Et profilbilde

Avdelingsleder
Thor Ole Gulsrud { "honorific-suffix": "Avdelingsleder", "fn": "Thor Ole Gulsrud", "tel": "Telefon: 51833104", "email": "thor.o.gulsrud@uis.no" }

Avdeling/enhet Det helsevitenskapelige fakultet
Institutt/senter Avdeling for kvalitet og helseteknologi

Thor Ole Gulsrud er leder for Avdeling for kvalitet og helseteknologi ved Det helsevitenskapelige fakultet ved Universitetet i Stavanger. Gulsrud har tidligere vært forskningssjef for Helseteknologi i NORCE (tidligere IRIS) og er prosjektleder for Norway Pumps & Pipes, som er et samarbeid mellom UiS, Stavanger universitetssjukehus (SUS), Greater Stavanger og NORCE. Gulsrud har tidligere vært ansatt som førsteamanuensis ved Institutt for data- og elektroteknologi (IDE) ved UiS.  Han har lang erfaring både fra medisinsk teknologi, medisinsk signal- og bildebehandling og olje & gass. Gulsrud har doktorgrad innenfor datamaskinbasert deteksjon av brystkreft og jobbet i den forbindelse tett med radiologer ved SUS. Han har vært forskningssjef for Boring og Brønn i SINTEF og har jobbet i forsknings- og utviklingsavdelingen i det amerikanske selskapet National Oilwell Varco.

Forskningsområder

Utvalgte publikasjoner

Pågående forskning

Arbeidserfaring

 • Nov. 2018 - date: Department Manager, Department of Quality and Health Technology, Faculty of Health Sciences, UiS.
 • 2016 - 2018: Research Director Medtech and Project Manager Norway Pumps & Pipes, International Research Institute of Stavanger (IRIS).
 • 2013 - 2016: Senior Development Advisor, Corporate R&D, National Oilwell Varco.
 • 2009 - 2013: Research Director, Drilling & Well, SINTEF Petroleum Research.
 • 2008 - 2009: Senior Scientist, Drilling & Well, SINTEF Petroleum Research.
 • 2007 - 2008: Senior Scientist, Roxar Flow Measurement AS.
 • 2006 - 2007: Technical Product Manager, Roxar Flow Measurement AS.
 • 2003 - 2005: Founder and manager of MammoScan AS (technology for early detection of breast cancer).
 • 1999 - 2006: Associate Professor, University of Stavanger.
 • 1997 - 1999: Group Manager/Project Manager, Norwegian Hydrographic Service.
 • 1992 - 1997: Assistant Professor, Stavanger University College.
 • 1991 - 1992: Secondary school teacher, Stavanger Maritime Videregående Skole.
 • 1988 - 1989: Secondary school teacher, Godalen Videregående Skole.

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

 • Oskal, Kay Raymond; Risdal, Martin; Janssen, Emiel; Undersrud, Erling Sandøy; Gulsrud, Thor Ole (2019). A U‑net based approach to epidermal tissue segmentation in whole slide histopathological images. SN Applied Sciences. ISSN 2523-3963. Volum 1. DOI: 10.1007/s42452-019-0694-y.
 • Engan, Kjersti; Gulsrud, Thor Ole; Fretheim, Karl Fredrik; Iversen, Barbro Furebotten; Eriksen, Liv (2007). A Computer Aided Detection (CAD) System for Microcalcifications in Mammograms - MammoScan muCaD. International Journal of Biomedical Sciences. ISSN 1306-1216. Volum 2. Hefte 3.
 • Engan, Kjersti; Skretting, Karl; Herredsvela, Jostein; Gulsrud, Thor Ole (2007). Frame Texture Classification Method (FTCM) Applied on Mammograms for Detection of Abnormalities. International Journal of Signal Processing. ISSN 1304-4478. Volum 4. Hefte 2.
 • Engan, Kjersti; Gulsrud, Thor Ole (2006). VarMet - A novel method for detection of image singularities with application to mammography. WSEAS Transactions on Signal Processing. ISSN 1790-5052. Volum 2. Hefte 9. s. 1222-1228.
 • Gulsrud, Thor Ole; Engan, Kjersti; Herredsvela, Jostein (2006). VarMet - A Novel Method for Detection of Image Singularities. I: Proceedings of the 6th WSEAS Int. Conf. on Signal, Speech and Image Processing (SSIP'06). World Scientific and Engineering Academy and Society (WSEAS) Internati.
 • Engan, Kjersti; Lillo, Martin; Gulsrud, Thor Ole (2005). Compression of Digital Mammograms with Region-of-interest Coding Evaluated on a CAD System. I: Proceedings ogf SPIE, Medical Imaging 2005, Image Processing. Progress in Biomedical Optics and Imaging. SPIE - International Society for Optical Engineering.
 • Gulsrud, Thor Ole; Engan, Kjersti; Hanstveit, T. (2005). Watershed segmentation of detected masser in digital mammograms. I: Proc. EMBC 2005. IEEE conference proceedings.
 • Gulsrud, Thor Ole; Engan, Kjersti; Herredsvela, Jostein (2005). Feature extraction in digital mammograms based on optimal and morphological filtering. I: Medical Imaging 2005: Image Processing - Proceedings of SPIE Vol 5747. SPIE - International Society for Optical Engineering.
 • Herredsvela, Jostein; Engan, Kjersti; Gulsrud, Thor Ole; Skretting, Karl (2005). Detection of lesions in mammograms using learned dictionaries and sparse representations. International Federation for Medical and Biological Engineering Proceedings. ISSN 1680-0737. Volum 11.
 • Herredsvela, Jostein; Engan, Kjersti; Gulsrud, Thor Ole; Skretting, Karl (2005). Detection of masses in mammograms by watershed segmentation and sparse representation using learned dictionaries. I: Proceedings NORSIG 2005. Tapir Akademisk Forlag. s. 35-40.
 • Herredsvela, Jostein; Gulsrud, Thor Ole; Engan, Kjersti (2005). Detection of circumscribed masses in mammograms using morphological segmentation. I: Medical Imaging 2005 - Image Processing. SPIE - International Society for Optical Engineering. s. 902-913.
 • Tjøtta, Jarle; Engan, Kjersti; Gulsrud, Thor Ole; Skaland, Ivar; Janssen, E.A.M.; Baak, J.P.A. (2005). Automatic Counting and Classifying of Cell-Nuclei in a Tissue Section. I: Proceedings of NORSIG 2005. Tapir Akademisk Forlag.
 • Gulsrud, Thor Ole; Husøy, John Håkon (2001). Optimal filter based detection of microcalcifications. IEEE Transactions on Biomedical Engineering. ISSN 0018-9294. Volum 48. Hefte 11. s. 1272-1281.
 • Gulsrud, Thor Ole (2001). Texture analysis of digital mammograms. ISBN 8276441386. 146 s.
 • Gulsrud, Thor Ole (2019). Kreativitet og lyst til å tenke nytt - Pumps & Pipes. Tekna; 2019-01-10 - 2019-01-11.
 • Gulsrud, Thor Ole; Oftedal, Bjørg Frøysland (2019). Innovativ samskaping for framtidens helsevesen med simulering og e-læring.
 • Gulsrud, Thor Ole (2018). Brønn og blod - olje møter helse. Norsk olje og gass; 2018-08-14 - 2018-08-17.
 • Gulsrud, Thor Ole (2018). Data science in oil & gas and medicine; similar challenges – different approaches. IRIS and Global Center of Expertise; 2018-08-30.
 • Gulsrud, Thor Ole (2018). Kan oljeforskning bidra til bedre behandling av hjerte- og kreftsyke?. TEKNA; 2018-09-19.
 • Gulsrud, Thor Ole (2018). Milliardpotensiale i teknologioverføring. Næringslivsmagasinet Rosenkilden. [Fagblad]; 2018-07-31.
 • Gulsrud, Thor Ole (2018). Naboens verktøykasse tas nå i bruk.
 • Gulsrud, Thor Ole (2018). Norway Pumps & Pipes – Cross-industry collaboration. Oljedirektoratet; 2018-04-19 - 2018-04-20.
 • Gulsrud, Thor Ole (2018). Norway Pumps & Pipes as an innovation platform. Norway Pumps & Pips/Norsk olje og gass; 2018-10-17 - 2018-10-18.
 • Gulsrud, Thor Ole (2018). Opportunities for Technology and Innovation transfer across Oil & Gas and the Medical Sector. Norwegian American Chamber of Commerce (NACC); 2018-12-04.
 • Gulsrud, Thor Ole (2018). Pumps & Pipes Norway. NRK Rogaland. [Radio]; 2018-09-20.
 • Gulsrud, Thor Ole (2018). Vanskelig å tenke nytt et gammelt sted. Næringslivsmagasinet Rosenkilden. [Fagblad]; 2018-04-30.
 • Gulsrud, Thor Ole; Jolma, Ingunn Westvik (2018). 65 millioner mer til forskning på banebrytende teknologi. Stavanger Aftenblad. [Avis]; 2018-10-03.
 • Gulsrud, Thor Ole; Vinningland, Jan Ludvig; Hiorth, Aksel; Larsen, Alf Inge; Bogale, Nigussie (2018). Vil bruke oljeteknologi - på hjertepasienter. NRK Rogaland, NRK. [TV]; 2018-02-02.
 • Hiorth, Aksel; Bogale, Nigussie; Vinningland, Jan Ludvig; Gulsrud, Thor Ole (2018). Vil bruke oljeteknologi – på hjertepasienter. NRK. [TV]; 2018-02-02.
 • Oskal, Kay Raymond; Risdal, Martin; Gulsrud, Thor Ole; Janssen, Emiel (2018). A Deep Learning Approach to Semantic Segmentation of Epidermal Tissue in Whole Slide Histopathological Images. Institute for molecular medicine Finland – FIMM; 2018-05-29 - 2018-06-01.
 • Risdal, Martin; Gulsrud, Thor Ole; Janssen, Emiel (2018). Virtual staining simulator for computational pathology method development. Institute for molecular medicine Finland – FIMM; 2018-05-29 - 2018-06-01.
 • Gulsrud, Thor Ole (2017). Innovasjon på tvers av sektorer.
 • Gulsrud, Thor Ole (2017). Medisin og olje; liknende utfordringer - forskjellige tilnærminger. Forskningsdagene - Stavangerregionen; 2017-09-26.
 • Gulsrud, Thor Ole (2017). Norway Pumps & Pipes – teknologioverføring mellom olje & gass og medisin. Mulighetsterminalen; 2017-02-23.
 • Gulsrud, Thor Ole (2017). Norway Pumps & Pipes – teknologioverføring mellom olje & gass og medisin. Stavanger Offshore Tekniske Skole; 2017-01-26.
 • Gulsrud, Thor Ole (2017). Norway Pumps & Pipes – transfer of technology between oil & gas and medicine. Universitetet i Stavanger; 2017-02-17.
 • Gulsrud, Thor Ole (2017). Overføring av teknologi og kompetanse mellom petroleum og medisin. NTVA; 2017-02-07.
 • Gulsrud, Thor Ole (2017). Technology Transfer: Driver for Innovation and Value Creation. Norwegian Consulate General; 2017-12-05.
 • Seglsten, Per Helge; Gulsrud, Thor Ole (2017). I løpet av ett år fant de åtte konkrete eksemper på hvordan oljeteknologi kan løse problemer i helsesektoren. Teknisk Ukeblad. [Fagblad]; 2017-06-01.
 • Gulsrud, Thor Ole (2016). From increased oil recovery to increased heart recovery: Computer models for non-invasive diagnostics. Oslo Innovation Week; 2016-10-17 - 2016-10-21.
 • Gulsrud, Thor Ole (2016). Norway Pumps & Pipes – The story so far. Pumps & Pipes; 2016-12-05.
 • Gulsrud, Thor Ole (2016). Pumps & Pipes – en plattform for teknologiutveksling mellom industrier. Norsk Forening for Automatisering; 2016-04-13 - 2016-04-14.
 • Gulsrud, Thor Ole (2016). Pumps & Pipes; Similar challenges – different approaches. Offshore Northern Sea - ONS; 2016-08-29 - 2016-09-01.
 • Gulsrud, Thor Ole (2016). Workshop – Autonome Systemer for Overvåking av Tilstand og Avvik. GCE Subsea; 2016-09-20.
 • Gulsrud, Thor Ole (2012). Advanced simulation capabilities within drilling an well. SPE; 2012-02-15.
 • Sui, Dan; Gulsrud, Thor Ole; Kristoffersen, Espen (2012). SPE 149906 - Advanced PreDrill Simulations for Safer and More Cost-effective Drilling. Society of Petroleum Engineers; 2012-03-06 - 2012-03-08.
 • Gulsrud, Thor Ole (2011). Research & Development in SINTEF- drilling technology for the future. Offshore Media group; 2011-10-19 - 2011-10-20.
 • Gulsrud, Thor Ole; Engan, Kjersti; Herredsvela, Jostein (2006). VarMet - A Novel Method for Detection of Image Singularities. 2006-09-22 - 2006-09-24.
 • Engan, Kjersti; Lillo, Martin; Gulsrud, Thor Ole (2005). Compression of Digital Mammograms with Region-of-interest Coding Evaluated on a CAD System. 2005-02-12 - 2005-02-17.
 • Gulsrud, Thor Ole; Engan, Kjersti; Herredsvela, Jostein (2005). Feature extraction in digital mammograms based on optimal and morphological filtering. 2005-02-12 - 2005-02-17.
 • Herredsvela, Jostein; Engan, Kjersti; Gulsrud, Thor Ole; Skretting, Karl (2005). Detection of lesions in mammograms using learned dictionaries and sparse representations. 2005-11-20 - 2005-11-25.
 • Herredsvela, Jostein; Engan, Kjersti; Gulsrud, Thor Ole; Skretting, Karl (2005). Detection of masses in mammograms by watershed segmentation and sparse representations using learned dictionaries. 2005-09-22 - 2005-09-24.
 • Herredsvela, Jostein; Engan, Kjersti; Gulsrud, Thor Ole; Skretting, Karl (2005). Texture Classification Using Sparse Representations by Learned Compound Dictionaries. 2005-11-16 - 2005-11-18.
 • Herredsvela, Jostein; Gulsrud, Thor Ole; Engan, Kjersti (2005). Detection of circumscribed masses in mammograms using morphological segmentation. 2005-02-13 - 2005-02-17.
 • Tjøtta, Jarle; Engan, Kjersti; Gulsrud, Thor Ole; Skaland, Ivar; Janssen, E.A.M.; Baak, J.P.A. (2005). Automatic Counting and Classifying of Cell-Nuclei in a Tissue Section. 2005-09-22 - 2005-09-24.
 • Engan, Kjersti; Fretheim, Karl Fredrik; Gulsrud, Thor Ole (2004). Compression of Digital Mammograms without Interfering with a System for Automatic Detection of Microcalcifications - MammoScan uCaD. 2004-05-27.
 • Engan, Kjersti; Gulsrud, Thor Ole; Josefsen, Kai Ruben (2003). Watermarking of digital mammograms without interfering with automatic detection of microcalcifications. 2003-09-14 - 2003-09-17.
 • Høimyr, Hjørdis; Drengstig, Tormod; Gulsrud, Thor Ole (2003). Image processing in lobster farming - Classification of juvelnile lobsters. 2003-10-02 - 2003-10-04.
 • Richardsen, Stine Kjersti; Gulsrud, Thor Ole (2003). Mapping of geological objects from seismic data. 2003-10-02 - 2003-10-04.
 • Gulsrud, Thor Ole (2002). Norsk dataprogram oppdager brystkreft. [Avis]; 2002-11-14.
 • Gulsrud, Thor Ole (2002). Optimal texture feature extraction in digital mammograms. 2002-06-22 - 2002-06-25.
 • Gulsrud, Thor Ole (2001). Analysis of mammographic microcalcifications using a computationally efficient filter bank. 2001-05-07 - 2001-05-11.
 • Gulsrud, Thor Ole; Husøy, John Håkon (2001). Detection of clustered microcalcifications in compressed mammograms. 2001-06-11 - 2001-06-14.
 • Gulsrud, Thor Ole; Mestad, Einar (2001). Preprocessing techniques for improved segmentation of clustered microcalcifications in digital mammograms. 2001-10-18 - 2001-10-20.
 • Ødegård, Jan Erik; Engan, Kjersti; Gulsrud, Thor Ole; Rettedal, Arne (2001). Redesign of introductory course in electrical and computer engineering at Stavanger University College. 2001-08-06 - 2001-08-10.
 • Ødegård, Jan Erik; Engan, Kjersti; Gulsrud, Thor Ole; Rettedal, Arne (2001). Redesign of introductory course in electrical and computer engineering at Stavanger University College. 2001-08-06 - 2001-08-10.
 • Gulsrud, Thor Ole; Husøy, John Håkon (2000). Optimal filter for detection of clustered microcalcifications.
 • Gulsrud, Thor Ole; Husøy, John Håkon (2000). Optimal filter for texture feature extraction in digital mammograms.
 • Gulsrud, Thor Ole (1999). Automated detection of clusters of microcalcifications using a multichannel filtering approach.
 • Gulsrud, Thor Ole; Gabrielsen, Stein-Ole (1999). Classification of microcalcifications using a multichannel filtering approach.
 • Gulsrud, Thor Ole; Husøy, John Håkon (1999). Application of quadrature mirror filter bank in combination with cooccurrence matrices for classification of texture images.
 • Gulsrud, Thor Ole; Husøy, John Håkon (1999). Image texture classification using Quadrature Mirror Filter bank in combination with Co-occurrence matrices.
 • Gulsrud, Thor Ole; Kjøde, Sissel (1999). Optimal filter for detection of stellate lesions and circumscribed masses in mammograms.
 • Gulsrud, Thor Ole; Løland, Eirik (1999). Multichannel filtering for texture feature extraction in digital mammograms.
 • Husøy, John Håkon; Randen, Trygve; Gulsrud, Thor Ole (1993). Image texture classification with digital filter banks and transforms. 1993-07-14 - 1993-07-16.
 • Herredsvela, Jostein; Engan, Kjersti; Gulsrud, Thor Ole; Skretting, Karl (2005). Detection of masses in mammograms by watershed segmentation and sparse representation using learned dictionaries.