MENY

Disputas om analyse av "big data"

Mandag 13. mars 2017 vil Bikash Agrawal disputere for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Stavanger.

Agrawal forsvarer avhandlingen:

«Scalable Data Processing and Analytical Approach for Big Data Cloud Platform»

Alle interesserte ønskes herved velkommen både til prøveforelesning kl. 10:00 og disputas kl. 12:15.

Tittel for prøveforelesning: «Fog computing for big data processing»

Leder for disputasen er Tom Ryen, leder ved Institutt for data- og elektroteknikk.

Arrangementet finner sted i Kjølv Egelands hus, Auditorium E-164.