MENY

Arbeidsområder og ansatte i Enhet for studentservice

 

Leder: Marianne Simonsen 

Eksamen

Arbeidsoppgaver: 
Datoplanlegging, romfordeling, eksamensvakter, informasjon om eksamen på nettsidene, digital eksamen, saksbehandling om særskilt tilrettelegging under eksamen for studenter ved SV og TN, sensurregistrering for IMKS; NHS og HHUiS, rutiner og retningslinjer i forbindelse med eksamensavvikling.

Ansatte:
Astri Laland, Marianne Kaland, Karolina Dwojak, Cecilie Johansen

E-post:
eksamen@uis.no

FS og rapportering

Arbeidsoppgaver:
Rapportering til DBH, NIFU, SSB og lånekassen, samt til andre enkeltstående forespørsler, videreutvikling av FS, kurs og opplæring, studentbetaling, semesterkvittering, brukerstøtte, rutinebeskrivelser, emneplanlegging på nett (EpN), studieinformasjon, implementering av ny funksjonalitet, deltakelse i nasjonale ekspertgrupper, registrere nye studieprogram, oppdatering av informasjon i FS for bruk i Studentweb, Søknadsweb, Canvas, timeplan osv.

Ansatte:
Tor Erga, Kristine Eriksen, Ida Charlotte Helleland, Sara Nustad Mauland, Maren Utne Vaage 

E-post:
fs-hjelp@uis.no

Opptak

Arbeidsoppgaver:
Veiledning og informasjonsarbeid overfor studiesøkere, saksbehandling av søknader til grunnstudier med unntak av søkere til UK, klargjøring av Sødnadsweb for lokalt opptak, rapporteringsarbeid knyttet til opptak.

Ansatte:
Kristine Eriksen, Caroline Meling, Karin Ånestad, Julia Peter, Mohammad Ibrahim, Shizuka Kamata Sydnes, Elias Conde Pais, Sara Johanna Shiromizu 

E-post:
opptak@uis.no

Sentralbord

Arbeidsoppgaver:
Sentralbordtjeneste, scanning av refusjonskjema for AØV, utklipp og oppbevaring av avisreportasjer for SKA/Dokumentsenteret, sekretæroppgaver og deltakelse i kriseplangruppa.

Ansatte:
Gunvor Hinna, Ingebjørg Stokkedal

Telefon: 51 83 10 00

Studentekspedisjon

Arbeidsoppgaver:
Informasjon, student- og ansattkort, karakterutskrifter, studentbetaling, rombooking, verifisering av utdanning.

Ansatte:
Ekstrahjelper

E-post:
studeksp@uis.no

Telefon: 51831020

Timeplan

Arbeidsoppgaver:
Timeplanlegging, rombooking, systemadministrasjon, informasjon på nettsidene for studenter og ansatte.

Ansatte:
Ragnhild Sauge Torpe, Christian Wessel, Elisabeth Nylund Leiros 

E-post:
timeplan@uis.no

Veiledning og tilrettelegging

Arbeidsoppgaver:
Studieveiledning, karriereveiledning, tilrettelegging for studenter med nedsatt funksjonsevne, kurs, universell utforming, informasjon på studentnettsidene.

Ansatte:
Anne Marit Aspenes, Trondr Breiland, Siri Haugen, Ragnhild Scheen

E-post:

studieveiledning@uis.no

karriereveiledning@uis.no

tilrettelegging@uis.no

Vitnemål

Arbeidsoppgaver:
Utskriving av vitnemål, registrering av vitnemålstekster

Ansatte:
Ida Charlotte Helleland, Elisabet Saga

E-post:
vitnemål@uis.no