Et profilbilde

Førsteamanuensis
Kirsti Russell Vastveit { "honorific-suffix": "Førsteamanuensis", "fn": "Kirsti Russell Vastveit", "tel": "", "email": "kirsti.r.vastveit@uis.no" }

Avdeling/enhet Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet
Institutt/senter Institutt for industriell økonomi, risikostyring og planlegging

Forskningsområder

Utvalgte publikasjoner

Pågående forskning

Arbeidserfaring

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

  • Njå, Ove; Vastveit, Kirsti Russell (2016). Norske kommuners planlegging, gjennomføring og bruk av risiko- og sårbarhetsanalyse i forbindelse med samfunnssikkerhetsarbeidet. Universitetet i Stavanger og Høgskolen Stord Haugesund. ISBN 978-82-7644-678-4. 173 s.
  • Njå, Ove; Vastveit, Kirsti Russell; Abrahamsen, Eirik Bjorheim; Eriksson, Kerstin (2013). Evaluering av risikovurderinger i Statens vegvesen. Beslutningsstøtte og læringsverktøy. IRIS. ISBN 978-82-490-0812-4. 135 s.