn": "Cecilie Evertsen-Stanghelle", "tel": "Telefon: 51832828", "email": "cecilie.evertsen@uis.no" }

Avdeling/enhet Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt/senter Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Rom HG Q-363
Tlf priv/mob 51832828

Undervisning

Forskningsområder

Utvalgte publikasjoner

Pågående forskning

Arbeidserfaring

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

 • Evertsen, Cecilie (veileder); Jakobsen Hjelmen, Leni Vibeke (2017). Barnehagelærernes erfaringer med stimulering av selvregulering i førskolegruppen.. Universitet i Stavanger. 129 s.
 • Evertsen, Cecilie (veileder); Jamour, Laneh (2017). Utryg tilknytning hos børn i børnehagen.. Masteroppgave ved Universitet i Stavanger. 70 s.
 • Evertsen, Cecilie; Tveitereid, Kirsti; Plischewski, Henning; Hancock, Charlotte; Størksen, Ingunn (2015). På leit etter læringsmiljøet i barnehagen - en synteserapport fra Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger. Universitetet i Stavanger. 67 s.
 • Thorsen, Arlene Margaret Arstad (veileder); Evertsen, Cecilie (2013). Relasjoners innflytelse på barns utvikling av emosjonell selvregulering. Universitetet i Stavanger. 80 s.
 • Evertsen-Stanghelle, Cecilie (2020). Evaluering av CLASS i ECEC (Norge).. Høgskulen på Vestlandet – BARNkunne; 2020-10-29.
 • Evertsen-Stanghelle, Cecilie (2020). Hvorfor er kvalitet i barnehagen viktig? SSTEW i norsk kontekst.. Stavanger kommune; 2020-02-19.
 • Evertsen-Stanghelle, Cecilie (2020). Kvalitet i barnehagen. Hvorfor er høy kvalitet viktig for barns utvikling?. Sandnes kommune; 2020-08-14.
 • Evertsen-Stanghelle, Cecilie (2020). Livsmestring- Psyskisk helse hos barn og unge.. Rogaland A senter; 2020-01-28.
 • Evertsen-Stanghelle, Cecilie (2020). Livsmestring- Robust psykisk helse hos barn og unge.. Utdanningsdirektoratet; 2020-09-01.
 • Evertsen-Stanghelle, Cecilie (2020). Livsmestring- robust psykisk helse.. Høyskolen Vestlandet; 2020-09-09.
 • Evertsen-Stanghelle, Cecilie (2020). Livsmestring- robusthet hos barn og unge.. Bryne kommune; 2020-08-14.
 • Evertsen-Stanghelle, Cecilie (2020). Sosioemosjonell utvikling hos barn (0-5 år).. 2020-06-11.
 • Evertsen-Stanghelle, Cecilie (2020). Tiltknytningens kraft.. NSLA, UIS.; 2020-01-28.
 • Evertsen-Stanghelle, Cecilie (2020). Why quality matter- ECEC. SSTEW in Stavanger.. 2020-10-15.
 • Evertsen-Stanghelle, Cecilie (2020). Å skape- sammen.. 2020-10-22.
 • Evertsen-Stanghelle, Cecilie (2020). Å skape-sammen.. Sandnes kommune; 2020-10-21.
 • Evertsen-Stanghelle, Cecilie; Øverland, Klara (2020). Nå er tiden inne for å gi barna våre mulighet for å bygge motstandsdyktighet.. 2020-04-24.
 • Støen, Janne; Evertsen-Stanghelle, Cecilie; Fandrem, Hildegunn (2020). Hvem er de sårbare barna?.
 • Evertsen-Stanghelle, Cecilie (2019). Bytt ut #stjerneformet agurk med #øyekontakt og #klem!. 2019-08-04.
 • Evertsen-Stanghelle, Cecilie (2019). Hvordan fremme robusthet hos barn og unge?. 2019-11-15.
 • Evertsen-Stanghelle, Cecilie (2019). Livskraft- Å stå for någe!. Stavanger universitets sykehus SUS; 2019-11-04.
 • Evertsen-Stanghelle, Cecilie (2019). Livsmestring- den betydningsfulle starten.. NSLA & UDIR; 2019-10-23.
 • Evertsen-Stanghelle, Cecilie (2019). Livsmestring for barn og unge.. Aschougforlaget; 2019-09-25.
 • Evertsen-Stanghelle, Cecilie (2019). Livsmestring for barn og unge.. Udir; 2019-09-24.
 • Evertsen-Stanghelle, Cecilie (2019). Livsmestring for barn og unge.. Sandnes helsestasjon; 2019-08-26.
 • Evertsen-Stanghelle, Cecilie (2019). Livsmestring for barn og unge.. Gjesdal kommune; 2019-08-16.
 • Evertsen-Stanghelle, Cecilie (2019). Livsmestring for barn og unge.. Jærskolen; 2019-08-15.
 • Evertsen-Stanghelle, Cecilie (2019). Livsmestring for barn og unge.. Randaberg kommune; 2019-08-15.
 • Evertsen-Stanghelle, Cecilie (2019). Livsmestring for barn og unge.. Tysvær kommune; 2019-05-28.
 • Evertsen-Stanghelle, Cecilie (2019). Livsmestring hos barn og unge. Utdanningsdirektoratet; 2019-10-22.
 • Evertsen-Stanghelle, Cecilie (2019). Livsmestring, den betydningsfulle starten.. Utdanningsdirektoratet; 2019-10-28.
 • Evertsen-Stanghelle, Cecilie (2019). Livsmestring. Knall og fall når barn og unge formes.. Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling Bryne og Egersund; 2019-06-04.
 • Evertsen-Stanghelle, Cecilie (2019). Mobilen må bort når foreldre henter i barnehagen.. Stavanger aftenblad. [Avis]; 2019-10-09.
 • Evertsen-Stanghelle, Cecilie (2019). Organisasjonskapsitet- hvordan holde tak i utviklingen.. Sandens kommune; 2019-10-04.
 • Evertsen-Stanghelle, Cecilie (2019). Overgang fra barnehage til skole.. Bogafjell skole; 2019-05-22.
 • Evertsen-Stanghelle, Cecilie (2019). Overganger- hvordan skape robusthet hos barn.. uis; 2019-06-14.
 • Evertsen-Stanghelle, Cecilie (2019). Robusthet- tidlig innsats.. 2019-11-06.
 • Evertsen-Stanghelle, Cecilie (2019). SSTEW i Stavangerbarnehagen.. Stavanger kommune; 2019-11-11.
 • Evertsen-Stanghelle, Cecilie (2019). Samspillsobservasjon i barnehage og skole.. Mobbeombudutdanning; 2019-05-22.
 • Evertsen-Stanghelle, Cecilie (2019). Samspillsobservsjon som metode.. Frogner kommune; 2019-08-28.
 • Evertsen-Stanghelle, Cecilie (2019). Tidlig innsats- små barn i risko.. 2019-05-14.
 • Evertsen-Stanghelle, Cecilie (2019). Tidlig innsats, og dens betydning i barnehagen.. Sandnes kommune; 2019-11-06.
 • Stanghelle, Cecilie Evertsen (2019). Livsmestring- barn og unges psykiske helse. 2019-04-23.
 • Stanghelle, Cecilie Evertsen (2019). Livsmestring- barn og unges psykiske helse. Sandnes kommune; 2019-04-11.
 • Stanghelle, Cecilie Evertsen (2019). Livsmestring for barn og unge. Fylkesmannen Rogaland.; 2019-04-03.
 • Stanghelle, Cecilie Evertsen (2019). Livsmestring for de yngste. 2019-02-05.
 • Stanghelle, Cecilie Evertsen (2019). Livsmestring- hvordan fremme en robust psykisk helse. 2019-01-02.
 • Stanghelle, Cecilie Evertsen (2019). Livsmestring- hvordan skape en robust psykisk helse. Oppvekst Sokendal; 2019-04-10.
 • Stanghelle, Cecilie Evertsen (2019). Livsmestring når ungdommer strever. Hiimsmoen kollektivet; 2019-01-17.
 • Stanghelle, Cecilie Evertsen (2019). Livsmestring og stress. 2019-03-26.
 • Stanghelle, Cecilie Evertsen (2019). Mobbing i barnehagen. Fylkesmannen Rogaland.; 2019-04-03.
 • Stanghelle, Cecilie Evertsen (2019). Mobbing i barnehagen. NSLA; 2019-03-20.
 • Stanghelle, Cecilie Evertsen (2019). Robust psykisk helse og livsmestring. Stavanger Kommune; 2019-01-02.
 • Stanghelle, Cecilie Evertsen (2019). Samspillsobservasjon. 2019-05-09.
 • Stanghelle, Cecilie Evertsen (2019). Småbarnspedagogikk- små barn i risiko. 2019-01-10 - 2019-01-11.
 • Stanghelle, Cecilie Evertsen (2019). Tilknytning. småbarnspedagogikk uis.; 2019-05-02.
 • Stanghelle, Cecilie Evertsen (2019). Tilknytning. Undervisning; 2019-01-29.
 • Evertsen-Stanghelle, Cecilie (2018). TIDLIG SKOLESTART: «5 OG ET HALVT ÅR – KLAR FOR SKOLE, ADHD OG RITALIN?. Stavanger Universitets sykehus; 2018-09-24.
 • Stanghelle, Cecilie Evertsen (2018). De voksnes ansvar med begynnende mobbeatferd.. Sola kommune og Universitetet i Stavanger; 2018-01-10.
 • Stanghelle, Cecilie Evertsen (2018). Den voksnes rolle i utviklingen av barns selvreguelring.. 2018-02-05.
 • Stanghelle, Cecilie Evertsen (2018). Den voksnes rollle for barns utvikling av selvregulering.. FET Kommune; 2018-03-12.
 • Stanghelle, Cecilie Evertsen (2018). Forebygging av mobbing i barnehagen.. Sola kommune og Universitetet i Stavanger; 2018-10-16.
 • Stanghelle, Cecilie Evertsen (2018). Forebygging, samarbeid og endringsprosesser i barnehagen.. Universitetet i Stavanger; 2018-10-25.
 • Stanghelle, Cecilie Evertsen (2018). Fra Teori til praksis.. FET Kommune; 2018-05-23.
 • Stanghelle, Cecilie Evertsen (2018). Husk emosjonell tilgjengelighet.. Rogaland avis. [Avis]; 2018-08-02.
 • Stanghelle, Cecilie Evertsen (2018). Hvordan fortså mobbing i barnehagen?. Fylkesmannen i Vest Agder; 2018-03-21.
 • Stanghelle, Cecilie Evertsen (2018). Hvordan fremme en god psykisk helse hos barn og unge?. Fylkesmannen i Rogaland; 2018-06-04.
 • Stanghelle, Cecilie Evertsen (2018). Hvordan fremme en robust psykisk helse blant barn og unge?. Fylkesmannen Rogaland- Skoleeierforum.; 2018-11-15.
 • Stanghelle, Cecilie Evertsen (2018). Livsmestring i barnehagen. Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning; 2018-08-29.
 • Stanghelle, Cecilie Evertsen (2018). Livsmestring og psykisk helse- Den voksnes rolle.. Stavanger Kommune; 2018-08-29.
 • Stanghelle, Cecilie Evertsen (2018). Mobbeatferd i barnehagen. Læringsmiljøsenteret. UiS.; 2018-09-03.
 • Stanghelle, Cecilie Evertsen (2018). Robust psykisk helse hos barn og unge.. 2018-12-16.
 • Stanghelle, Cecilie Evertsen (2018). Små grupper i barnehagen er best.. Stavanger Aftenblad. [Avis]; 2018-07-02.
 • Stanghelle, Cecilie Evertsen (2018). Småbarn i risiko- barnehagens rolle.. Uis; 2018-02-28.
 • Stanghelle, Cecilie Evertsen (2018). Småbarn i risiko.. Universitetet i Stavanger; 2018-04-17.
 • Stanghelle, Cecilie Evertsen (2018). Småbarn i risiko. Den voksnes rolle.. Universitetet i Stavanger; 2018-04-17.
 • Stanghelle, Cecilie Evertsen (2018). Småbarn i risiko. Den voksnes rolle.. Universitetet i Stavanger; 2018-04-12.
 • Stanghelle, Cecilie Evertsen (2018). Småbarn i risiko. Den voksnes rolle.. Universitetet i Stavanger; 2018-04-11.
 • Stanghelle, Cecilie Evertsen (2018). Småbarn i risiko. Den voksnes rolle.. Universitetet i Stavanger; 2018-04-10.
 • Stanghelle, Cecilie Evertsen (2018). Spedbarnets interpersonlige verden.. 2018-01-30.
 • Stanghelle, Cecilie Evertsen (2018). Spedbarnets interpersonlige verden. Utviklingspsykologi.. Universitetet i Stavanger; 2018-09-12.
 • Stanghelle, Cecilie Evertsen (2018). Tilknynting. Når barnet begynner i barnehagen.. Universitetet i Stavanger; 2018-01-17.
 • Stanghelle, Cecilie Evertsen (2018). Tilknytning i barnehagen. Den voksnes rolle.. Rennesøy kommune; 2018-08-17.
 • Stanghelle, Cecilie Evertsen (2018). Tilknytning. Det nære samspillet.. Universitetet i Stavanger; 2018-01-16.
 • Stanghelle, Cecilie Evertsen (2018). Tilknytningens kraft - den voksnes rolle i barnehagen.. Fylkkesmannen i Vestfold; 2018-09-07.
 • Stanghelle, Cecilie Evertsen (2018). Tilknytningens kraft- den voksnes rolle i barnehagen.. Fylkkesmannen i Vestfold; 2018-09-14.
 • Stanghelle, Cecilie Evertsen (2018). Tilknytningens kraft.. Læringsmiljøsenteret. UiS.; 2018-02-07.
 • Stanghelle, Cecilie Evertsen (2018). Tilknytningsbasert pedagogikk. Å begynne i barnehagen. 2. konferanse: Sammenheng- for barnets beste.. 2018-03-07.
 • Stanghelle, Cecilie Evertsen (2018). Tilknytningsbasert pedagogikk. Å begynne i barnehagen.. 2018-01-24.
 • Stanghelle, Cecilie Evertsen (2018). Tilknytningsbasert pedagogikk: Å begynne i barnehagen.. Skolemøte Rogaland.; 2018-11-16.
 • Stanghelle, Cecilie Evertsen (2018). Tilknytningsbasert pedaogikk. Den voksnes rolle i barnehagen.. Fylkesmannen i Vestfold; 2018-04-26.
 • Stanghelle, Cecilie Evertsen (2018). Tilknytningsbaserte barnehager. Barndomspsykologi.. Universitetet i Stavanger; 2018-09-13.
 • Stanghelle, Cecilie Evertsen (2018). Tvinger vi fisker til å klatre i trær?.
 • Stanghelle, Cecilie Evertsen (2018). Utfordring, spenning og flyt i barnehagen.. 2018-12-12.
 • Stanghelle, Cecilie Evertsen (2018). Voksnes betydning for barns psykiske helse og forebygging av mobbing i barnehagen. Haugesund kommune; 2018-03-01.
 • Evertsen, Cecilie (2017). Aggresjonsteori- og krenkende atferd i barnehagen.. Sola kommune/Universitetet i Stavanger; 2017-01-11.
 • Evertsen, Cecilie (2017). Begynnende mobbeatferd- Forebygging og Tiltak.. Sola kommune/Universitetet i Stavanger; 2017-09-12.
 • Evertsen, Cecilie (2017). Begynnende mobbeatferd.. Fylkesmannen i Rogaland; 2017-05-19.
 • Evertsen, Cecilie (2017). Den Tilknytningsbaserte Barnehage. Det nære samspillet-læringsmiljøets grunnleggende fundament.. Fylkesmannen i Østfold; 2017-04-21.
 • Evertsen, Cecilie (2017). Relasjoner- grunnleggende for gode læringsmiljø i barnehagen.. Utdanningsforbundet; 2017-10-10.
 • Evertsen, Cecilie (2017). Relasjoners betydninng for barns utvikling og læring.. Fylkesmannen i Vestfold; 2017-09-29.
 • Evertsen, Cecilie (2017). Tidlig identifisering av mobbeatferd.. Sola kommune/Universitetet i Stavanger; 2017-08-17.
 • Evertsen-Stanghelle, Cecilie (2017). Stressede små. Tidlig barnehagestart.. Stavanger Universitets sykehus; 2017-06-06.
 • Stanghelle, Cecilie Evertsen (2017). Barnehager er ikke så bra som du tror.. Stavanger Aftenblad. [Internett]; 2017-11-10.
 • Stanghelle, Cecilie Evertsen (2017). Barns sosiale utvikling- Barnehagelærerens rolle.. Barnehagelærerutdanningen ved UiS; 2017-09-28.
 • Stanghelle, Cecilie Evertsen (2017). Debatt:Stressede små. Tidlig barnehagestart.Schizofrenidagene 2017 på KÅKÅ.. Schizofrenidagene 2017, Stavanger.. [TV]; 2017-11-09.
 • Stanghelle, Cecilie Evertsen (2017). Fra teori til praksis - den inkluderende barnehage og skole.. Fylkesmannen i Nordland; 2017-11-14.
 • Stanghelle, Cecilie Evertsen (2017). Fra teori til praksis. Forebygging av mobbeatferd i barnehagen.. Sola kommune/Universitetet i Stavanger; 2017-11-08.
 • Stanghelle, Cecilie Evertsen (2017). "Før i tiden var hvile en viktig del av barnehagehverdagen, nå er det blitt borte". Stavanger Aftenblad. [Avis]; 2017-11-12.
 • Stanghelle, Cecilie Evertsen (2017). Gammeldags omsorg er neppe et stavanger problem alene.. Stavanger Aftenblad. [Avis]; 2017-11-09.
 • Stanghelle, Cecilie Evertsen (2017). Kritisk til spedbarn i barnehagen.. Stavanger Aftenblad. [Avis]; 2017-03-15.
 • Stanghelle, Cecilie Evertsen (2017). Kritisk til spedbarn i barnehagen.. P5. [Radio]; 2017-03-18.
 • Stanghelle, Cecilie Evertsen (2017). Livsmestring i barnehagen. Fylkesmannen i Rogaland; 2017-11-20.
 • Stanghelle, Cecilie Evertsen (2017). Mobbeatferd i barnehagen.. Stavanger Aftenblad. [Avis]; 2017-04-15.
 • Stanghelle, Cecilie Evertsen (2017). Samspillsutfordringer i de første leveår.. Barnehagelærerutdanningen ved UiS; 2017-08-31.
 • Stanghelle, Cecilie Evertsen (2017). Slik kan foreldre vite at barnehagen er god.. Stavanger Aftenblad. [Avis]; 2017-11-09.
 • Stanghelle, Cecilie Evertsen (2017). Småbarnspedagogikk- Tidlig innsats.. Barnehagelærerutdanningen ved UiS; 2017-01-27.
 • Stanghelle, Cecilie Evertsen (2017). Småbarnspedagogikk- barn i risiko.. Barnehagelærerutdanningen ved UiS; 2017-02-21.
 • Stanghelle, Cecilie Evertsen (2017). Småbarnspedagogikk. Etablering av Trygg base.. Barnehagelærerutdanningen ved UiS; 2017-02-22.
 • Stanghelle, Cecilie Evertsen (2017). Småbarnspedagogikk. Sampillets betydning.. Barnehagelærerutdanningen ved UiS; 2017-02-23.
 • Stanghelle, Cecilie Evertsen (2017). Tilvenning i barnehagen.. Stavanger Aftenblad. [Avis]; 2017-08-01.
 • Stanghelle, Cecilie Evertsen (2017). Trygghet – en forutsetning for livsmestring og utvikling.
 • Stanghelle, Cecilie Evertsen (2017). Å være liten i barnehagen..
 • Stanghelle, Cecilie Evertsen; Størksen, Ingunn (2017). Slik kan foreldre vite at barnehagen er god. Stavanger Aftenblad. [Avis]; 2017-11-10.
 • Evertsen, Cecilie (2016). Aggresjons utvikling og begynnende mobbeatferd i barnehagen. Tiltak og forebyggende arbeid.. Time Kommune (Siri Kverneland); 2016-11-09.
 • Evertsen, Cecilie (2016). Aggresjonsutvikling i barnehagealder.. Gudrun Skancke Eriksen (Fagansvalig i Sandnes kommune); 2016-06-07.
 • Evertsen, Cecilie (2016). Begynnende mobbeatferd. Tidlig intervensjon og tiltak i barnehagen.. Sola kommune/Universitetet i Stavanger; 2016-11-07.
 • Evertsen, Cecilie (2016). Læringsmiljøet i Barnehagen. 2016-04-14.
 • Evertsen, Cecilie (2016). Læringsmiljøet i Barnehagen. 2016-05-23.
 • Evertsen, Cecilie (2016). Relasjoners betydning for barns emosjonelle utvikling. Høgskolen Stord/Haugesund (Else Karen Vikanes Bjelland); 2016-10-09.
 • Stanghelle, Cecilie Evertsen (2016). Samspillsvanker i de første leveår.. Barnehagelærerutdanningen ved UiS; 2016-08-28.
 • Stanghelle, Cecilie Evertsen (2016). Småbarn i risiko.. Barnehagelærerutdanningen ved UiS; 2016-04-10.
 • Stanghelle, Cecilie Evertsen (2016). Småbarn- utrygg tilknynting fortsetter.. Barnehagelærerutdanningen ved UiS; 2016-04-12.
 • Stanghelle, Cecilie Evertsen (2016). Småbarn- utrygg tilknyntingsstil.. Barnehagelærerutdanningen ved UiS; 2016-04-11.
 • Stanghelle, Cecilie Evertsen (2016). Utrygg tilknytning- tiltak.. Barnehagelærerutdanningen ved UiS; 2016-04-17.
 • Evertsen, Cecilie (2015). Aggresjon i barnehagealder. Begynnende mobbeatfed- forebyggende arbeid og tiltak.. Sola kommune/Universitetet i Stavanger; 2015-11-17.
 • Evertsen, Cecilie (2015). Begynnende mobbeatferd i barnehagen- De voksnes ansvar.. Vi I Sola /Universitetet i Stavanger; 2015-11-30.
 • Evertsen, Cecilie (2015). Læringsmiljøet i barnehagen- Nyere forskning.. Statped; 2015-09-23.
 • Evertsen, Cecilie (2015). Småbarns behov for trygge og gode samspill i barnehagen.. Alta kommune; 2015-10-21.
 • Stanghelle, Cecilie Evertsen; Størksen, Ingunn (2015). På leit etter Læringsmiljøet i barnehagen.. Utdanningsdirektoratet og Kunnskapsdepartementet; 2015-10-14.
 • Stanghelle, Cecilie Evertsen (2018). Mobbing i barnehagen.. Nasjonalt senter for Læringsmiljø og atferdsforskning.
 • Stanghelle, Cecilie Evertsen (2017). De yngste i barnehagen.. Læringsmiljø og atferdsforskningsenteret.. Universitetet i Stavanger.
 • Stanghelle, Cecilie Evertsen (2017). Samspill og tilknynting i barnehage og skole.. Læringsmiljø og atferdsforskningsenteret.. Universitetet i Stavanger.
 • Stanghelle, Cecilie Evertsen (2015). Rellasjoners betydning for barns utvikling og vekst.. Læringsmiljø og atferdsforskningsenteret.. Universitetet i Stavanger.