Et profilbilde

Stipendiat
Stig Erlend Bjønness { "honorific-suffix": "Stipendiat", "fn": "Stig Erlend Bjønness", "tel": "Telefon: 51832746", "email": "stig.e.bjonness@uis.no" }

Avdeling/enhet Det helsevitenskapelige fakultet
Institutt/senter Avdeling for folkehelse

Forskningsområder

Adolescents mental health, treatment, user engagement and involvement, shared decision-making


Utvalgte publikasjoner

Vitenskapelige publikasjoner lengre ned (fra Christin)

ANDRE PUBLIKASJONER

 • Bjønness, Stig & Langeland, Camilla. (2007). Skolevegring: Veileder i skolevegringsproblematikk for ambulant enhet, Barne- og ungdomspsykiatrisk avd. - Råd, kartlegging og behandling. Stavanger: Stavanger Universitetssykehus, psykiatrisk klinikk, Barne- og ungdomspsykiatrisk avd. (School refusal behaviour: Guidelines for treatment in Child and Adolescent Mental Health Services.)

   


Pågående forskning

User involvement and shared decision making in mental healthcare for adolescents

Arbeidserfaring

WORK EXPERIENCE

 • 2012-2017; Stavanger University Hospital - Therapist, outpatient clinic, Child and Adolescent Mental Health Services.
 • 2011-2012; Stavanger University Hospital - Consultant, Department for research and education.

 • 2006-2011; Stavanger University Hospital - Therapist, ACT (Assertive Community Treatment) team for youth, Child and Adolescent Mental Health Services.

 • 2004-2006; Stavanger University Hospital - Psychiatric nurse, Psychiatric inpatient clinic.

 • 1999-2003; Akershus University Hospital -Nurse/Psychiatric nurse, Acute psychiatry inpatient clinic, Department for adult psychiatry 

 • 1999-2000; Akershus University Collage - Senior Administrative Officer, Student Parliament.

EDUCATION

 • 2015; Master's degree, University of Stavanger. Master thesis: Adolescents' experiences with outpatient mental health care. A qualitative study in treatment drop-out
 • 2009; Cognitive Behavioral Therapy (CBT) for children and youth, University of Bergen/R-BUP
 • 2001; Psychiatric nurse, Akershus University Collage
 • 1999; Bachelor's degree, Akershus University Collage

CERTIFICATES /APPROVALS

 • 2012; Clinical specialist in psychiatric nursing, NSF (Norwegian Nurses Organization).
 • 2012; Certified FRIENDS therapist

 • 2009; Cognitive Behavioural Therapist, NFKT (Norwegian Organisation for Behavioural Therapy).

 • 2007; Multifamily Group Leader, Stavanger University Hospital.

BOARD WORK/ORGANIZATIONAL-

 • 2019-; University of Stavanger, board member  (representing temporary scientific staff) 
 • Doctoral Committe at the Faculty of Health Sciences, UiS
 • 2018-2020; Board member SHARE - Research Centre for Resilience in healthcare, University of Stavanger
 • 2008-2012; Board member SPOR Rogaland, Norwegian Nurses Organisation, county board for Mental Health.
 • 1997-1999; Student member of the University Collage board of Akershus.

 • 1998-1999; Leader of the Student organisation /Parliament, Akershus University Collage.

PROJECT EXPERIENCE

 • Interaction project; Consultant from the mental health care at the GP?s office /medical centre.
 • Guided self-help for youth. Application development.

 • School refusal behaviour. Project manager for a joint project between municipality and specialist health service.
Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

 • Bjønness, Stig Erlend; Storm, Marianne (veileder) (2015). Ungdoms erfaringer med poliklinisk behandling i psykisk helsevern. En kvalitativ studie med fokus på oppmøte og behandlingsfrafall. Universitetet i Stavanger. 71 s.
 • Bjønness, Stig Erlend (2019). Forsker Grand Prix: Fire minutter om samvalg for ungdom. Sykepleien.no. [Internett]; 2019-09-25.
 • Bjønness, Stig Erlend (2019). Fra tvang til snakkeforløp. Forskningsrådet og Forskningsdagene;
 • Bjønness, Stig Erlend (2019). Fra tvang til snakkeforløp -Ungdom med psykiske lidelser må få være med å bestemme behandlingen. Norwegian Smart Care Cluster;
 • Bjønness, Stig Erlend; Viksveen, Petter; Johannessen, Jan Olav; Storm, Marianne (2019). User participation and shared decision-making in adolescent mental healthcare: A qualitative study of health personnel and managements’ perspective. International Association of Youth Mental Health; 2019-10-26 - 2019-10-28.
 • Viksveen, Petter; Bjønness, Stig Erlend; Cardenas, Nicole Elizabeth; Game, Julia Rose; Berg, Siv Hilde; Salamonsen, Anita; Aase, Karina; Storm, Marianne (2019). User involvement in adolescents’ mental healthcare: A systematic review. International Association of Youth Mental Health; 2019-10-26 - 2019-10-28.
 • Bjønness, Stig Erlend (2018). Angst, depresjon og kognitiv atferdsterapi. Aftenskolen;
 • Bjønness, Stig Erlend (2018). Brukermedvirkning og samvalg i psykisk helsevern for ungdom. UiS; 2018-01-30.
 • Bjønness, Stig Erlend (2018). Ikke møtt? Brukermedvirkning og samvalg for ungdom. BUP Hinna, Helse Stavanger HF; 2018-03-15.
 • Bjønness, Stig Erlend (2018). Psykososialt arbeid med ungdom. Aftenskolen; 2018-04-24.
 • Bjønness, Stig Erlend; Storm, Marianne (2018). Adolescents´ experiences with outpatient mental health care: A qualitative study of treatment dropout. NBUP, RKBU, Helsedirektoratet; 2018-04-24 - 2018-04-25.
 • Viksveen, Petter; Bjønness, Stig Erlend; Berg, Siv Hilde; Johannessen, Torunn Beate; Ree, Eline; Schibevaag, Lene; Aase, Karina (2018). Ungdom og psykisk helse, som del av InvolveMENT prosjektet.. SHARE - Center for Resilience in Healthcare; 2018-10-27.
 • Viksveen, Petter; Bjønness, Stig Erlend; Berg, Siv Hilde; Salamonsen, Anita; Cardenas, Nicole Elizabeth; Game, Julia Rose; Aase, Karina; Storm, Marianne (2018). User involvement in adolescents’ mental healthcare: A systematic review. NSQH; 2018-08-30 - 2018-08-31.
 • Viksveen, Petter; Bjønness, Stig Erlend; Haraldseid-Driftland, Cecilie (2018). Ungdom og psykisk helse.
 • Bjønness, Stig Erlend (2017). Ungdomstid og psykisk helse. Sandnes videregående skole; 2017-10-05.
 • Bjønness, Stig Erlend (2017). User involvement and shared decision making in mental healthcare for adolescents. SHARE, UiS; 2017-09-13.
 • Bjønness, Stig Erlend; Storm, Marianne (2017). Adolescents´ experiences with outpatient mental health care: A qualitative study in treatment dropout. 2017-09-24 - 2017-09-26.
 • Viksveen, Petter; Bjønness, Stig Erlend; Berg, Siv Hilde; Aase, Karina; Storm, Marianne (2017). User involvement in adolescents' mental Health care. Nasjonalt nettverk for helsetjensteforskning, NTNU Helse; 2017-03-14 - 2017-03-15.
 • Viksveen, Petter; Bjønness, Stig Erlend; Berg, Siv Hilde; Cardenas, Nicole Elizabeth; Game, Julia Rose; Aase, Karina; Storm, Marianne (2017). User involvement in adolescents’ mental healthcare: protocol for a systematic review..
 • Bjønness, Stig Erlend (2014). Hvordan nå de unge i risikosona? Utvikling av selvhjels-app og arbeid ved legesenter. Fylkesmannen i Rogaland; 2014-06-13.