Et profilbilde

Universitetslektor
Ingrid Veronika Midteide Løkken { "honorific-suffix": "Universitetslektor", "fn": "Ingrid Veronika Midteide Løkken", "tel": "Telefon: 51834566", "email": "ingrid.m.lokken@uis.no" }

Avdeling/enhet Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt/senter Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Avdeling Porsgrunn

Forskningsområder

Utvalgte publikasjoner

Pågående forskning

Arbeidserfaring

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

 • Størksen, Ingunn; Stanghelle, Cecilie Evertsen; Løkken, Ingrid Midteide (2018). Psykisk helse i barnehagen. I boka Livsglede og livsmestring i barnehagen (Størksen, I. red.).. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 978-82-02-58640-9. 223 s.
 • Elvethon, Ellen; Løkken, Ingrid Midteide; Brennås, Helene Berntsen (2020). Personalets håndtering av negative handlinger i samspill mellom barn i småbarnsgrupper. BARNkunne (HVL) og Filiorum (UiS); 2020-09-28 - 2020-09-30.
 • Elvethon, Ellen; Brennås, Helene Berntsen; Løkken, Ingrid Midteide (2019). Fostering peer interactions to prevent bullying behavior in toddler groups in Norwegian ECEC.. European Early Childhood Education Research Association; 2019-08-20 - 2019-09-23.
 • Elvethon, Ellen; Løkken, Ingrid Veronika Midteide; Berntsen Svensson, Helene (2019). Personalets rolle i jevnalderrelasjoner for å forebygge mobbeatferd.. Filiorum og BarnKunne; 2019-10-16 - 2019-10-17.
 • Løkken, Ingrid Midteide (2019). Relasjonskvalitet og sammenhengen med barns sosiale-emosjonelle kompetanse. GoBaN/OsloMet; 2019-01-14 - 2019-01-15.
 • Løkken, Ingrid Midteide; Melhuish, Edward; Martine Louise, Broekhuizen (2019). Associations between interaction-quality and self-regulation skills in ECEC for toddlers. Universitetet i Stavanger; 2019-01-08 - 2019-01-12.
 • Løkken, Ingrid Midteide; Roland, Erling Georg (2019). Handling and preventing bullying in schools and early childhood education and care (ECEC). 2019-01-09 - 2019-01-12.
 • Støen, Janne; Roland, Erling; Løkken, Ingrid Midteide (2019). Handling and preventing bullying in schools and early childhood education and care (ECEC). 2019-01-09 - 2019-01-12.
 • Sølvik, Randi M.; Martinsen, Marianne Torve; Lunde, Svanaug; Plischewski, Henning; Løkken, Ingrid Midteide; Ellen, Elvethon; Vangsnes, Elin Nesvoll; Brennås, Helene Berntsen (2019). Self-organized symposium: Staff's role in preventing bullying behavior in ECEC.. 2019-08-20 - 2019-08-23.
 • Jahnsen, Hanne; Løkken, Ingrid Midteide (2018). Tiltak for å forebygge og stoppe mobbing i barnehage og skole. region Sogn; 2018-11-07.
 • Løkken, Ingrid Midteide (2018). Sammenhengen mellom relasjonskvalitet og sosial kompetanse. Fylkesmannen i Telemark mfl.; 2018-08-14.
 • Løkken, Ingrid Midteide; Bjørnestad, Elisabeth; Broekhuizen, Martine; Moser, Thomas (2018). The relationship between structural factors and interaction quality in Norwegian ECEC for toddlers. Earli Sig5; 2018-08-29 - 2018-08-31.
 • Martinsen, Marianne Torve; Løkken, Ingrid Midteide (2018). Barnehagens læringsmiljø for de yngste barna. Barnehagebasert kompetanseutvikling.. Skien kommune; 2018-02-26.
 • Martinsen, Marianne Torve; Løkken, Ingrid Midteide (2018). Barnehagens læringsmiljø med vekt på forebygging av begynnende mobbeatferd i barnegruppa. Fylkesmannen i Telemark; 2018-09-25.
 • Martinsen, Marianne Torve; Løkken, Ingrid Midteide (2018). Barns trivsel – voksnes ansvar. Forebyggende arbeid mot krenkelser og mobbing i barnehagen.. Tønsberg kommune, fagenhet oppvekst - barnehage; 2018-01-25.
 • Martinsen, Marianne Torve; Løkken, Ingrid Midteide (2018). Implementering av ny rammeplan - Barnehagens læringsmiljø.. Fylkesmannen i Telemark; 2018-04-04.
 • Martinsen, Marianne Torve; Løkken, Ingrid Midteide (2018). Implementering av utviklingsarbeid. Tønsberg kommune, fagenhet oppvekst - barnehage; 2018-04-10.
 • Martinsen, Marianne Torve; Løkken, Ingrid Midteide (2018). Livsglede og livsmestring. Tønsberg kommune, fagenhet oppvekst - barnehage; 2018-10-30.
 • Løkken, Ingrid Midteide; Moser, Thomas; Broekhuizen, Martine; Bjørnestad, Elisabeth (2017). Effects of staff-child interaction-quality on children’s social skills in Norwegian ECEC–centers. University Tampere; 2017-08-27 - 2017-09-02.
 • Løkken, Ingrid Midteide; Moser, Thomas; Broekhuizen, Martine; Bjørnestad, Elisabeth (2017). "Interactionquality and differential associations on children’s social and emotional skills in Norway". University of Tampere; 2017-08-29 - 2017-09-02.
 • Martinsen, Marianne Torve; Løkken, Ingrid Midteide (2017). Barns trivsel er voksnes ansvar.Forebyggende arbeid mot krenkelser og mobbing i barnehagen.. Tønsberg kommue; 2017-08-14.
 • Gradovski, Mikhail; Løkken, Ingrid Veronika Midteide (2016). The ethical dilemmas of video supervision in the age of social media. Association of Visual Pedagogies; 2016-06-18 - 2016-06-19.
 • Løkken, Ingrid Midteide (2016). Sammenhengen mellom relasjonskvalitet og barns sosiale og emosjonelle utvikling. GoBan- prosjektet; 2016-02-10.
 • Løkken, Ingrid Midteide; Bjørnestad, Elisabeth; Broekhuizen, Martine; Moser, Thomas (2016). The relationship between caregiver-child interaction-quality, and children’s social and emotional skills in Norwegian ECEC.. Faculty of Psychology and Education, University of Porto; 2016-06-29 - 2016-07-01.
 • Løkken, Ingrid Midteide; Broekhuizen, Martine; Moser, Thomas; Bjørnestad, Elisabeth (2016). Measurement tools. Centre for educational measurement, CEMO; 2016-02-16.
 • Løkken, Ingrid Veronika Midteide (2016). Relasjonen mellom voksne og barn i barnehagen, og sammenhengen med barns sosiale og emosjonelle utvikling.. HelseFrem; 2016-11-16.
 • Løkken, Ingrid Midteide (2015). Måling av barns sosiale og emosjonelle kompetanse.. Forskningsrådet;
 • Løkken, Ingrid Midteide; Broekhuizen, Martine; Moser, Thomas; Bjørnestad, Elisabeth (2015). Measurments tools. Blikk for barn (BfB) og Gode barnehager for barn i Norge; 2015-10-26 - 2015-10-27.
 • Løkken, Ingrid Midteide; Martinsen, Marianne Torve (2015). Kindergarten leaders assessments of the staffs relational competence in Norwegian kindergartens.. Universitat Autònoma de Barcelona; 2015-09-07 - 2015-09-10.
 • Løkken, Ingrid Midteide; Moser, Thomas (2015). Måling av sosiale ferdigheter. Atferdssentret; 2015-11-04.
 • Løkken, Ingrid Midteide; Moser, Thomas; Bjørnestad, Elisabeth (2015). “Measuring childrens social and emotional competence in ECEC”.. Universitat Autònoma de Barcelona; 2015-09-07 - 2015-09-10.
 • Løkken, Ingrid Midteide; Martinsen, Marianne Torve (2014). How "Punisment and reward" is expressed in kindergarten teacher’s behavior practices.. 2014-10-07 - 2014-10-10.