Et profilbilde

Førsteamanuensis II
Anne Schanche Selbekk { "honorific-suffix": "Førsteamanuensis II", "fn": "Anne Schanche Selbekk", "tel": "", "email": "anne.s.selbekk@uis.no" }

Avdeling/enhet Det helsevitenskapelige fakultet
Institutt/senter Avdeling for folkehelse

Forskningsområder

Utvalgte publikasjoner

Pågående forskning

Arbeidserfaring

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

 • Brottveit, Ånund; Selbekk, Anne Schanche (2006). Hundreårsmarkeringen : en markering av det flerkulturelle Norge?. Diakonhjemmet Høgskole. ISBN 8280480579. 42 s.
 • Angell, Olav Helge; Selbekk, Anne Schanche (2005). Kirke og helse. Kartlegging av diakonalt helsearbeid innen Den norske kirke. Diakonhjemmet høgskole, Avdeling for forskning og utvikling. ISBN 8280480528. 132 s.
 • Lunestad, Jorunn; Selbekk, Anne Schanche; Østby, Lene (2005). Kriminalitetsforebyggende arbeid i skjæringspunktet mellom offentlige byråkrati og lokalt engasjement. En evaluering av SLT-arbeidet i Ski kommune. Diakonhjemmet høgskole, Avdeling for forskning og utvikling. ISBN 8280480498. 102 s.
 • Selbekk, Anne Schanche; Døhlie, Elsa (2005). De som går i mellom: sluttevaluering av Sykepleie på hjul. Diakonhjemmet Høgskole, Avdeling for forskning og utvikling. ISBN 8280480463. 39 s.
 • Selbekk, Anne Schanche; Hauglin, Otto (2005). Oppstart og utforming av forsøkene : Delrapport 3. Arbeidsfellesskapet. 78 s.
 • Angell, Olav Helge; Selbekk, Anne Schanche (2004). Diakoni og frivillig engasjement i menighetene : menighetsdiakonien i Tunsberg bispedømme. Diakonhjemmet Høgskole. ISBN 8280480366. 84 s.
 • Døhlie, Elsa; Selbekk, Anne Schanche (2004). En gjennomgang av flyktningearbeidet i Hurum kommune. Diakonhjemmet Høgskole. ISBN 8280480447. 50 s.
 • Selbekk, Anne Schanche; Døhlie, Elsa (2004). En gjennomgang av flyktningearbeidet i Røyken kommune. Diakonhjemmet Høgskole. ISBN 8280480455. 48 s.
 • Sørbye, Liv Wergeland; Selbekk, Anne Schanche; Helland, Oddny; Grue, Else Vengnes (2004). Nordmenn i Spania : pleie, rehabilitering og omsorg. Diakonhjemmet høgskole. ISBN 8280480382. 74 s.
 • Døhlie, Elsa; Selbekk, Anne Schanche (2003). "Sykepleie på hjul" - en evaluering. Diakonhjemmets Høgskole. ISBN 8280480323. 31 s.
 • Selbekk, Anne Schanche (2003). Hvem er diakonen i den diakonale institusjon? En evaluering av prosjekt "diakoni i den diakonale institusjon" ved Cathinka Guldberg-senteret på Lovisenberg. Diakonhjemmet høgskole, Forskningsavdelingen. ISBN 8280480277. 60 s.
 • Selbekk, Anne Schanche (2003). I brann for tenåringer. En evaluering av Prosjekt Ungdomsdiakoni. Diakonhjemmet Høgskole, Forskningsavdelingen. ISBN 8280480269. 70 s.
 • Døhlie, Elsa; Selbekk, Anne Schanche (2002). "Det verste er å skrive dem ut - til gata" : utredning om et utvidet helsesetilbud for tunge rusmisbrukere. Diakonhjemmets høgskole. ISBN 8280480234. 60 s.
 • Sagvaag, Hildegunn; Selbekk, Anne Schanche (2013). Rusbehandling i et folkehelseperspektiv.
 • Selbekk, Anne Schanche; Sagvaag, Hildegunn (2012). Implementation of "familily" in specialist substance abuse treatment. Kettil Bruun Society for Social and Epidemiological Research; 2012-06-02 - 2012-06-08.
 • Selbekk, Anne Schanche; Aagedal, Olaf (2007). Nasjonale jubileer og kirkelig minnepolitikk.
 • Angell, Olav Helge; Selbekk, Anne Schanche (2005). Helse og kirke : kartlegging av diakonalt helsearbeid innen Den norske kirke : sammendrag av rapporten.