MENY

PRINCE2® Practitioner kurs

Lær å styre og lede et prosjekt basert på PRINCE2 ® beste praksis. Kurset forutsetter at en har gjennomført PRINCE2 ® Foundation. Kurset passer for prosjektledere, rådgivere og andre som har sentrale roller i et prosjekt.

Kursets formål
Lær å styre og lede et prosjekt basert på PRINCE2 ® beste praksis.

Hvem bør delta?
Kurset forutsetter at en har gjennomført PRINCE2 ® Foundation.

Kurset passer for Prosjektledere, rådgivere og andre som har sentrale roller i et prosjekt.

Faglige kvalifikasjoner
PRINCE2 ® Parctitioner Certificate

Eksamen er en 2,5 timers scenariobasert åpen bok. Eksamen bestående av 8 spørsmål, hvert spørsmål inneholder flere underspørsmål. Hver av de åtte spørsmålene er verdt 10 poeng, noe som gir maksimalt 80 poeng.
For å bestå må kandidaten oppnå minst 55% (44 poeng).

Læringsmål

  • Forstå sammenhenger mellom prosesser, temaer, prinsipper og produkter, og kunne bruke denne forståelsen i en gitt prosjekt scenario
  • Forstå prosessene og temaene i PRINCE2 ®, og hva som ligger til grunn for disse
  • Vise hvordan en kan bruke PRINCE2 ® til styring og administrasjon av et prosjekt
  • Vise hvordan en kan bruk og skreddersy PRINCE2 ® for å møte behovene i et spesifikk prosjektet scenario og ulike prosjekt omstendigheter
  • Beskrive produkter er inn- eller utdata fra de syv prosesser
  • Beskrive formålet, og det sentrale innholdet, av de sentrale produkter
  • Beskrive forholdet mellom prosesser, leveranser, roller og ledelse i et prosjekt
  • Beskrive ansvar og myndighet til de som er involvert i prosjektet

Dokumentasjon

  • eDokumentasjon via webportal
  • PRINCE2® System i web (html) format via egen PC/Server (Practitioner) - lastes ned fra education-portal

Pris: 14.350 kroner inkludert lunsj og kursdokumentasjon

Kurset arrangeres av UiS-IKT. For mer informasjon og påmelding til kurset se informasjon om PRINCE2® Practitioner.

Kontakt oss på: uis-ikt@uis.no eller på telefon 51 83 10 73.

Illustrasjonsfoto prosjektarbeid