Et profilbilde

Førsteamanuensis
Ann-Karin Tennås Holmen { "honorific-suffix": "Førsteamanuensis", "fn": "Ann-Karin Tennås Holmen", "tel": "Telefon: 51832529", "email": "annkarin.holmen@uis.no" }

Avdeling/enhet Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Institutt/senter Institutt for medie- og samfunnsfag
Tlf priv/mob 90583880

Leder for forskernettverket innovasjon i offentlig sektor (www.innoff.no)

Leder for PhD skolen IMS, SV fakultetet


 

Forskningsområder

- Styring og organisering av oppgaver og tjenester på tvers av institusjonelle og geografiske grenser

- Innovasjon i offentlig sektor

- Samstyring og ledelse

Utvalgte publikasjoner

Pågående forskning

- Innovasjon i Norske kommuner

- Bruk av FoU som virkemiddel for innovasjon

Arbeidserfaring

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

 • Holmen, Ann-Karin Tennås; Ringholm, Toril Merete (2019). Innovasjon møter kommune. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 978-82-02-61556-7. 251 s.
 • Holmen, Ann Karin Tennås; Billington, Mary Genevieve; Mathiesen, Ida Holth (2014). Smarte samarbeid - skole og arbeidsliv. International Research Institute of Stavanger. 42 s.
 • Holmen, Ann Karin Tennås; Vigmostad, Paul (2014). Evaluering av Greater Stavanger. IRIS samfunnsforskning. 60 s.
 • Nødland, Svein Ingve; Holmen, Ann Karin Tennås; Blomgren, Atle (2014). Samstyring i ubalanse - Evaluering av den lokale kirkes ordning. International Research Institute of Stavanger. 120 s.
 • Holmen, Ann Karin Tennås; Hanssen, Gro Sandkjær (2013). Næringsklynger i en ny storregion: Hva har vi og hva er potensialet framover?. International Research Institute of Stavanger. 42 s.
 • Holmen, Ann Karin Tennås; Hanssen, Gro Sandkjær (2013). Styring av og ledelse i organiserte samarbeid i kommunal sektor. International Research Institute of Stavanger. 145 s.
 • Leknes, Einar; Gjertsen, Arild; Holmen, Ann Karin Tennås; Lindeløv, Bjarne; Aars, Jacob; Sletnes, Ingun; Røiseland, Asbjørn (2013). Interkommunalt samarbeidKonsekvenser, muligheter og utfordringer. IRIS. ISBN 978-82-490-0807-0. 225 s.
 • Holmen, Ann Karin Tennås; Farsund, Arild Aurvåg (2012). Evaluering av Energi og miljø prosjektet. International Research Institute of Stavanger. 30 s.
 • Holmen, Ann Karin Tennås; Opedal, Ståle; Homme, Anne D; Christensen, Dag Arne (2012). "Hvis kommunen ikke fantes": Konsekvenser ved økt statliggjøring av kommunens velferdstjenester. IRIS. ISBN 978-82-490-0789-9. 137 s.
 • Opedal, Ståle; Blomgren, Atle; Holmen, Ann Karin Tennås (2012). Kommunale foretak – konsekvenser for folkevalgt styring og lokaldemokrati. Industrial Performance Center. 70 s.
 • Blomgren, Atle; Gjelsvik, Martin; Holmen, Ann Karin Tennås (2011). Verdiskapingsevnen i norske storbyregioner 2011. International Research Institute of Stavanger. 60 s.
 • Blomgren, Atle; Holmen, Ann Karin Tennås; Nødland, Svein Ingve (2011). Helse- og omsorgsperonell - får vi nok i framtida?. International Research Institute of Stavanger. 120 s.
 • Fjær, Svanaug; Holmen, Ann Karin Tennås (2011). Statliggjøring i velferdstjenestene: Reformer å lære av. Erfaringer fra sykehusreformen, rusreformen og NAV-reformen. International Research Institute of Stavanger. 65 s.
 • Holmen, Ann Karin Tennås (2011). Styring gjennom nettverk:koordinering, ansvarliggjøring og institusjonalisering av styringsnettverk i norske byregioner. Universitetet i Bergen. 168 s.
 • Holmen, Ann Karin Tennås; Leknes, Einar (2010). Evaluering av Greater Stavanger. International Research Institute of Stavanger. 72 s.
 • Holmen, Ann Karin Tennås (2009). Management of Regional Governance Networks: Management through network entepreneurs and meta-governors. International Research Institute of Stavanger. 15 s.
 • Holmen, Ann Karin Tennås (2009). Styring gjennom nettverk: tre case studier. International Research Institute of Stavanger. 64 s.
 • Farsund, Arild Aurvåg; Holmen, Ann Karin Tennås (2007). Storbyprosjektet: Underveisevaluering. International Research Institute of Stavanger. 78 s.
 • Gjelsvik, Martin; Holmen, Ann Karin Tennås; Blomgren, Atle (2007). Verdiskapingsevnen i norske storbyregioner: Indikatorer for kompetansekapital, konkurransedyktig kommunal sektor og internasjonalisering/nettverk. International Research Institute of Stavanger. 106 s.
 • Holmen, Ann Karin Tennås; Opedal, Ståle; Hanssen, Gro Sandkjær; Stigen, Inger Marie (2007). Søkelys på Stifinnerkommunene. International Research Institute of Stavanger. 108 s.
 • Holmen, Ann-Karin Tennås (2020). Ideas encounter institutions. Universitetet i Tromsø; 2020-01-04 - 2020-01-07.
 • Holmen, Ann-Karin Tennås; Higdem, Ulla; Bråtå, Hans Olav (2020). Bridging reseach and innovation? Co-creation of knowledge through innovation projects.. Universitetet i Stavanger; 2020-01-29 - 2020-01-31.
 • Holmen, Ann-Karin Tennås (2019). Digital policy: National policy for public sector digitization and regional responses.
 • Holmen, Ann-Karin Tennås (2019). EN STYRKET ROLLE I REGIONAL SAMFUNNSUTVIKLING? Fylkeskommunens mulige roller ved samstyring.
 • Holmen, Ann-Karin Tennås (2019). En styrket rolle i regional samfunssutvikling?. KMD; 2019-04-25.
 • Holmen, Ann-Karin Tennås (2019). Fremtidens kommunale tjenester: fra felles engasjement til samskaping?.
 • Holmen, Ann-Karin Tennås (2019). Linking or missing bridge? Roles and relations between politicians, managers and employees in local innovation policy. Høyskolen på Innlandet; 2019-11-26 - 2019-11-28.
 • Holmen, Ann-Karin Tennås (2019). Styrket rolle i regional samfunnsutvikling?.
 • Holmen, Ann-Karin Tennås (2019). "footprints" from national policy in municipalities. Innovation as public governance paradigm?.
 • Holmen, Ann-Karin Tennås; Bjørkquist, Catharina; Higdem, Ulla (2019). Innovasjon i norsk offentlig sektor – dilemmaer og utfordringer.
 • Holmen, Ann-Karin Tennås; Ringholm, Toril Merete (2019). When ideas meets institutions. 2019-09-04 - 2019-09-07.
 • Holmen, Ann-Karin Tennås (2018). Hunting innovation: a critical reflection of dilemmas in the study of innovation in municipalities.. Høyskolen på Innlandet; 2018-11-15 - 2018-11-17.
 • Holmen, Ann-Karin Tennås (2018). Innovasjonsarbeid i Sola: fortid og fremtidige muligheter. Sola kommune; 2018-03-09.
 • Holmen, Ann-Karin Tennås (2018). Politisk lederskap i innovasjons- og utviklingsarbeid. KS; 2018-03-12.
 • Holmen, Ann-Karin Tennås (2018). Politisk lederskap i innovasjons- og utviklingsarbeid 2. KS;
 • Holmen, Ann-Karin Tennås (2018). Premisser for samstyring ved regional utvikling. Kommunal- og regionaldepartementet; 2018-09-24 - 2018-09-25.
 • Nygård, Stine Ravndal; Holmen, Ann Karin Tennås (2018). Negotiating Municipal Merger. 2018-11-30 - 2018-12-02.
 • Holmen, Ann Karin Tennås (2017). Diffusion of innovation. 2017-11-15 - 2017-11-17.
 • Holmen, Ann Karin Tennås (2017). Innovasjonsarbeid i kommunen: resultater og erfaringer. 2017-04-24.
 • Holmen, Ann Karin Tennås (2017). Regional agency and constitution of new paths. Universitetet i Stavanger; 2017-01-04 - 2017-01-06.
 • Holmen, Ann Karin Tennås (2017). Samstyring eller samrøre: styring på tvers og imellom kommuner. 2017-03-07.
 • Holmen, Ann Karin Tennås (2017). The ambiguous role of local politicians in policy innovations. The Nordic Political Science Association (NoPSA); 2017-08-08 - 2017-08-11.
 • Holmen, Ann Karin Tennås (2017). regional agency and constitution of new paths: a study of agency in early formation of new paths on the west coast of Norway. 2017-01-04 - 2017-01-06.
 • Holmen, Ann-Karin Tennås (2017). Legitimitet for innovasjon. Hva skaper legitimitet for nye løsninger i kommunens tjenester?. Måltidets hus; 2017-12-17.
 • Sjurseike, Ragnhild; Jensen, Ingeborg Marie; Blåsternes, Terje; Wadel, Carl Cato; Farsund, Arild Aurvåg; Holmen, Ann Karin Tennås (2017). «Hva bidrar til at studenter utvikler en identitet som akademiske fagskrivere, og hvilke hindringer og hjelpere møter de på veien»?. Høgskolen i Østfold; 2017-11-01 - 2017-11-02.
 • Holmen, Ann Karin Tennås (2016). Innovation through R&D Subsidies? A study of marine sector in Norway. 2016-11-03 - 2016-11-04.
 • Holmen, Ann Karin Tennås (2016). Medarbeiderdrevet innovasjon I kommuner. KS; 2016-12-07.
 • Holmen, Ann Karin Tennås (2016). SAMSTYRING SOM STYRINGSPRINSIPP: Konsekvenser for Kommunene og Fylkesmannen. Fylkesmannen i Rogaland; 2016-12-07.
 • Holmen, Ann Karin Tennås; Fosse, Jens Kristian (2016). Regional leadership and creation of new paths: A study of early formation of new paths at the west coast of Norway.. Regional Studies Accociation; 2016-04-03 - 2016-04-06.
 • Billington, Mary Genevieve; Holmen, Ann Karin Tennås; Mathiesen, Ida Holth (2015). Apprentices succeeding through school industry collaboration. University of Tampere; 2015-03-25 - 2015-03-28.
 • Holmen, Ann Karin Tennås (2015). Kontekstens betydning for styringsnettverks virkemåte. 2015-01-04 - 2015-01-06.
 • Holmen, Ann Karin Tennås; Svein Ingve, Nødland (2015). Kommunekirken - samstyring. 2015-01-05 - 2015-01-07.
 • Nødland, Svein Ingve; Lindøe, Preben Hempel; Holmen, Ann Karin Tennås; Blomgren, Atle (2015). Kirkens lokale ordning: situasjon og fremtidsutfordringer.
 • Holmen, Ann Karin Tennås; Gro Sandkjær, Hanssen (2014). Operativ ledelse i kommunale partnerskap. 2014-01-06 - 2014-01-08.
 • Holmen, Ann Karin Tennås; Svein Ingve, Nødland (2014). Kommunekirken - selvstendiggjøring eller avhengighet. 2014-11-26 - 2014-11-28.
 • Holmen, Ann Karin Tennås; Ståle, Opedal (2013). Kommunale foretak - konsekvenser for folkevalgt styring og ledelsesautonomi. 2013-01-07 - 2013-01-09.
 • Holmen, Ann Karin Tennås (2011). Development of regional governance structures: temporary or permanent. 2011-08-09 - 2011-08-11.
 • Holmen, Ann Karin Tennås (2010). Fra løse kontakter til formaliserte kontrakter: institusjonalisering av styringsnettverk i norske byregioner. 2010-01-06 - 2010-01-08.
 • Holmen, Ann Karin Tennås (2009). Fra løse nettverk til byregionale institusjoner.
 • Holmen, Ann Karin Tennås (2009). Governance networks in city-regions: in the spirit of accountability. 2009-04-06 - 2009-04-08.
 • Holmen, Ann Karin Tennås (2009). Management of Governance Networks: Management through network entrepreneurs and meta-guvenors. 2009-12-02 - 2009-12-04.
 • Holmen, Ann Karin Tennås (2009). Nettverksnoia - et rop om demokratisk ansvarlighet.
 • Leknes, Einar; Farsund, Arild Aurvåg; Holmen, Ann Karin Tennås (2007). Planarbeid og utbyggingspolitikk i norske storbyer.