MENY

Dialogsymposium i filosofi og ledelse

Dialog som nøkkel til forståelse er tema under symposiet i filosofi og ledelse 23. og 24. mars.

Det er forskjell på bare å fungere i sitt fag og det å være seg bevisst hvilken betydning det faglige arbeidet du utfører, har for andre.

TORSDAG 23. MARS
Kl. 12.00                 Registrering og kaffe
KL.12.45-13.00        Velkommen v/ dekan Gro Ellen Mathisen
Kl. 13.00-13.45        Bjørn Olav Roaldseth (UiS): Dialogen som nøkkel til forståelse.
Kl. 14.00-16.00        Ole Fogh Kirkeby (CBS): Protreptik: Selvindsigt og Samtalepraksis
Kl. 16.00-16.30         Kaffe
Kl. 16.30-17.15         Jørn Varhaug (UiA): Ledelse som kunsten å fortelle.
Kl. 17.30-18.15         Dag Husebø (UiS): Dialogen som pedagogisk kjerneverdi i høyere utdanning.
Kl. 18.15-19.00         Ordet fritt
Kl. 19.00-21.30         Dialogmiddag, komponert av Bocuse D’Or-vinner Charles Tjessem

FREDAG 24. MARS
Kl. 09.30-10.15        Gro Rørstadbotten (UiB): Dialogens sprengkraft – Fra Platons Akademi til NHS
Kl. 10.30-12.30        Ole Fogh Kirkeby (CBS): Selvet og Værdierne
Kl. 12.30-13.00         Kaffe
Kl. 13.15-14.00         Harald Sigurd Olsen (UiS): Min erfaring med dialogundervisning i Finans – og                bedriftsøkonomi. Thomas Olsen: En students erfaring med dialogundervisning.
Kl. 14.15                  Summa summarum

Vår danske gjest, Professor Ole Fogh Kirkeby, gir oss følgende informasjon om sine bidrag:

Torsdag: I den første time præsenteres protreptikken som epistemologisk og ontologisk koncept og dens historie og praksis beskrives. Dernæst pause.

I den anden time demonstreres protreptikkens dialogiske praksis med en deltager fra plenum i en samtale på ca. 30 min, og deltagerne taler med hinanden to og to om det oplevede, og til slut er der spørgsmål og feed back.

Fredag: Den første time Indledes med en protreptisk samtale. Dernest reflekterer jeg over det, jeg har gjort, og besvarer spørgsmål. Dernæst pause.

I den anden time reflekterer jeg over selvets fænomenologi og etymologien omkring bevissthetens begreber med henblik på selvindsigtens mulighed. Derefter behandler jeg basis-værdierne og den aksiologiske struktur bag samtalen.

Ole Fogh Kirkeby er professor i ledelsesfilosofi ved CBS – Copenhagen Business School – Handelshøgskolen i København. Han har gjenoppdaget og nyskapt den protreptiske tradisjon i teorien om samtalen. Gjennom en praksis med flere tusen samtaler med individer og grupper, har han demonstrert aktualiteten av og kraften i dette samtalekonsept for selvbesinnelse og selvutvikling av mennesker generelt og ledere spesifikt.

VELKOMMEN TIL ET SPENNENDE SYMPOSIUM 
MED HILSEN NORSK HOTELLHØGSKOLE, UiS

Bjørn Olav Roaldseth, førsteamanuensis i filosofi, og Harald Sigurd Olsen,dosent                                                 

PÅMELDING OG PRAKTISK INFORMASJON:
Sted: UiS, Norsk hotellhøgskole, Ellen & Axel Lunds hus, EAL-127
(Alternativ A) FULL PAKKE, KR. 2000,-
(Alternativ B) UTEN MIDDAG kr.1500,-      
(Alternativ C) DELTAGELSE EN DAG UTEN MIDDAG KR. 1000,-
(Alternativ D) DELTAGELSE EN DAG MED MIDDAG KR. 1500,-

I prisen er også inkludert materiale som anvendes i Symposiet, blant annet boken: FILOSOFI OG LEDELSE – EN ANTOLOGI OM DIALOGEN SOM NØKKEL TIL FORSTÅELSE (2016). Boken – som i seg selv er original i og med at den er skrevet i dialogform og følgelig gir ny innsikt til forskerkollegaer om hvordan lese og forstå tunge forskningstekster – er et resultat av et forskningsprosjekt som NHS har hatt gående i forbindelse med tildelingen av pedagogiske utviklingsmidler. Det er vårt håp at dette symposiet kan være med på å skape basis for en fornyelse av undervisningsmetoder i alle skoleslag, fra grunnskole- til universitetsnivå.

Vi ber om påmelding innen 24. februar som sendes på email til: ida.h.dahl@uis.no

Vennligst oppgi hvilket alternativ du melder deg på samt navn og adresse.