MENY

Disputas om samtrening i helseutdanning

Samtrening mellom sykepleierstudenter og legestudenter er temaet når Ingunn Aase disputerer for graden philosophiae doctor ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet 6. oktober.

Slik trening kan føre til en rekke gevinster og spiller en rolle i arbeidet for å redusere antall pasientskader.

Ingunn Aases doktorgradsarbeid viser at utdanningene i stor grad har innført tverrprofesjonell teamtrening i teoretisk undervisning, men kun delvis i praktisk trening der flere av sykepleierutdanningene mangler felles treningsarenaer sammen med legestudenter. 

Et fremtredende hinder for tverrprofesjonelt teamarbeid blant sykepleier- og legestudenter er et gjensidig kunnskapsgap mellom dem, som innebærer at de ikke kjenner den andre profesjonens kompetanse og ferdigheter. 

Avhandlingen har tittelen: Interprofessional teamwork training for nursing and medical students in Norway.

Professor Karina Aase ved UiS har vært hovedveileder, mens medveiledere har vært professor Britt Sætre Hansen, UiS og ph.d. Peter Dieckmann ved Dansk Institut for Medicinsk Simulation.

Alle interesserte ønskes velkommen til både prøveforelesning kl 10 og til disputas kl 12 i auditorium 1 i Kjell Arholms hus.

Kunngjøring for disputasen