MENY

Presentasjon av "Politikk for innovative regioner"

Rune Dahl Fitjar presenterer "Politikk for innovative regioner". Elin Schanche deltar med sine synspunkter og kommentarer.

"Politikk for innovative regioner" ble utgitt på Cappelen Damm Akademisk i fjor. Boka gir kunnskap om mange sider ved norsk innovasjonspolitikk, om forutsetninger for innovasjon og om hvordan innovasjoner foregår i ulike deler av næringslivet.  Målet er å skape en kunnskapsbasert debatt, spesielt om den regionaliserte delen av politikken.

Innovasjonspolitikk må tilpasses ulike regionale forhold i næringslivet. Den må bidra til å koble eksisterende og beslektet kunnskap som grunnlag for framvekst av nye næringer. Er vi egentlig flinke på innovasjon i Norge eller er vi innovasjonssinker, slik Arne Isaksen påstår i et av bokas kapitler?
 

Presentasjon 24. februar

Rune Dahl Fitjar vil først presentere boka og fortelle om arbeidet med den. Så vil Elin Schanche komme med sine kommentarer og tanker etter å ha lest boka. Til slutt åpnes det for spørsmål og innspill fra salen.

Rune Dahl Fitjar er professor ved Handelshøgskolen på UiS. Han har skrevet flere bøker og en rekke vitenskapelige artikler.

Elin Schanche er nyansatt leder i Grønn By Stavanger. Hun har tidligere vært leder i Greater Stavanger, og hun har vært Plan- og utbyggingssjef ved Stavanger lufthavn. Siden i fjor har hun vært leder i Rogaland Høyre. Schanche sitter i kommunestyret på Rennesøy og i Fylkestinget.

Presentasjonen finner sted fredag 24. februar kl. 11.30 i biblioteket på Ullandhaug. Det blir servering av kaffe og te med "noe attåt". SiS bok vil være til stede og selge boka.

Alle er hjertelig velkommen!


Arrangement på Facebook

Forside: Politikk for innovative regioner