Et profilbilde

Universitetslektor
Ingrid Midteide Løkken { "honorific-suffix": "Universitetslektor", "fn": "Ingrid Midteide Løkken", "tel": "Telefon: 51834566", "email": "ingrid.m.lokken@uis.no" }

Avdeling/enhet Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt/senter Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Avdeling Porsgrunn

Undervisning

Forskningsområder

Utvalgte publikasjoner

Pågående forskning

Arbeidserfaring

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

 • Løkken, Ingrid Midteide; Moser, Thomas; Broekhuizen, Martine; Bjørnestad, Elisabeth (2017). Effects of staff-child interaction-quality on children’s social skills in Norwegian ECEC–centers. University Tampere; 2017-08-27 - 2017-09-02.
 • Løkken, Ingrid Midteide; Moser, Thomas; Broekhuizen, Martine; Bjørnestad, Elisabeth (2017). "Interactionquality and differential associations on children’s social and emotional skills in Norway". University of Tampere; 2017-08-29 - 2017-09-02.
 • Martinsen, Marianne Torve; Løkken, Ingrid Midteide (2017). Barns trivsel er voksnes ansvar.Forebyggende arbeid mot krenkelser og mobbing i barnehagen.. Tønsberg kommue; 2017-08-14.
 • Gradovski, Mikhail; Løkken, Ingrid Veronika Midteide (2016). The ethical dilemmas of video supervision in the age of social media. Association of Visual Pedagogies; 2016-06-18 - 2016-06-19.
 • Løkken, Ingrid Midteide (2016). Sammenhengen mellom relasjonskvalitet og barns sosiale og emosjonelle utvikling. GoBan- prosjektet; 2016-02-10.
 • Løkken, Ingrid Midteide; Bjørnestad, Elisabeth; Broekhuizen, Martine; Moser, Thomas (2016). The relationship between caregiver-child interaction-quality, and children’s social and emotional skills in Norwegian ECEC.. Faculty of Psychology and Education, University of Porto; 2016-06-29 - 2016-07-01.
 • Løkken, Ingrid Midteide; Broekhuizen, Martine; Moser, Thomas; Bjørnestad, Elisabeth (2016). Measurement tools. Centre for educational measurement, CEMO; 2016-02-16.
 • Løkken, Ingrid Veronika Midteide (2016). Relasjonen mellom voksne og barn i barnehagen, og sammenhengen med barns sosiale og emosjonelle utvikling.. HelseFrem; 2016-11-16.
 • Løkken, Ingrid Midteide (2015). Måling av barns sosiale og emosjonelle kompetanse.. Forskningsrådet;
 • Løkken, Ingrid Midteide; Broekhuizen, Martine; Moser, Thomas; Bjørnestad, Elisabeth (2015). Measurments tools. Blikk for barn (BfB) og Gode barnehager for barn i Norge; 2015-10-26 - 2015-10-27.
 • Løkken, Ingrid Midteide; Martinsen, Marianne Torve (2015). Kindergarten leaders assessments of the staffs relational competence in Norwegian kindergartens.. Universitat Autònoma de Barcelona; 2015-09-07 - 2015-09-10.
 • Løkken, Ingrid Midteide; Moser, Thomas (2015). Måling av sosiale ferdigheter. Atferdssentret; 2015-11-04.
 • Løkken, Ingrid Midteide; Moser, Thomas; Bjørnestad, Elisabeth (2015). “Measuring childrens social and emotional competence in ECEC”.. Universitat Autònoma de Barcelona; 2015-09-07 - 2015-09-10.
 • Løkken, Ingrid Midteide; Martinsen, Marianne Torve (2014). How "Punisment and reward" is expressed in kindergarten teacher’s behavior practices.. 2014-10-07 - 2014-10-10.