MENY

Disputas om vekstkinetikk for gasshydrat

Torsdag 16. februar 2017 vil Remi-Erempagamo Tariyemienyo Meindinyo disputere for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Stavanger.

forsvarer avhandlingen: «Gas Hydrate Growth Kinetics».

Alle interesserte ønskes herved velkommen både til prøveforelesning klokken. 10.00 og disputas klokken. 12.15.

Leder for disputasen er prodekan for forskning Bjørn H. Hjertager, fra Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet ved UiS.

Arrangementet finner sted i Kjølv Egelands hus, Auditorium E-164 (trykk for kart)

 

Kunngjøring for Remi-Erempagamo Tariyemienyo Meindinyos disputas (pfd)

 

 

Remi-Erempagamo Tariyemienyo Meindinyo