MENY

Arbeidsområder og ansatte i Enhet for studentservice

 

Leder: Marianne Simonsen 

Eksamen

Arbeidsoppgaver: 
Datoplanlegging, romfordeling, eksamensvakter, informasjon om eksamen på nettsidene, digital eksamen, saksbehandling om særskilt tilrettelegging under eksamen for studenter ved SV og TN, sensurregistrering for IMKS; NHS og HHUiS, rutiner og retningslinjer i forbindelse med eksamensavvikling.

Ansatte:
Birgitte Dambo (teamleder), Astri Laland, Inger Leiros, Marianne Kaland, Margot Treen

E-post:
eksamen@uis.no

FS og rapportering

Arbeidsoppgaver:
Rapportering til DBH, NIFU, SSB og lånekassen, samt til andre enkeltstående forespørsler, videreutvikling av FS, kurs og opplæring, studentbetaling, semesterkvittering, brukerstøtte, rutinebeskrivelser, emneplanlegging på nett (EpN), studieinformasjon, implementering av ny funksjonalitet, deltakelse i nasjonale ekspertgrupper, registrere nye studieprogram, oppdatering av informasjon i FS for bruk i Studentweb, Søknadsweb, It’s Learning, timeplan osv.

Ansatte:
Tor Erga, Kristine Eriksen, Ida Charlotte Helleland, Sara Nustad Mauland

E-post:
fs-hjelp@uis.no

Opptak

Arbeidsoppgaver:
Veiledning og informasjonsarbeid overfor studiesøkere, saksbehandling av søknader til grunnstudier med unntak av søkere til IMD, klargjøring av Sødnadsweb for lokalt opptak, rapporteringsarbeid knyttet til opptak.

Ansatte:
Kristine Eriksen, Caroline Meling, Karin Ånestad (teamleder)

E-post:
opptak@uis.no

Organisasjonskonsulent StOr

Arbeidsoppgaver:
Administrative funksjoner for StudentOrganisasjonen så som utredning og rådgiving i organisatoriske, økonomiske og personalrelaterte saker, informasjonsarbeid og veiledning, økonomi og arkiv.

Ansatte:
Anette Faane Aasbø

Sentralbord

Arbeidsoppgaver:
Sentralbordtjeneste, scanning av refusjonskjema for AØV, utklipp og oppbevaring av avisreportasjer for SKA/Dokumentsenteret, sekretæroppgaver og deltakelse i kriseplangruppa.

Ansatte:
Bogumila Hinna, Gunvor Hinna, Ingebjørg Stokkedal

Telefon: 51 83 10 00

Studentekspedisjon

Arbeidsoppgaver:
Informasjon, student- og ansattkort, karakterutskrifter, studentbetaling, rombooking, verifisering av utdanning.

Ansatte:
Elisabet Saga, ekstrahjelper

E-post:
studeksp@uis.no

Timeplan

Arbeidsoppgaver:
Timeplanlegging, rombooking, systemadministrasjon, informasjon på nettsidene for studenter og ansatte.

Ansatte:
Thomas Gabrielsen, Ragnhild Sauge Torpe (teamleder), Christian Wessel

E-post:
timeplan@uis.no

Veiledning og tilrettelegging

Arbeidsoppgaver:
Studieveiledning, karriereveiledning, tilrettelegging for studenter med nedsatt funksjonsevne, kurs, universell utforming, informasjon på studentnettsidene.

Ansatte:
Anne Marit Aspenes, Trondr Breiland, Siri Haugen (teamleder), Ragnhild Scheen

E-post:

studieveiledning@uis.no

karriereveiledning@uis.no

tilrettelegging@uis.no

Vitnemål

Arbeidsoppgaver:
Utskriving av vitnemål, registrering av vitnemålstekster

Ansatte:
Ida Charlotte Helleland, Elisabet Saga, Marianne KalandSiri Haugen

E-post:
vitnemål@uis.no