Et profilbilde

Rådgiver
Anne Siri Norland { "honorific-suffix": "Rådgiver", "fn": "Anne Siri Norland", "tel": "Telefon: 51834571", "email": "anne.s.norland@uis.no" }

Avdeling/enhet Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt/senter Fakultetsadministrasjonen UH
Administrasjon IKS
Rom HG O-223

Arbeidsoppgaver

Studiekoordinator for følgende studieprogram ved IKS:

  • Bachelor i engelsk språk og litteratur
  • Bachelor i nordisk språk og litteratur
  • Bachelor i historie
  • Årsstudium i engelsk språk og litteratur
  • Årsstudium i nordisk språk og litteratur
  • Årsstudium i historie
  • Årsstudium i religion
  • Norsk språk og kultur for internasjonale studenter (NORINT) 

Undervisning

Forskningsområder

Sosial- og samfunnspsykologi

Organisasjonspsykologi

Sikkerhetspsykologi og risikokommunikasjon

Medier og kommunikasjon

Utvalgte publikasjoner

Norland, Anne Siri (2006). På samme bølgelengde? En kvalitativ studie av ulike generasjoner og sikkerhetskultur ved et utvalg av Statoils forsyningsfartøy. Masteroppgave i sosial- og samfunnspsykologi, NTNU.

Pågående forskning

Arbeidserfaring

2012 - 2016 Kurskoordinator Synergi Life, Det Norske Veritas.

2007 - 2011 Konsulent, Statoil ASA.

2006 - 2012 Senior HMS-rådgiver, Pride ASA/ Synergi Solutions AS.

2003 - 2005 Forskningsassistent NTNU Samfunnsforskning AS. Tilknyttet forskningsprosjektet SIKT (Sikkerhetskulturer i transportsektoren) som en del av Norges Forskningsråds program RISIT (Risiko og sikkerhet i transportsektoren).