MENY

Disputerer om plantenes immunsystem og tiltak mot avlingstap

Delphine Beatrice M Crappe forsvarer avhandlingen “Protein targeting and functional analyses of peroxisome-targeted defense proteins in Arabidopsis” for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet.

I doktorgradsarbeidet sitt har hun studert proteiner som er viktige i plantenes immunsystem og avgjørende for å unngå tap av avlinger, som på verdensbasis er på mellom tyve og førti prosent hvert år.

Alle interesserte ønskes velkommen både til prøveforelesning kl. 10:00 og til disputasen kl. 12:15.

Bilde Delphine Crappe

Delphine Crappe