Et profilbilde

Stipendiat
Mira Aurora Marlow { "honorific-suffix": "Stipendiat", "fn": "Mira Aurora Marlow", "tel": "Telefon: 51832557", "email": "mira.a.marlow@uis.no" }

Avdeling/enhet Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Institutt/senter Institutt for sosialfag
Rom KA S-032

Utdanning

Master i sosialfag, Universitetet i Stavanger (2015)
Master of Arts in Philosophy and Gender Studies, University of Aberdeen, Scotland (2007)

Undervisning

Forskningsområder

Barn og barndom, barnets beste og barnets rettigheter

Utvalgte publikasjoner

Marlow, M. A. (2015). The Epistemological Standpoint and Motherhood in Norwegian Society. (Master in social work, Master thesis in social work), University of Stavanger, Stavanger. Retrieved from http://hdl.handle.net/11250/298749 


Marlow, M.A., & Søndenå, K. (2019). Sosialpedagogikk i lys av endrede historiske og kulturelle vilkår - tid for fornyelse. I A. Lone & T. Halvorsen (Red), Sosialpedagogiske perpspektiver (ss. 16-24). Oslo: Universitetsforlaget. 


Pågående forskning

Å utvikle det teoretiske grunnlaget i sosialpedagogikk og utvide nåværende forståelse av god barndom i Norge. Det sentrale spørsmålet i mitt PhD prosjektet er: hvordan oppfatter jenter og unge kvinner som bor på institusjoner god barndom.

Arbeidserfaring

2016             Stipendiat ved Universitetet i Stavanger, Institutt for Sosialfag

2016-2016    Assistant seminarlærere ved Universitetet i Stavanger, Institutt for Sosialfag 

2010-2016     Krisesenteret i Stavanger

2008-2013    Madla barne- og ungdoms bolig, Stavanger Kommunen

2008-2009    Stavanger Røde Kors  

2004-2005    Student veileder, University of Aberdeen


Verv

  • Lærer i den Finske Skolen i Stavanger
  • Regnskapsfører i den Finske Skolen i Stavanger
  • Frivillige i Albertine som er Kirkens Bymisjons tiltak for kvinner med prostitusjonserfaring
  • Studentenes representant i undervisnings og opplæringskomiteen for School of Divinity, History & Philosophy 2006-2007, University of Aberdeen.
  • Kasserer til Hillhead Residence Committee 2003-2004
Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

  • Marlow, Mira Aurora; Søndenå, Kari (2019). Sosialpedagogikk i lys av endrede historiske og kulturelle vilkår --- tid for fornyelse. I: Sosialpedagogiske perspektiver. Universitetsforlaget. ISBN 9788215033501. s. 16-26.
  • Marlow, Mira Aurora (2018). Implementation of Children’s rights and materiality: can a ‘good enough’ childhood be measured by material wealth?. the Finnish Society for Childhood Studies, BIN Norden; 2018-05-07 - 2018-05-09.