Et profilbilde

Universitetslektor
Kari Stamland Gusfre { "honorific-suffix": "Universitetslektor", "fn": "Kari Stamland Gusfre", "tel": "Telefon: 51834572", "email": "kari.s.gusfre@uis.no" }

Avdeling/enhet Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt/senter Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Avdeling Porsgrunn

Undervisning

Forskningsområder

Utvalgte publikasjoner

Pågående forskning

Arbeidserfaring

2015/08 - 2016/12: Porsgrunn kommune. Virksomhetsleder. Brevik oppvekstsenter.

2011/08 - 2015/07: Bamble kommune. Virksomhetsleder. Rønholt skole.

2008/08 - 2011/07: Bamble kommune. Fagleder/inspektør. Rønholt skole.

1990/07 - 2008/07: Bamble kommune. Lærer. Herre skole.

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

  • Gusfre, Kari Stamland (2018). Aktivitetsplikten i praksis. Pedlex Norsk Skoleinformasjon. ISBN 9788283720587. 59 s.
  • Byrkjedal-Sørby, Liv Jorunn; Gusfre, Kari Stamland (2019). The Schools Internal Resource Team against bullying. Conference partners international; 2019-06-04 - 2019-06-06.
  • Gusfre, Kari Stamland (2018). Foreldresamarbeid. Læringsmiljøsenteret; 2018-02-02.
  • Gusfre, Kari Stamland (2018). Rektors rolle i mobbesaker. Læringsmiljøsenteret; 2018-01-24 - 2018-01-25.
  • Gusfre, Kari Stamland; Støen, Janne; Fandrem, Hildegunn (2018). Teacher bullying - a literature review. Psychologische Hochschule Berlin; 2018-11-01 - 2018-11-03.
  • Gusfre, Kari Stamland; Tveitereid, Kirsti (2018). Hvorfor går ikke mobbetallene ned? Mobbing er mer enn det som skjer mellom den som mobber og den som utsettes for mobbing. Presentasjon av innhold i boken Stemmer i mobbesaker (2018).
  • Grini, Nina; Gusfre, Kari Stamland (2017). § 9A Aktivitetsplikten - Brosjyre.
  • Gusfre, Kari Stamland (2017). Rektors rolle i mobbesaker. Læringsmiljøsenteret; 2017-04-26 - 2017-04-27.
  • Støen, Janne; Gusfre, Kari Stamland (2017). Det viktige foreldresamarbeidet. Utdanningsdirektoratet;
  • Støen, Janne; Gusfre, Kari Stamland (2017). Foreldresamarbeid. Utdanningsdirektoratet;