Et profilbilde

Rådgiver
Anne Siri Norland { "honorific-suffix": "Rådgiver", "fn": "Anne Siri Norland", "tel": "Telefon: 51834571", "email": "anne.s.norland@uis.no" }

Avdeling/enhet Fakultet for utøvende kunstfag
Institutt/senter Fakultetsadministrasjonen UK
Rom 1306

Arbeidsoppgaver

Studiekoordinator ved Fakultet for utøvende kunstfag, avdeling Bjergsted. 

Ansvarsområder: 

  • Klassisk musikk
  • Musikkproduksjon og opptaksteknikk
  • Digitale dirigentstudier

Forskningsområder

Sosial- og samfunnspsykologi

Organisasjonspsykologi

Sikkerhetspsykologi og risikokommunikasjon

Medier og kommunikasjon

Utvalgte publikasjoner

Norland, Anne Siri (2006). På samme bølgelengde? En kvalitativ studie av ulike generasjoner og sikkerhetskultur ved et utvalg av Statoils forsyningsfartøy. Masteroppgave i sosial- og samfunnspsykologi, NTNU.

Pågående forskning

Arbeidserfaring

2017 - 2019 Studiekoordinator ved Institutt for kultur- og språkvitenskap, Universitet i Stavanger.

2012 - 2016 Kurskoordinator Synergi Life, Det Norske Veritas.

2007 - 2011 Konsulent, Statoil ASA.

2006 - 2012 Senior HMS-rådgiver, Pride ASA/ Synergi Solutions AS.

2003 - 2005 Forskningsassistent NTNU Samfunnsforskning AS. Tilknyttet forskningsprosjektet SIKT (Sikkerhetskulturer i transportsektoren) som en del av Norges Forskningsråds program RISIT (Risiko og sikkerhet i transportsektoren).