MENY

Disputas om pasientmedvirkning

Hvordan medvirker pasienter over 75 år når de skrives inn eller ut av sykehus? Det er tema når Dagrunn Nåden Dyrstad disputerer ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet 27. oktober 2016.

Doktoravhandlingens mål har vært å utforske eldre pasienters medvirkning i overføringer i forbindelse med sykehusinnleggelse og utskrivelse, samt gjennomføre tverrprofesjonell simulering.

Dyrstad fant at de eldre pasientene opplevde å få utilstrekkelig informasjon om behandling og pleie og de ble ikke tatt med i avgjørelser. Pasientene opplevde at det var travelt på sykehuset og at de ble utskrevet for tidlig. Pårørende er en ressurs for pasienter og helsepersonell. De utveksler informasjon med helsepersonell, de er en støtte og bidrar til trygghet for pasienten. 

Avhandlingen har tittelen: Patient participation in transitional care of older patients.

Førsteamanuensis Marianne Storm ved UiS har vært hovedveileder. Ingelin Testad, førsteamanuensis ved UiS og senterleder ved SESAM, har vært medveileder.

Alle interesserte ønskes velkommen til prøveforelesning kl 10 og disputas kl 12 i auditorium 3 i Kjell Arholms hus. 

Kunngjøring for disputasen