Et profilbilde

Sjefingeniør
Hilde Carlsen Jonsbråten { "honorific-suffix": "Sjefingeniør", "fn": "Hilde Carlsen Jonsbråten", "tel": "Telefon: 51832589", "email": "hilde.c.jonsbraten@uis.no" }

Avdeling/enhet Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet
Institutt/senter Institutt for energi- og petroleumsteknologi
Laboratorium IEP

Undervisning

Forskningsområder

Utvalgte publikasjoner

Pågående forskning

Arbeidserfaring

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

  • Stavland, Arne; Jonsbråten, Hilde Carlsen; Strand, Daniel (2013). When will polymer viscosity be a design criterion for EOR polymer flooding?. 2013-11-08 - 2013-11-11.