Et profilbilde

Timelønnet førsteamanuensis
Inger Kristine Løge { "honorific-suffix": "Timelønnet førsteamanuensis", "fn": "Inger Kristine Løge", "tel": "Telefon: 51832932", "email": "inger.k.loge@uis.no" }

Avdeling/enhet Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt/senter Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning

Undervisning

Forskningsområder

Utvalgte publikasjoner

Pågående forskning

Arbeidserfaring

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

 • Davidsen, Hilde Skaar; Løge, Inger Kristine; Lunde, Olav; Reikerås, Elin Kristi Lie; Dalvang, Tone (2013). Matematikken-Indvidet-Omgivelserne. Special-pædagogisk forlag. ISBN 9788776077433. 59 s.
 • ESPENAKK, Unni; Frost, Jørgen; Færevaag, Margaret Klepstad; Horn, Erna; Løge, Inger Kristine; Solheim, Ragnar Gees; Wagner, Åse Kari H. (2011). TRAS: Observasjon av språk i daglig samspill. Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking. ISBN 978-82-7649-072-5. 141 s.
 • Bø, Inge; Løge, Inger Kristine (2009). Hva er bekymringsfull atferd?. SAF, UiS.
 • Davidsen, Hilde Skaar; Lunde, Olav; Løge, Inger Kristine; Reikerås, Elin Kristi Lie; Dalvang, Tone (2009). Handledning til MIO, Matematiken Individen Omgivningen. Argument. ISBN 9789173152624.
 • Davidsen, Hilde Skaar; Løge, Inger Kristine; Lunde, Olav; Reikerås, Elin Kristi Lie; Dalvang, Tone (2008). MIO-Matematikken-Individet-Omgivelsene. Håndbok. Aschehoug & Co. ISBN 9788203315985. 50 s.
 • Løge, Inger Kristine (2006). ALLE MED - Veiledningshefte. InfoVest Forlag. ISBN 8290910290. 41 s.
 • Løge, Inger Kristine (2006). ALLE MED- Observasjonsskjema. InfoVest Forlag. ISBN 8290910304.
 • Løge, Inger Kristine; Thorsen, Arlene Arstad (2005). Sammenheng mellom språk og atferd?. 15 s.
 • Espenakk, Unni; Frost, Jørgen; Færevaag, Margaret Klepstad; Grove, Hans; Horn, Erna; Løge, Inger Kristine; Solheim, Ragnar Gees; Wagner, Åse Kari Hansen (2004). TRAS - Tidig registrering av språkutveckling. Handbok och schema. Special-paedagogisk forlag. ISBN 8776070670.
 • Espenakk, Unni; Frost, Jørgen; Grove, Hans; Horn, Erna; Løge, Inger kristine; Solheim, Ragnar; Wagner, Åse kari hansen; Færevåg, Margareth K. (2003). TRAS håndbok. TRAS-gruppa. ISBN 82-7649-027-1. 140 s.
 • Espenakk, Unni; Frost, Jørgen; Færevaag, Margaret Klepstad; Grove, Hans; Horn, Erna; Løge, Inger Kristine; Solheim, Ragnar Gees; Wagner, Åse Kari Hansen (2003). TRAS : Tidlig registrering av språkutvikling : Håndbok og registreringsskjema. Senter for leseforsking. ISBN 8276490271. 139 s.
 • Espenakk, Unni; Frost, Jørgen; Færevaag, Margaret Klepstad; Grove, Hans; Horn, Erna; Løge, Inger Kristine; Solheim, Ragnar Gees; Wagner, Åse Kari Hansen (2003). TRAS: Tidlig registrering af sprogudvikling – en håndbog om sprog og sprogudvikling + TRAS – Tidlig registrering af sprogudvikling (registreringsskjema). Oversatt av Inge Post og Jan Katlev i samarbeid med Helen Nielsen. Special-pædagogisk forlag. ISBN 8773999407. 112 s.
 • Løge, Inger Kristine; Bø, Inge; Omdal, Heidi; Thorsen, Arlene Arstad (2003). Hva skjer ved overgangen barnehage-skole? "Tverrfaglig samarbeid rundt skolestart" - teori og evaluering. Rapport II 2003. UiS. 113 s.
 • Bø, Inge; Løge, Inger Kristine; Omdal, Heidi; Thorsen, Arlene Arstad (2002). Overgangen barnehage - skole. En arbeidsrapport basert på en studie til prosjektet "Tverrfaglig samarbeid rundt skolestart - Evalueringsoppdrag". Senter for atferdsforskning, Høgskolen i Stavanger.
 • Bø, Inge; Løge, Inger Kristine; Thorsen, Arlene Arstad; Omdal, Heidi (2002). Overgang barnehage-skole. En arbeidsrapport basert på en forstudie til prosjektet: "Tverrfaglig samarbeid rundt skolestart - Evalueringsoppdrag.". Senter for atferdsforskning. 60 s.
 • Dahle, Anne Elisabeth; Løge, Inger Kristine; Joner, Maya Dybvig (2018). Språklig og sosial kompetanse hos barn med språklige utfordringer. Skolemøtet for Rogaland;
 • Dahle, Anne Elisabeth; Løge, Inger Kristine (2017). Sammenheng mellom språkvansker og sosiale vansker hos barn som er meldt til Pedagogisk Psykologisk Tjeneste (PPT) i barnehagealder. Lesesenteret, Uis, Skrivesenteret, NTNU; 2017-05-10.
 • Dahle, Anne Elisabeth; Løge, Inger Kristine (2015). Barn henvist PPT i barnehagealder- Hvordan var deres språklige og sosiale kompetanse ved 2 år og 9 måneder?. Stavangerprosjektet, Universitetet i Stavanger; 2015-11-24.
 • Dahle, Anne Elisabeth; Løge, Inger Kristine (2015). Barn som henvises til PPT i barnehagealder- Hvordan var deres språklige og sosiale kompetanse ved 2 år og 9 måneder?. Stavangerprosjektet, UiS/Stavanger kommune; 2015-11-04.
 • Dahle, Anne Elisabeth; Løge, Inger Kristine (2014). Children at risk relaation between language difficulties and social interaction difficulties. EECERA; 2014-09-08 - 2014-09-10.
 • Dahle, Anne Elisabeth; Løge, Inger Kristine (2014). Språklig og sosial kompetanse hos 2 ½ åringer som er henvist til PPT. Lesesenetret;
 • Knivsberg, Ann-Mari; Løge, Inger Kristine (2012). Metode i og erfaringer fra Stavangerprosjektet Det lærende barnet. Lesesenteret, UiS;
 • Knivsberg, Ann-Mari; Løge, Inger Kristine (2012). Stavangerprosjektet Det lærende barnet. Stavanger kommune;
 • Reikerås, Elin Kristi Lie; Løge, Inger Kristine (2011). Metode for datainnsamling i Stavangerprosjektet. Lesesenteret;
 • Reikerås, Elin Kristi Lie; Løge, Inger Kristine; Fauskanger, Janne; Kaltvedt, Elsa Helen (2011). Det helhetlige barnet. Stavangerprosjektet;
 • Reikerås, Elin Kristi Lie; Løge, Inger Kristine; Kaltvedt, Elsa Helen (2011). Stavangerprosjektet, hvor er vi nå og hvordan er veien videre?.
 • Bø, Inge; Løge, Inger Kristine (2010). Om å se bekymringsbarna - og hvilke ord vi bruker om dem.
 • Espenakk, Unni; Frost, Jørgen; Horn, Erna; Løge, Inger Kristine; Solheim, Ragnar Gees; Wagner, Åse Kari Hansen (2010). Er kartlegging av barns språk farlig?.
 • Knivsberg, Ann-Mari; Løge, Inger Kristine (2010). Stavangerprosjektet Det lærende barnet. Bakgrunn, teori, metode og noen resultater. 2010-12-02.
 • Knivsberg, Ann-Mari; Løge, Inger Kristine; Reikerås, Elin Kristi Lie (2010). Stavangerprosjektet Det lærende barnet. Teori, metode og resultater. 2010-10-07.
 • Løge, Inger Kristine (2010). Bruk av TRAS observasjonsmateriell. Nettverk Setesdal, etterutdanning barnehagene Evje og Hornes kommune; 2010-03-16 - 2010-03-17.
 • Løge, Inger Kristine (2010). Språksetting. Samanheng mellom språk og sosial meistring. 2010-10-18 - 2010-10-19.
 • Løge, Inger Kristine (2010). Språkutvikling og språkvansker. Nettverk Setesdal-etterutdanning barnehagene Evje og Hornes Kommune; 2010-03-17 - 2010-03-18.
 • Løge, Inger Kristine; Bø, Inge (2010). Pedagoger fanger ikke opp bekymringsatferd hos barn. [Avis]; 2010-01-23.
 • Reikerås, Elin Kristi Lie; Løge, Inger Kristine (2010). Stavangerprosjektet-Det lærende barnet. Hvor vi er i prosjektet og litt om hva vi finner ut fra de første analysene. 2010-11-16.
 • Stangeland, Elisabeth Brekke; Løge, Inger Kristine (2010). The relationship between language and social competence in toddlers. 2010-09-06 - 2010-09-08.
 • Wagner, Åse Kari Hansen; Løge, Inger Kristine (2010). Multilingual children in the Stavanger project. 2010-09-06 - 2010-09-08.
 • Knivsberg, Ann-Mari; Løge, Inger Kristine; Spence, Christine (2009). Stavangerprosjektet Det lærende barnet Fakta og første data fra prosjektet. Presentasjon for kommunalutvalget for oppvekst. Stavanger kommune; 2009-12-08.
 • Løge, Inger Kristine (2009). Foreløbige resultater fra Stavangerprosjektet - dialogseminar. 2009-06-03.
 • Løge, Inger Kristine (2009). Sammenheng språk og atferd. Klepp kommune; 2009-10-22.
 • Løge, Inger Kristine (2009). Språkutvikling. 2009-04-21.
 • Løge, Inger Kristine (2009). Tidlig innsats - de yngste barna. Språk og atferd. Institutt for førskolepedagogikk, UiS; 2009-11-26.
 • Løge, Inger Kristine; Iversen, Synnøve (2009). Foreløpige resultater fra Stavangerprosjektet. 2009-06-03.
 • Løge, Inger Kristine; Spence, Christine (2009). Stavangerprosjektet Det lærende barnet. Fakta og første data fra prosjektet. 2009-12-17.
 • Roland, Pål; Fandrem, Hildegunn; Løge, Inger Kristine (2009). Psykososiale vansker hos barn - hva forteller casebeskrivelsene i prosjektet "De utfordrende barna".
 • Knivsberg, Ann-Mari; Reikerås, Elin Kristi Lie; Løge, Inger Kristine; Kaltvedt, Elsa; Larsen, Else Mari (2008). Stavangerprosjektet Det lærende barnet. Introduksjonskurs for assistenter i barnehagene. 2008-10-29.
 • Knivsberg, Ann-Mari; Iversen, Synnøve; Løge, Inger Kristine; Reikerås, Elin Kristi Lie; Thorsen, Arlene Arstad (2007). Stavangerprosjektet. Det lærende barnet. 2007-03-08.
 • Løge, Inger Kristine (2007). Barns språk- og sosiale utvikling. 2007-09-15.
 • Løge, Inger Kristine (2007). Språk og atferd. 2007-05-09.
 • Løge, Inger Kristine (2007). Språklig utvikling. 2007-11-21.
 • Løge, Inger Kristine (2007). Språklig utvikling. 2007-11-14.
 • Løge, Inger Kristine (2007). Språklig utvikling. 2007-10-24.
 • Løge, Inger Kristine; Davidsen, Hilde Skaar (2007). Sammenheng mellom språk og matematikk. 2007-10-29.
 • Løge, Inger Kristine; Iversen, Synnøve; Reikerås, Elin Kristi Lie; Knivsberg, Ann-Mari (2007). Stavangerprosjektet Det lærende barnet. Introduksjonskurs for assistenter i barnehagene. 2007-11-14.
 • Thorsen, Arlene Arstad; Løge, Inger Kristine; Bø, Inge (2007). Steget fra liten til stor. [Avis]; 2007-06-28.
 • Thorsen, Arlene Arstad; Størksen, Ingunn; Løge, Inger Kristine (2007). Med blikk for dei minste. [Avis]; 2007-06-28.
 • Løge, Inger Kristine (2006). -Barnehagene jevner ut. [Avis]; 2006-06-14.
 • Løge, Inger Kristine (2006). Grunnleggjande dugleik for alle - Språk og åtferd. 2006-06-13.
 • Løge, Inger Kristine (2006). Hjelp til kartlegging av barns sosiale mestring. [Avis]; 2006-04-04.
 • Løge, Inger Kristine (2006). Hvorfor mangler noen barn venner?. [Avis]; 2006-03-09.
 • Løge, Inger Kristine (2006). Planlegger konferanse. [Avis]; 2006-01-26.
 • Løge, Inger Kristine (2006). Samanheng språk og åtferd. Eigersund kommune; 2006-12-18.
 • Løge, Inger Kristine (2006). Skal fange opp barn som sliter. [Avis]; 2006-03-09.
 • Løge, Inger Kristine (2006). Skal teste fireåringers ferdigheter. [Avis]; 2006-04-20.
 • Løge, Inger Kristine (2006). Utvikling av MIO (Matematikken, Individet og Omgivelsene) Sammenheng mellom språkutvikling, matematikk-utvikling og sosial utvikling. Sørlandet kompetansesenter, Oslo kommune; 2006-09-22.
 • Løge, Inger Kristine (2006). Utvikling av MIO (Matematikken, Individet og Omgivelsene) Sammenheng mellom språkutvikling, matematikk-utvikling og sosial utvikling. Sørlandet kompetansesenter, Oslo kommune; 2006-09-08.
 • Løge, Inger Kristine (2006). Utvikling av MIO (Matematikken, Individet og Omgivelsene) Sammenheng mellom språkutvikling, matematikk-utvikling og sosial utvikling. Srølandet kompetansesenter, Alta kommune; 2006-09-07.
 • Thorsen, Arlene Arstad; Løge, Inger Kristine (2006). Les for barnet - unngå problemer. [Avis]; 2006-01-19.
 • Thorsen, Arlene Arstad; Løge, Inger Kristine (2006). Språk og atferd henger sammen. [Avis]; 2006-01-17.
 • Løge, Inger Kristine (2005). Erfaring med bruk av TRAS (Tidlig Registrering av språkutvikling). Kompetanseheving for barnehagepersonalet. 2005-11-18 - 2005-11-20.
 • Løge, Inger Kristine (2005). Overgang barnehage-skole. Erfaringer fra evalueringsprosjektet "Tverrfaglig samarbeid rundt skolestart". 2005-05-03.
 • Løge, Inger Kristine (2005). Språklege føresetnader for lese- og skriveopplæringa. 2005-06-02 - 2005-06-03.
 • Løge, Inger Kristine (2005). Språkutvikling som grunnlag for læring. 2005-06-13.
 • Løge, Inger Kristine (2005). Språkutvikling som grunnlag for læring og sosial utvikling i førskolealder. 2005-10-26.
 • Bø, Inge; Thorsen, Arlene Arstad; Løge, Inger Kristine; Omdal, Heidi (2004). Overgangen fra barnehage til skole.
 • Espenakk, Unni; Frost, Jørgen; Horn, Erna; Løge, Inger Kristine; Solheim, Ragnar Gees; Wagner, Åse Kari Hansen (2001). TRAS - Tidlig registrering av språkutvikling. 2001-11-30.
 • Løge, Inger Kristine (2000). Språkleg medvit hos førskulebarn med språk- og talevanskar. 2000-11-17 - 2000-11-19.
 • Davidsen, Hilde Skaar; Løge, Inger Kristine; Lunde, Olav; Reikerås, Elin Kristi Lie; Dalvang, Tone (2009). MIO. Observationsblad.
 • Davidsen, Hilde Skaar; Løge, Inger Kristine; Lunde, Olav; Reikerås, Elin Kristi Lie; Dalvang, Tone (2008). MIO-Matematikken-Individet-Omgivelsene. Observasjonsark.