Et profilbilde

Postdoktor
Eline Ree { "honorific-suffix": "Postdoktor", "fn": "Eline Ree", "tel": "", "email": "eline.ree@uis.no" }

Avdeling/enhet Det helsevitenskapelige fakultet
Institutt/senter Avdeling for kvalitet og helseteknologi

Undervisning

Forskningsområder

Utvalgte publikasjoner

Pågående forskning

Arbeidserfaring

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

 • Ree, Eline; Harris, Anette; Eriksen, Hege Randi; Malterud, Kirsti (2016). Staying at Work. The role of expectancies and beliefs in health and workplace interventions. Universitetet i Bergen. ISBN 978-82-308-3318-6.
 • Ree, Eline; Odeen, Magnus; Ihlebæk, Camilla (2013). Evaluering av prosjektet iBedrift i Kongsberg kommune, Delrapport 1. Uni Helse.
 • Ree, Eline; Odeen, Magnus; Tveito, Torill Helene; Ihlebæk, Camilla (2013). Resultater av prosjektet iBedrift i Horten kommune, Delrapport 2. Uni Helse. 22 s.
 • Ree, Eline; Odeen, Magnus; Tveito, Torill Helene; Ihlebæk, Camilla (2013). Resultater av prosjektet iBedrift i Kongsberg kommune, Delrapport 2. Uni Helse. 23 s.
 • Ree, Eline; Odeen, Magnus; Ihlebæk, Camilla (2012). Evaluering av prosjektet iBedrift i Horten kommune, Delrapport 1. Uni Helse. 22 s.
 • Aamland, Aase; Fosse, Anette; Ree, Eline; Abildsnes, Eirik; Malterud, Kirsti (2017). Allmennlegers beste strategier i møte med pasienter med medisinsk uforklarte plager og symptomer - En kvalitativ studie om norske allmennlegers erfaringer. 2017-10-19.
 • Johannessen, Terese; Ree, Eline (2017). The Norwegian Primary Health Care system. 2017-01-18.
 • Ree, Eline (2017). The impact of a leadership intervention in nursing homes and homecare.
 • Ree, Eline; Strømme, Torunn; Wiig, Siri; Johannessen, Terese (2017). The role of contextual factors for quality improvement work in nursing homes and home care services. 2017-10-02 - 2017-10-04.
 • Wiig, Siri; Ree, Eline (2017). Om SAFE LEAD Ledelse av kvalitet og sikkerhet i kommunehelsetjenesten. USHT Rogaland;
 • Wiig, Siri; Ree, Eline; Johannessen, Terese; Strømme, Torunn; Aase, Karina; Storm, Marianne; Schibevaag, Lene (2017). SAFE-LEAD Ledelse av kvalitet og sikkerhet i kommunehelsetjenesten.
 • Wiig, Siri; Ree, Eline; Johannessen, Terese; Strømme, Torunn; Storm, Marianne; Schibevaag, Lene; Aase, Karina (2017). Facebook sider for SAFE-LEAD prosjektet https://www.facebook.com/safeleadproject/.
 • Wiig, Siri; Ree, Eline; Johannessen, Terese; Strømme, Torunn; Storm, Marianne; Schibevaag, Lene; Aase, Karina (2017). SAFE-LEAD Quality and Safety in Primary Care.
 • Wiig, Siri; Ree, Eline; Strømme, Torunn; Johannessen, Terese; Storm, Marianne; Schibevaag, Lene; Aase, Karina (2017). Prosjekt nettsider: http://www.uis.no/research-and-phd-studies/research-centres/share-centre-for-resilience-in-healthcare/safe-lead/.
 • Aamland, Aase; Fosse, Anette; Ree, Eline; Abildsnes, Eirik; Malterud, Kirsti (2016). Strategies experienced as valuable by GPs when seeing patients with MUS. European Association for Psychosomatic Medicine; 2016-06-16 - 2016-06-18.
 • Ree, Eline (2016). Betydningen av en ledelsesintervensjon i sykehjem og hjemmesykepleie.