Et profilbilde

Professor
Thormod Idsøe { "honorific-suffix": "Professor", "fn": "Thormod Idsøe", "tel": "Telefon: 51832916", "email": "thormod.idsoe@uis.no" }

Avdeling/enhet Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt/senter Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning

Undervisning

Forskningsområder

Utvalgte publikasjoner

Pågående forskning

Arbeidserfaring

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

 • Breivik, Kyrre; Bru, Lars Edvin; Hancock, Charlotte; Idsøe, Ella Maria Cosmovici; Idsøe, Thormod; Solberg, Mona Elin (2017). Å bli utsatt for mobbing. En kunnskapsoppsummering om konsekvenser og tiltak.. Læringsmiljøsenteret. ISBN 978-82-7578-056-8. 244 s.
 • Idsøe, Ella Maria C.; Idsøe, Thormod (2012). Emosjonelle vansker: Hva kan voksne i skolen gjøre for elever med emosjonelle vansker forårsaket av negative livshendelser?. Senter for atferdsforskning, Universitetet i Stavanger. ISBN 978-82-7578-053-7. 42 s.
 • Idsøe, Thormod (2006). Aggressive behaviour and social psychological processes in family and school: Students' perceptions of connection, regulation, and autonomy, and the relation to bullying. University of Copenhagen. 108 s.
 • Idsøe, Thormod (2006). Barn utsatt for krig og organisert vold: Symptomatikk, behandlingseffekt, Becks kognitive modell og terapi. Senter for atferdsforskning. 11 s.
 • Idsøe, Thormod (2006). Traumatic stress: An emphasis on memory and brain, with implications for treatment. Centre for behavioural research. 13 s.
 • Idsøe, Thormod; Munthe, Elaine; Roland, Erling (1999). Skolemiljø i Finnmark: Prosjektbeskrivelse. Senter for atferdsforskning.
 • Idsøe, Thormod (1998). Mobbing blant norske 8. klassinger: En studie av risiko- og beskyttelsesfaktorer knyttet til individ, hjem og skole. Hovedfagsoppgave i psykologi. NTNU.
 • ten Braak, Dieuwer; Størksen, Ingunn; Idsøe, Thormod (2017). Examining developmental pathways between self-regulation and academic skills in Norway. 2017-04-06 - 2017-04-08.
 • Garvik, Margit; Idsøe, Thormod; Bru, Lars Edvin (2014). Academic motivation and social functioning following a group based CBT course for adolescents with depressive symptoms.. EARA - European Association for Research on Adolescence; 2014-09-03 - 2014-09-06.
 • Garvik, Margit; Idsøe, Thormod; Bru, Lars Edvin (2014). Motivation and social relations in school following a CBT course for adoelscents with depressive symptoms: An effectiveness study. European Association for Research on Adolescence (EARA); 2014-09-03 - 2014-09-06.
 • Idsøe, Thormod; Garvik, Margit; Bru, Lars Edvin (2014). Effectiveness Study of a CBT based Adolescent Coping with Depression Course to Prevent Dropout in Upper Secondary School. European Association for Behavioural & Cognitive Therapies; 2014-09-10 - 2014-09-13.
 • Idsøe, Thormod; Idsøe, Ella Maria C.; Dyregrov, Atle; Jonassen, Kjell Reidar; Salmivalli, Christina (2014). Do some children that report PTSD symptoms have a bullying history?. 2014-05-22 - 2014-05-25.
 • Idsøe, Thormod; Wergeland, Gro Janne; Håland, Åshild Tellefsen; Raknes, Solfrid (2014). New Group Interventions for Adolescents. European Association for Behavioural & Cognitive Therapies; 2014-09-10 - 2014-09-13.
 • Keles, Serap; Idsøe, Thormod; Friborg, Oddgeir; Sirin, Selcuk; Oppedal, Brit (2014). The longitudinal relation between acculturation hassles and depression among unaccompanied refugees in Norway. 2014-07-15 - 2014-07-19.
 • Hatløy, Kristin; Joa, Inge; Idsøe, Ella Maria C.; Idsøe, Thormod; Johannessen, Jan Olav; Langeveld, Johannes H. (2013). High school students’ mental health literacy and attitudes to treatment; possible effects of an Norwegian early detection campaign and a psychoeducative curriculum. ISPS; 2013-08-22 - 2013-08-25.
 • Idsøe, Ella Maria C.; Idsøe, Thormod (2013). Creating positive climates to support the individual. How can educators promote healing relationships to help children exposed to family violence or bullying. Networks of Centres of Excellence of Canada;
 • Idsøe, Thormod; Idsøe, Ella Maria C. (2013). Relations can traumatize, Relations can heal. How can educators promote healing relationships to help children exposed to family violence and/or bullying. Networks of Centres of Excellence of Canada;
 • Idsøe, Thormod; Idsøe, Ella Maria C.; Bru, Lars Edvin; Jonassen, Kjell Reidar (2013). Feeling Included/Excluded/Bullied in School: Associations with Positive and Negative Affect. 2013-05-23 - 2013-05-26.
 • Idsøe, Thormod; Manka, Stian (2013). En av tre får posttraumatiske stresslidelser. Trønderavisa. [Avis]; 2013-09-30.
 • Idsøe, Thormod; Roland, Erling Georg (2013). Når barn blir fritt vilt. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. [Avis]; 2013-03-07.
 • Midthassel, Unni Vere; Roland, Erling Georg; Vaaland, Grete Sørensen; Roland, Pål; Flack, Tove; Idsøe, Thormod (2013). Mobbebegrepet er viktig.
 • Garvik, Margit; Idsøe, Thormod; Bru, Lars Edvin (2012). Effectiveness Study of a CBT based Adolescent Coping with Depression Course. European Association for Research on Adolescence - EARA 2012; 2012-08-29 - 2012-09-01.
 • Idsøe, Thormod (2012). Being bullied can cause PTSD in children. ACE Connection. [Internett]; 2012-11-05.
 • Idsøe, Thormod (2012). Being bullied can cause PTSD in children, study finds. Medical Express. [Internett]; 2012-11-05.
 • Idsøe, Thormod (2012). Being bullied can cause trauma symptoms. [Internett]; 2012-11-05.
 • Idsøe, Thormod (2012). Emosjonelle vansker. 2012-09-19.
 • Idsøe, Thormod (2012). Mobbeofre kan utvikle posttraumatisk stresslidelse. NTB. [Internett]; 2012-11-03.
 • Idsøe, Thormod (2012). Mobbeofre kan utvikle posttraumatisk stresslidelse. Aftenposten. [Avis]; 2012-11-03.
 • Idsøe, Thormod (2012). Mobbing. Høgsolen i Bergen; 2012-01-12.
 • Idsøe, Thormod (2012). Mobbing gir traumesymptomer. Univers. [Avis]; 2012-09-21.
 • Idsøe, Thormod (2012). Mobbing gir traumesymptomer. Stavanger Aftenblad. [Avis]; 2012-09-21.
 • Idsøe, Thormod (2012). PTSD in children from bullying. Parenting 101 Sucess. [Internett]; 2012-11-05.
 • Idsøe, Thormod; Idsøe, Ella Maria C. (2012). Tiltak og tilpasning for mobbeofre. 2012-10-25.
 • Idsøe, Thormod; Idsøe, Ella Maria C.; Jonassen, Kjell Reidar (2012). Associations between Being Bullied, Conduct Problems, Mental Health and PTSD Symptoms. 2012-11-02 - 2012-11-05.
 • Idsøe, Thormod; Jonassen, Kjell Reidar; Idsøe, Ella Maria Cosmovici (2012). Conduct Problems, Psychological Distress, and PTSD Symptoms Among Victims of Bullying. 2012-05-24 - 2012-05-27.
 • Tangen, Tone; Nielsen, Morten Birkeland; Mathiesen, S.B.; Idsøe, Thormod; Magerøy, Nils (2012). Is bullying a stressor satisfying the A1 criterion for PTSD?. International Ass. on Workplace Bullying and Harassment; 2012-06-12 - 2012-06-15.
 • Fandrem, Hildegunn; Idsøe, Thormod; Oppedal, Brit (2011). Reactive and proactive Aggressiveness Among Immigrant and native Preadolescents: The relation to Emotional and Conduct problems. SRCD; 2011-03-31 - 2011-04-02.
 • Idsøe, Thormod (2011). School Bullying, PTSD Symptoms and Teacher Support: A Mediation Model. International Society for Traumatic Stress Studies; 2011-11-02 - 2011-11-05.
 • Idsøe, Thormod; Idsøe, Ella Maria Cosmovici; Jonassen, Kjell Reidar (2011). Teacher and Parent Monitoring: Associations With Bullying Exposure and PTSD Symptoms. Association for Psychological Science; 2011-05-26 - 2011-05-29.
 • Idsøe, Thormod; Oppedal, Brit; Dyregrov, Atle (2011). Cross-Cultural Measurement Invariance of the Children's Impact of Event Scale (Cries-8) Measuring Symptoms of Traumatic Stress. Society for Research in Child Development; 2011-03-31 - 2011-04-02.
 • Oppedal, Brit; Idsøe, Thormod (2011). Attachment and Psychosocial Adaptation in Unaccompanied Minor Asylum-seekers: The role of formal and informal networks. European Society for Developmental Psychology; 2011-08-23 - 2011-08-27.
 • Oppedal, Brit; Idsøe, Thormod (2011). Gender differences in network reconstruction, acculturation and mental health among resettled unaccompanied minor asylumseekers. NORFACE and the Ctr for Research and Analysis of Migration; 2011-04-06 - 2011-04-09.
 • Oppedal, Brit; Noam, Gil; Idsøe, Thormod (2011). Post Traumatic Stress and Attachment Insecurity in Long Term Adaptation of Unaccompanied Minor Asylumseekers. Society for Research in Child Development; 2011-03-31 - 2011-04-02.
 • Dyregrov, Atle; Idsøe, Thormod (2010). Hjelp til barn som er mobbet.
 • Idsøe, Thormod (2010). Mobbeoffer. Psykisk helse i skolen; 2010-09-24.
 • Idsøe, Thormod (2010). Vold og traume. Møllehagen skolesenter; 2010-10-06.
 • Idsøe, Thormod; Dyregrov, Atle; Cosmovici, Elena Maria (2010). School Bullying and PTSD Symptoms in a National Representative Sample. 2010-08-12 - 2010-08-15.
 • Idsøe, Thormod; Jonassen, Kjell Reidar; Cosmovici, Elena Maria (2010). Teacher Support Diminishes Bullying-related PTSD-Symptoms?. 2010-05-27 - 2010-05-30.
 • Kwak, Kyunghwa; Oppedal, Brit; Idsøe, Thormod (2010). Sociocultural Understandings of Parenting in the Norwegian Context. 2010-08-12 - 2010-08-15.
 • Idsøe, Thormod (2009). "Hva med de som blir mobbet? Mobbin i et moderne traumeperspektiv". 2009-04-29.
 • Idsøe, Thormod (2009). "Hva med de som blir mobbet? Mobbin i et moderne traumeperspektiv". 2009-04-27.
 • Idsøe, Thormod; Hagtvet, Knut A.; Bru, Edvin; Midthassel, Unni Vere; Knardahl, Stein (2008). Investigation of work behaviour change among School Psychology Counselors. 2008-08-14 - 2008-08-17.
 • Munthe, Elaine; Cosmovici, Elena Maria; Idsøe, Thormod; Bru, Edvin (2008). Perception of teacher support and on task orientation among pupils with different achievement levels. 2008-03-23 - 2008-03-28.
 • Idsøe, Thormod (2007). En studie av endring av jobbatferd i PP-tjenesten gjennom et intervensjonsprogram. Lillegården kompetansesenter, Bergsbygda 8, 3949 Porsgrunn; 2007-10-25.
 • Idsøe, Thormod (2007). En studie av endring av jobbatferd i PP-tjenesten gjennom et intervensjonsprogram. Lillegården kompetansesenter, Bergsbygda 8, 3949 Porsgrunn; 2007-10-18.
 • Idsøe, Thormod (2007). Mobbing i et posttraumatisk perspektiv. 2007-11-01 - 2007-11-02.
 • Idsøe, Thormod (2006). Hva med de som blir mobbet?. 2006-11-08.
 • Roland, Erling; Idsøe, Thormod (2005). Presentation of research on Aggression and Bullying.
 • Idsøe, Thormod (1998). Actions taken to manage girl-bullying in a Norwegian school.