MENY

Åpen forelesning med professor Neil Mercer

Torsdag 10. november vil Neil Mercer, professor emeritus ved University of Cambridge, holde en åpen forelesning med tittelen «Developing young people's skills in communicating, thinking and learning».

Professor emeritus Neil Mercer ved University of Cambridge besøker UiS torsdag 10. november. I tillegg til et seminar med forskergruppen «Læreres profesjonsutvikling» ved Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk (IGIS), har han sagt seg villig til å gi en åpen forelesning med tittelen «Developing young people's skills in communicating, thinking and learning». Dette vil foregå i Kjell Arholms hus på UiS, rom U-136, torsdag 10. november, klokka 13.15-14.15.

Har stor betydning

Mercer er invitert som hovedinnleder på Forskningsrådets utdanningskonferanse i Oslo 08.11. og forelesningen på UiS vil ta opp det samme temaet. Mercers forskning har hatt stor betydning for undervisningspraksis og lærerrollen. Med en spesiell interesse for språkets rolle i klasserommet og utvikling av barns tenkning, bidrar han jevnlig til faglig utvikling aktiviteter for kommuner og skoler.

Et av de viktigste resultatene av hans forskning har vært en pedagogisk tilnærming kalt Thinking Together. Denne er utviklet sammen med Lin Dawes, Karen Littleton og Rupert Wegerif. Denne pedagogiske tilnærmingen har vist seg å forbedre barns ferdigheter i å kommunisere, lære og resonnere. Mercers forskning har også inkludert studier av bruk av undervisningsteknologi, aspekter av fjernundervisning og arbeidsbasert opplæring.

Bildet viser en lærer sammen med sine to elever.

Neil Mercer holder forelesningen "Developing young people's skills in communicating, thinking and learning".