Et profilbilde

Timelønnet Professor
Grete Kirsten Grimsrud Lillehammer { "honorific-suffix": "Timelønnet Professor", "fn": "Grete Kirsten Grimsrud Lillehammer", "tel": "Telefon: 51832657", "email": "grete.lillehammer@uis.no" }

Avdeling/enhet Arkeologisk museum
Institutt/senter Avdeling fornminner
Rom AM A-515

Undervisning

Forskningsområder

Cultural Heritage/ Museum Studies/Museum archaeology

Social Archaeology: Children and childhood studies/ Gender studies/Burial ritual studies

Utvalgte publikasjoner

Cultural Heritage, Landscape and Cultural Memory Studies

Lillehammer, G. & Næss, J.-R. (eds.) 1988. Seminarrapport. Arkeologisk kvinneforskning og kvinner i kulturminnevernet. K.A.N. 6, 1?117.

Lillehammer, G. & Hygen, A.-C. 1992. Frigivningsmyndighetens plassering til Riksantikvaren. Prøveordningen 1992-rapport. Riksantikvarens notater 1/1992. Oslo.

Lillehammer, G. 1994. Camera Archaeologica ? Arkeologisk brønnpissing, poetisk rallarliv eller hva? Nicolay 64A, 32?43.

Johansen, K., Lillehammer, G. & Hygen, A.-C. 1994. Frigivningsmyndighetens plassering til Riksantikvaren. Prøveordningen 1993-1994-rapport. Riksantikvarens notater 2/1994, Oslo.

Lillehammer, G. 1995: Kultur for alle ? Alles kultur. Vern og virke 1994, 52?55.

Lillehammer, G. 1996. Kontakt-konflikt: Kulturminnevern og kulturforståelse. Analyse av utmarksmiljø i Hå kommune i Rogaland. Frá Haug ok Heiðni, 30.

Lillehammer, G. & Prøsch-Danielsen 2001. Konflikt som kontakt. Kulturminnet alvedans på Jæren. In Skar, B. (ed.) Kulturminner og miljø. Forskning i grenseland mellom natur og kultur. Norsk institutt for kulturminneforskning, Oslo, 35?63.

Lillehammer, G. 2004. Konflikter i landskapet. Kulturminnevern og kulturforståelse: Alvedans og utmark i Hå kommune, Rogaland, SV-Norge. AmS-Varia 42, Stavanger, 1?287.

Lillehammer, G. 2004. Øyets lyst er sist til å knekkes? Landskap, kulturmiljø og revisjon av plan-og bygningsloven. AmS-NETT 3, http://www.a.uis.no)

Lillehammer, G. 2005. Konflikter i landskapet. Kulturminnevern og kulturforståelse: Alvedans og utmark i Hå kommune, Rogaland, SV-Norge. AmS-NETT 1, (http://www.am.ui.no

Lillehammer, G. 2005. Kulturminnevernforskning ? Hvor nyttig? Primitive tider 7, 81?94, Lillehammer, G. 2005. Kommentar til kommentarene: Kulturminnevernforskning ? hvor nyttig? Primitive tider 7, 110?114.

Lillehammer, G. 2005. Bønder i solnedgang. K.A.N. 25, 60?75.

Lillehammer, G. 2006. Fortidens redningsmann. Hans-Emil Lidén: Nicolay Nicolaysen. Et blad av norsk kulturminneverns historie. Heimen 43, 68?71.

Lillehammer, G. 2007. The past in the present ? Landscape perception, archaeological heritage and marginal farmland in Jæren, Southwestern Norway. Norwegian Archaeological Review 40, 159?178.

Lillehammer, G. 2009. Making them drawn: The use of drawing in research into public attitudes towards the past. In Sørensen, M. L. S. & Carman, J. (eds.) Heritage Studies: Methods and Approaches. Routhledge, London, 253?269.

Lillehammer, G. 2015. Jærens Akropolis. Analyse av landskap og kulturminner på Anda-Tu platået, Klepp kommune i Rogaland. AmS-Varia 55, Museum of Archaeology, University of Stavanger, 13?36.

Lillehammer, G. 2016. Kulturarv i nåtid og framtid. AM-Profil 8. Arkeologisk Museum, Universitetet i Stavanger.


Museum Studies/Museology/Museum Archaeology

Lillehammer, G., Lundström, I. & Næss, J.-R. 1990. Døden på utstilling. AmS-Rapport 4, Stavanger, 1?49.

Lillehammer, G. 1991. Ustilling som prosess ? Museum på utstilling. Museumsnytt 2, 26?37.

Lillehammer, G. 1992. Museoteket ? Publikumsarkiv og magasin - Hakkebakkeskogens utfordring. In Espeland, E. & Schrøder Vesterskjær, S. (eds.): Gjenstanden. Verdi og virkning. NKKMs fagseminar 1991, 35-40.

Lillehammer, G. 1999. Nature as resource. In Selsing, L. & Lillehammer, G. (eds.) Museumslandskap. AmS-Rapport 12A, 23?36.  

Lillehammer, G. 2009. Historieformidling og historiebevissthet. Den utfordrende fortellingen om den fjerne fortiden. AmS-Varia 49, 7?20.

Lillehammer, G. 2012. Ta den ring og la den vandre?Fra fast kulturminne i landskapet til løst kulturminne i et museumsmagasin. In A. Maurstad & M.A. Hauan (eds.) Museologi på norsk. Tapir Forlag, Trondheim, 169?191.

Bøe, E.T., Hollund, H., Lillehammer, G., Ruud, B. & Sandvik, P.U. in prep. In the Walks of People ? Mediation as Research Models for the Future. Chapter to be published by Routledge, London.Burial Ritual Studies

Lillehammer, G. 1983. Grave rituals at the Kvassheim burial ground. In Lauvskar, O. & Welinder, S. (eds.) STAR II. Student-textbook and Star examples. Rapportserie 30. NAVFs EDB-senter for humanistisk forskning, Bergen, 80?95.

Lillehammer, G. 1983. The chronology of the Kvassheim burial ground. In Lauvskar, O. & Welinder, S. (eds.) STAR II. Studenttextbook and Star examples. Rapportserie 30. NAVFs EDB-senter for humanistisk forskning, Bergen, 37?55.

Lillehammer, G. 1987. Looking for individuals among archaeological burial data. In Bertelsen, R., Lillehammer, A. & Næss, J.-R. (eds.) Were They All Men? AmS-Varia 17, 78?97.

Lillehammer, G. 1988. Kvassheimgravfeltet ? ved porten til Leia. Arkeologiske skrifter 4, 367?380.

Lillehammer, G. 1996 [1985]. Død og Grav. Gravskikk på Kvassheimgravfeltet, Hå i Rogaland, SV Norge. AmS-Skrifter 13, Stavanger, 1?221.Children and Childhood Studies

Lillehammer, G. 1979. Gjemt og glemt ? Barn i fortiden. AmS-Småtrykk 5, 4?7.

Lillehammer, G. 1979. Tre små jærbuer. AmS-Småtrykk 5, 14?17.

Lillehammer, G. 1982. Med barnet på vei inn forhistorien. AmS-Skrifter 9, 97?102.

Lillehammer, G. 1986. Barna i Nordens forhistorie. Drøft metodegrunnlaget og kildenes bærekraft. K.A.N. 2, 3?21.

Lillehammer, G. 1987. Small scale archaeology. In Bertelsen, R., Lillehammer, A. & Næss, J.-R. (eds.)Were They All Men? AmS-Varia 17, 33?34.

Lillehammer, G. 1989. A child is born. The child?s world in an archaeological perspective. Norwegian Archaeological Review 22, 89?105.

Lillehammer, G.G. 1990. Barn av sin tid. ARKEO 1, 9?12.

Lillehammer, G. 2000. The world of children. In Sofaer-Deverenski, J. (eds.) Children and material culture. London, Routledge, 17?36.

Lillehammer, G. 2002. Archäeologie und Kindheit. In Alt, K. W. & Kemkes-Grottenthaler, A. (eds.): Kinder welten. Anthropologie-Geschichte-Kulturvergleich. Köln, Weimar og Wien, Böhlau Verlag, 78?94.

Lillehammer, G. 2005. Archaeology and children. K.A.N. 24, 18?35.

Lillehammer, G. 2006. Kunnskap og kunnskapsoverføring i forhistorisk tid. In Hauken, Å. D. (ed.) Universitetet ? idé og institusjon. Seminarrapport, Haugaland Akademi, 22?36.

Lillehammer, G. 2006. Steder for ankomst og avreise ? liv og død i et slektssamfunn på Ullandhaug. Fra haug ok heiðni 4, 17?26. 

Lillehammer, G. 2008. Something about children. In Dommasnes, L.H. & Wrigglesworth, M. (eds.) Children, Identity and the Past. Cambridge Scholars Publishing, Newcastle, 96?112.

Lillehammer, G. 2008. Transforming images: Exploring powerful children. Childhood in the Past 1, 94-105.

Lillehammer, G. 2008. Internasjonal konferanse om barn i fortiden. Fra haug ok heiðni 4, 24?25.

Lillehammer, G. 2010. Archaeology of Children. Complutum 21, 3, 1?31.

Lillehammer, G. 2010 (ed.) Socialisation.Recent Research on Childhood and Children in the Past, AmS-Skrifter 23, Stavanger, 1?155.

Lillehammer, G. 2010. Introduction to socialisation. Recent research on childhood and children in the Past. In Lillehammer, G. (ed.) Socialisation. Recent Research on Childhood and Children in the Past. AmS-Skrifter 23, Stavanger, 9?19.

Lillehammer, G. 2010. En perlegåte. Frá Haug ok Heiðni 3, 13?17.

Lillehammer, G. 2010. Book review: Youth and Age in the Medieval North. Edited by Shannon Lewis-Simpson. The Northern World, 42. Leiden. Boston: Brill. 2008. 308 pp. Journal of Childhood in the Past 3, 135?137.

Lillehammer, G. 2010. Book review: Mejsholm, L. Gränsland. Konstruktion av tidig barndom och begravningsritual vid tiden för kristnandet i Skandinavien. Occasional papers in archaeology 44. Uppsala 2009. 298 s. Forvännen 4,324?326.

Lillehammer, G.2011. The infants in the bog. In Lally, M. & Moore, A. (eds.) (Re)Thinking the Little Ancestor: New Perspectives on the Archaeology of Infancy and Childhood. BAR International Series 2271, 47?62.

Lillehammer, G. 2012. Travels into Thirdspace ? The cultural heritage of children?s spaces. Childhood in the Past 5, 7-19.

Lillehammer, G. 2015.Steps to children's living spaces. In Sanches Romero, M., Alarcon Garcia, E. and Aranda Jimenez, G. (eds.) Children's Spaces and Identity. Oxbow Books, Oxford et Philadelphia, 10-24.

Lillehammer, G. 2015. 25 years with the 'child' and the archaeology of childhood. Childhood in the Past 8 (2), 78-86.

Lillehammer, G. 2018. The history of the archaeology of childhood. The Oxford Handbook of The Archaeology of Childhood.Crawford, S., Hadley, D. and Shepherd, G. (eds.) The Oxford Handbook of The Arxhaeology of Childhood. Oxford University Press, Oxford, 38-51.

Lillehammer, G. in prep. Mind the gap of child burial. Chapter  in scientific anthology to be published in UBAS, University of Bergen.

 

Gender Studies

Lillehammer, G. 1985. Arkeologisk kvinneforskning. Nye problemstillinger og innfallsvinkler. K.A.N. 1, 38?44.

Lillehammer, G. 1988. Kvinner i yrkessammenheng. Å skrelle løk i fornminnevernets kjøkkenavdeling. K.A.N. 6, 21?35.

Lillehammer, G. 1988. Innledning til temaet ?Arkeologisk kvinneforskning?. K.A.N. 6,48?51.

Lillehammer, G. 1988. Kvinnebønder i Nordens forhistorie. K.A.N. 7, 45?55.

Lillehammer, G. & Næss, J.-R. (eds.) 1988. Seminar-rapport. Arkeologisk kvinneforskning og kvinner i kulturminnevernet. K.A.N. 6, 1?117.

Lillehammer, G. 1990. Kjerringa mot strømmen. K.A.N. 9-10, 37?53.

Lillehammer, G. 1994. Forvaltning i et feministisk perspektiv. K.A.N. 17?18, 136?134.

Lillehammer, G. 1996. Death, family and gender. Life?s starting point? K.A.N. 21, 61?82.

Lillehammer, G. 1999. An archaeology of textual diversity ? Reading in a room with a view. In Fuglestvedt, I., Gansum, T. & Opedal, A. (eds.) Et hus med mange rom. AmS-Varia 11A, 17?30.

Lillehammer, G. 2006. Det store jentespranget. In Skogstrand, L. & Fuglestvedt, I. (eds.) Det arkeologiske kjønn. OAS Oslo Arkeologiske Serie vol 7, 65?85.

Lillehammer, G. 2006. Til patriarklandets pris. Sosial struktur og kulturkonflikter i kulturminnevernet. In Barndon, R., Innselset, S.M., Kristoffersen, K.K. & Lødøen, T.K. (eds.) Samfunn, symboler og identitet ? festskrift til Gro Mandt på 70-års dagen. UBAS Nordisk 3, Universitetet i Bergen Arkeologiske Skrifter, 511?524.

Lillehammer, G. 2008. Blant perleglade veversker og verdensdamer på Kvassheim. Fra haug ok heiðni 2, 3?7.

Lillehammer, G. 2015. An enigmatic amber bead. On a woman?s burial from the Early Viking Period, SW Norway. In Kory, R. W. & Mazanz, R. (eds) Lebenswelten von Kindern und Frauen in der Vormoderne. Paläowissenschaftliche Studien 4. curach bhán publication, Berlin, 199?212.

 


Pågående forskning

Children and childhood studies and museumarcheology:

 • Giving new meaning to cultural heritage: relations between the young and old in past societies 
 • Let us draw the past

Arbeidserfaring

Museum exhibitions; museum and archaeological heritage management; archaeological excavations and research project planning; higher education.


Employment and Affiliation

1971 part time (Stavanger Museum)

Museum assistant 1978 part time (Museum of Archaeology, Stavanger)

Curator 1986  (Museum of Archaeology, Stavanger)

Senior consultant 1992 (Directorate of Cultural Heritage, Oslo)

Curator 1993 (Museum of Archaeology, Stavanger)

Norwegian Research Counsel Scholarship, PhD 1996 (Museum of Archaeology, Stavanger)

Visiting scholar 1997 (Department of Archaeology, University of Cambridge)

Senior curator 2004 (Museum of Archaeology, Stavanger)

Associate professor 2009 (Museum of Archaeology, University of Stavanger)

Professor 2010 (Museum of Archaeology, University of Stavanger)Lecturing/Student Tutor/External Selection, Examination Committees, etc.

BA/Master Stavanger University College/ University of Stavanger (1988?2013)

External examiner, BA/Master Stavanger University College, University of Stavanger, University of Oslo, University of Trondheim, University of Tromsø (1989?2012)

Opponent, Dissertation for the degree of Dr. of Philosophy, University of Gothenburg, University of Uppsala, Sweden (2008?2009)

50% Opponent PhD dissertation, history, University of Stavanger (2012).


Regional, National and International Co-Operations, Commissions and Honorary Functions

Founder and member: MIR Museumsarbeidere i Rogaland (1984?), president (1987?89)

Founder: K.A.N. Kvinner i arkeologi i Norge (1985?2005), commitee member (1989?90), editor Meldebladet (1985?88), president (1988?90)

Deputy: Fortidsminnesmerkersforeningen (1986?91)

Deputy: Stavanger Forelesningsforening (1988?91), commitee member (1991?92)

Commitee member: Rogaland Folkeakademi (1990?94), deputy (1991?92)

Member: ICOM og ICOMOS (1990?)

Board member: «Arkitektur og miljø» Directorate of Cultural Heritage?NAL (1992?93)

Commitee member: ?Hjelp Bosnias museer og kulturminner? (1996?98)

Advisory editor: JONAS, Journal of Nordic Archaeological Science, Stockholm, Sweden (1999?2010)

Member: Faglitterær Forfatterforening (1999?)

Deputy: AmS Museum Board (2000?2002)

Research project member: ?Barn i Bohuslän under förhistorisk tid och medeltid?, Bohusläns museum, Uddevalla, Sweden (2001?2004)

Research project member;?New archaeological images: A medium for children and adolescents to shape and reflect on their cultural identity?. Zentrum Gender Studies, University of Basel, Switzerland (2002?2004)

Founder and committee member: SSCIP ?The Society for the Study of Childhood in the Past? (2005?), conference organiser (2008), vice-president (2015?)

Editorial board member: Childhood in the Past. An International Journal (2008?)

Member: AmS selection committee (2006?2008)

Deputy : AM Museumsrådet, University of Stavanger (2009?2011)

Founder: Academy of Science, Stavanger (2004?), vice president (2006?2008), general secretary (2008?2011)

Co-editor: KAN (1988), AmS-Småtrykk (1991) AmS-Varia (1999)

Editor: AmS-Skrifter (2010)

Member: AM Editorial Board (2010?2016)

Member: UiS Electoral Committee, University of Stavanger (2011?2016)

Associated fellow: School of Education, Centre for the Study of Play and Recreation, University of Greenwich, England (2011?)

 

Funding/Sponsor

University of Stavanger

Museum of Archaeology

Nansenfondet

Norwegian Research Council

Department of Archaeology and Anthropology, University of Cambridge, England
 


 

 


 


 


Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

 • Lillehammer, Grete (2015). 25 years With the 'child' and the archaeology of childhood. Childhood in the Past. ISSN 1758-5716. Volum 8. Hefte 2. s. 78-86. DOI: 10.1179/1758571615Z.00000000030.
 • Lillehammer, Grete (2015). An enigmatic amber bead - On a woman's burial from the Early Viking period, SW Norway. I: Lebenswelten von Kindern und Frauen in der Vormoderne : archäologische und anthropologische Forschungen in memoriam Brigitte Lohrke. Curach bhan. ISBN 978-3-942002-21-9. s. 199-212.
 • Lillehammer, Grete (2015). Steps to children's living spaces. I: Children, spaces and identity. Oxbow Books. ISBN 978-1-78297-935-7. s. 10-24.
 • Lillehammer, Grete (2014). Jærens akropolis. Landskap og fornminner på Anda-/Tu-høyden. I: Et Akropolis på Jæren? Tinghaugplatået gjennom jernalderen. Arkeologisk museum, Universitetet i Stavanger. ISBN 978-82-7760-160-1. s. 13-36.
 • Lillehammer, Grete (2012). "Ta den ring og la den vandre" - Fra fast kulturminne i landskapet til løst kulturminne i et museumsmagasin. I: Museologi på norsk. Universitetsmuseenes gjøren. Akademika forlag. ISBN 978-82-519-2888-5.
 • Lillehammer, Grete (2012). Travels into thirdspace: The archaeological heritage of children's spaces. A view from beyond. Childhood in the Past. ISSN 1758-5716. Volum 5. s. 7-19.
 • Lillehammer, Grete (2011). The Children in the Bog. I: (Re)thinking the little ancestor : new perspectives on the archaeology of infancy and childhood. Archaeopress. ISBN 9781407308456.
 • Lillehammer, Grete (2010). Introduction to socalisation : recent research on childhood and children in the past. AmS-skrifter. ISSN 0800-0816. Hefte 23. s. 9-19.
 • Lillehammer, Grete (2009). Historieformidling og historiebevissthet: Den utfordrende fortellingen om den fjerne fortiden. Presenting and understanding history: The challenging story about the distant past. I: AmS-Varia. Arkeologisk Museum.
 • Lillehammer, Grete (2009). Making them draw : the use of drawings when researching public attitudes towards the past. I: Heritage studies : methods and approaches. Routledge. ISBN 978-0-415-43185-9. s. 253-269.
 • Lillehammer, Grete (2008). Something about children. I: red. Dommasnes, L.H. & Wiggleworth, M. Children, Identity and the past. Cambridge Scholars Publishing. s. 96-112.
 • Bøe, Ellen T.; Hollund, Hege Ingjerd; Lillehammer, Grete Kirsten Grimsrud; Ruud, Bente; Sandvik, Paula Utigard (2018). Where people walk – Developing and promoting research in a museum thirdspace. Routledge. ISBN 9781138646063.
 • Lillehammer, Grete Kirsten Grimsrud (2018). The history of the archaeology of childhood. Oxford University Press. ISBN 978-0-19-967069-7. 15 s.
 • Lillehammer, Grete Kirsten Grimsrud; Bakkevig, Sverre; Bang-Andersen, Sveinung; Bakke, Bitten; Hollund, Hege Ingjerd; Jensen, Christin E; Kristoffersen, Siv; Løken, Trond; Nitter, Marianne; Petersson, Håkan; Prøsch-Danielsen, Lisbeth; Ravn, Mads; Selsing, Lotte; Sandvik, Paula Utigard; Soltvedt, Eli-Christine (2016). Kulturarv i nåtid og framtid. Arkeologisk Museum i Stavanger. ISBN 978-82-7760-168-7. 322 s.
 • Lillehammer, Grete (2010). Socialisation. Recent research on Childhood and Children in the Past. Arkeologisk museum i Stavanger and The Society for the Study of Childhood in the Past. ISBN 9788277601472. 155 s.
 • Lillehammer, Grete Kirsten Grimsrud (2016). Perlemagi: om en ravperle i en vikingtids kvinnegrav fra Line på Jæren..
 • Lillehammer, Grete Kirsten Grimsrud (2016). "Giving New meaning to Cultural Heritage - The Old and the Young in Past Societies". The European Association of Archaeologists; 2016-08-31 - 2016-09-04.
 • Lillehammer, Grete Kirsten Grimsrud; Høgestøl, Mari; Denham, Sean Dexter (2016). Protect or perish: On the outlook for the young and the old in a museum's collections.. The European Association of Archaeologists; 2016-08-31 - 2016-09-04.
 • Lillehammer, Grete (2014). 25 years with the "child" and the archaeology of childhood. Society for American Archaeology; 2014-04-23 - 2014-04-27.
 • Lillehammer, Grete; Hollund, Hege Ingjerd; Bøe, Ellen Tjørnhom; Sandvik, Paula Utigard; Ruud, Bente (2014). Exhibitions as Models for the Future. In Third Space: Mediation in the Walks of People. UNI-MUS: Formidling som kunnskapsgenererende virksomhet; 2014-11-19 - 2014-11-21.
 • Lillehammer, Grete (2012). Children and their living spaces - Reflections from afar. Universidad de Granada; 2012-10-20 - 2012-10-21.
 • Lillehammer, Grete (2012). Lange linjer - Landskap og fornminner på Hauge og Tu høyden. Arkeologisk museum, Universitetet i Stavanger; 2012-09-17.
 • Lillehammer, Grete (2012). Steps to childrens living spaces. SSCIP Society for the Study of Childhood in the Past; 2012-10-19 - 2012-10-21.
 • Lillehammer, Grete (2012). Ta den ring og la den vandre. Fra fast kulturminne i landskapet til løst kulturminne i et magasin. Arkeologisk museum, Universitetet i Stavanger; 2012-12-11.
 • Lillehammer, Grete (2011). Barn i fortiden:Myrbarna fra Jæren i Rogaland. Children in the Past: The Children in the Bog, Jæren, Rogaland County, Norway. EKKO NRK 2. [Radio]; 2011-11-28.
 • Lillehammer, Grete (2010). Barn i fortiden med særlig vekt på utsetting av barn i norrønn tid Children in the past focusing in particular on the infanticide of children in the Norse society. Verdibørsen, NRK 2. [Radio]; 2010-10-16.
 • Lillehammer, Grete (2010). En perlegåte An enigmatic bead.
 • Lillehammer, Grete (2010). Mejsholm, L. Gränsland. Konstruktion av tidig barndom och begravningsritual vid tiden för kristnandet i Skandinavien. Mejsholm, L. Borderland. Constructions of Early Childhood and Burial Rituals during the Christianisation in Scandinavia.
 • Lillehammer, Grete (2010). Youth and age in the Medieval north. The Northern World vol. 42.
 • Lillehammer, Grete Kirsten Grimsrud; Nitter, Marianne; Pedersen, S.E.; Sageidet, Barbara Maria; Selsing, Lotte; Sjurseike, Ragnhild (2003). Mennesker og klima før og i fremtiden.
 • Sjurseike, Ragnhild; Lillehammer, Grete; Nitter, Marianne; Pedersen, Einar Solheim; Sageidet, Barbara Maria; Selsing, Lotte (2003). Mennesker og klima før og i fremtiden.