Et profilbilde

Overingeniør
Solveig Jonsdottir { "honorific-suffix": "Overingeniør", "fn": "Solveig Jonsdottir", "tel": "", "email": "solveig.jonsdottir@uis.no" }

Avdeling/enhet Arkeologisk museum
Institutt/senter Avdeling konservering
Rom AM A-310

Undervisning

Forskningsområder

Utvalgte publikasjoner

Pågående forskning

Arbeidserfaring

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

  • Bjelland, Torbjørg; Jonsdottir, Solveig (2018). Domkirken 2025 – Steinkonservering: Sørtårnets utfordringer. AM-UiS; 2018-02-20.
  • Jonsdottir, Solveig (2017). Domkirken 2025 - Steinkonservering : Innsikt i prosjektet og dets tverrfaglighet, av en nyansatt prosjektkoordinator.
  • Jonsdottir, Solveig; Egenberg, Inger Marie (2017). Domkirken 2025 - Steinkonservering. Arkeologisk Museum Stavanger, UiS;