Et profilbilde

Universitetslektor
Trine Mathiesen Gilje { "honorific-suffix": "Universitetslektor", "fn": "Trine Mathiesen Gilje", "tel": "Telefon: 51834593", "email": "trine.m.gilje@uis.no" }

Avdeling/enhet Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt/senter Kunnskapssenter for utdanning

Forskningsområder

Utvalgte publikasjoner

Pågående forskning

Arbeidserfaring

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

  • Gilje, Trine Mathiesen (2014). Teacher cognition and the teaching of EFL reading in Norwegian upper primary classrooms. Acta Didactica Norge. ISSN 1504-9922. Volum 8. Hefte 2.
  • Gilje, Trine Mathiesen; Mossige, Margunn (2017). Ulik undervisning er likebehandling.
  • Mossige, Margunn; Gilje, Trine Mathiesen (2017). Fravær og frafall, høna og egget.
  • Mossige, Margunn; Gilje, Trine Mathiesen (2018). Studieforberedt - kompetanseutviklingspakke i Språkløyper. Universitetet i Stavanger. Stavanger.