Et profilbilde

Førsteamanuensis
Erin Margaret McTigue { "honorific-suffix": "Førsteamanuensis", "fn": "Erin Margaret McTigue", "tel": "", "email": "erin.m.mctigue@uis.no" }

Avdeling/enhet Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt/senter Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking

Undervisning

Forskningsområder

Utvalgte publikasjoner

Pågående forskning

Arbeidserfaring

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

  • Hoem, Toril Frafjord; Håland, Anne; McTigue, Erin (2019). Hva er kvantiteten og kvaliteten på høytlesingspraksiser på første trinn i Norge?. Noles; 2019-03-11 - 2019-03-13.
  • Hoem, Toril Frafjord; Håland, Anne; McTigue, Erin (2019). Hva er kvantiteten og kvaliteten på læreres høytlesingspraksiser på første trinn i Norge?. NNMF; 2019-10-23 - 2019-10-24.
  • Hoem, Toril Frafjord; Håland, Anne; McTigue, Erin (2019). Hva er kvantiteten og kvaliteten på læreres høytlesingspraksiser på første trinn i Norge?. Lesesenteret og Skrivesenteret; 2019-05-08.
  • Solheim, Oddny Judith; McTigue, Erin; Lundetræ, Kjersti; Uppstad, Per Henning; Schwippert, Knut (2019). Hvor tidlig oppstår kjønnsforskjeller i lesing? En studie av hvordan gutter og jenters leseferdighet utvikler seg gjennom de to første årene på skolen. Lesesenteret og Skrivesenteret; 2019-05-07 - 2019-05-09.
  • McTigue, Erin; Solheim, Oddny Judith; Walgermo, Bente R.; Foldnes, Njål; Frijters, Jan c (2017). Measuring multiple dimensions of early literacy motivation through self-report at school entry. The European Association for Research on Learning and Instru; 2017-08-28 - 2017-09-02.