Et profilbilde

Stipendiat
Terese Johannessen { "honorific-suffix": "Stipendiat", "fn": "Terese Johannessen", "tel": "Telefon: 004790050804", "email": "terese.johannessen@uis.no" }

Avdeling/enhet Det helsevitenskapelige fakultet
Institutt/senter Avdeling for kvalitet og helseteknologi

Undervisning

Forskningsområder

Utvalgte publikasjoner

Pågående forskning

Arbeidserfaring

Sykepleier i hjemmebasert omsorg

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

  • Johannessen, Terese (2018). Utvikling av SAFE-LEAD intervensjonen. Songdalen kommune; 2018-10-22.
  • Johannessen, Terese; Ree, Eline; Wiig, Siri; van Bovenkamp, Hester; Bal, Roland (2018). Reviewing macro level factors as a foundation for understanding quality and patient safety improvement efforts across countries. The European Safety and Reliability Association (ESRA); 2018-06-21.
  • Johannessen, Terese (2017). Exploring the role of managers in improving quality and safety in nursing homes.
  • Johannessen, Terese; Ree, Eline (2017). The Norwegian Primary Health Care system. 2017-01-18.
  • Johannessen, Terese; Wiig, Siri (2017). SAFE LEAD Primary Care.
  • Ree, Eline; Strømme, Torunn; Wiig, Siri; Johannessen, Terese (2017). The role of contextual factors for quality improvement work in nursing homes and home care services. 2017-10-02 - 2017-10-04.
  • Wiig, Siri; Ree, Eline; Johannessen, Terese; Strømme, Torunn; Aase, Karina; Storm, Marianne; Schibevaag, Lene (2017). SAFE-LEAD Ledelse av kvalitet og sikkerhet i kommunehelsetjenesten.
  • Wiig, Siri; Ree, Eline; Johannessen, Terese; Strømme, Torunn; Storm, Marianne; Schibevaag, Lene; Aase, Karina (2017). Facebook sider for SAFE-LEAD prosjektet https://www.facebook.com/safeleadproject/.
  • Wiig, Siri; Ree, Eline; Johannessen, Terese; Strømme, Torunn; Storm, Marianne; Schibevaag, Lene; Aase, Karina (2017). SAFE-LEAD Quality and Safety in Primary Care.
  • Wiig, Siri; Ree, Eline; Strømme, Torunn; Johannessen, Terese; Storm, Marianne; Schibevaag, Lene; Aase, Karina (2017). Prosjekt nettsider: http://www.uis.no/research-and-phd-studies/research-centres/share-centre-for-resilience-in-healthcare/safe-lead/.