Et profilbilde

Stipendiat
Martin Meggele Sjøen { "honorific-suffix": "Stipendiat", "fn": "Martin Meggele Sjøen", "tel": "", "email": "martin.sjoen@uis.no" }

Avdeling/enhet Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet
Institutt/senter Institutt for industriell økonomi, risikostyring og planlegging

Undervisning

Forskningsområder

Utvalgte publikasjoner

I am currently doing research on how educators in selected Norwegian secondary schools perceive and prevent issues of radicalization and violent extremism. 

Pågående forskning

Arbeidserfaring

Lecturer at Western Norway University of Applied Sciences (HVL)

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

  • Salomon, Gavriel; Sjøen, Martin Meggele; Sandvold, Sigurd (2016). Can spontaneous Internet activity serve the goals of school? : HSH-rapport 20016/2. Høgskolen Stord/Haugesund. ISBN 978-82-90909-16-6. 7 s.
  • Sjøen, Martin Meggele (2018). Når terrorbekjempelse skal på timeplanen. Råd for samfunnssikkerhet og beredskap i kunnskapssektoren; 2018-01-05.
  • Sjøen, Martin Meggele (2017). Responding to threats of homegrown terrorism: Findings from public sector prevention efforts on issues of radicalization and violent extremism. IDRiM and NORDRESS; 2017-08-23 - 2017-08-25.