Et profilbilde

Stipendiat
Ane Lyngstad Oltedal { "honorific-suffix": "Stipendiat", "fn": "Ane Lyngstad Oltedal", "tel": "Telefon: 51832829", "email": "ane.l.oltedal@uis.no" }

Avdeling/enhet Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Institutt/senter Institutt for medie- og samfunnsfag

Forskningsområder

Utvalgte publikasjoner

Pågående forskning

Arbeidserfaring

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

  • Oltedal, Ane Lyngstad (2018). Å vente på FN.
  • Oltedal, Ane Lyngstad (2017). Autentisitet i dokumentar. Vitenskapsteoretiske avklaringer, underområder, og sentrale debatter og forskningsområder. UiS; 2017-03-31.