Et profilbilde

Universitetslektor
Nina Grini { "honorific-suffix": "Universitetslektor", "fn": "Nina Grini", "tel": "Telefon: 51833208", "email": "nina.grini@uis.no" }

Avdeling/enhet Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt/senter Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Avdeling Porsgrunn

Undervisning

Forskningsområder

Utvalgte publikasjoner

Pågående forskning

Arbeidserfaring

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

 • Grini, Nina (2014). A systemic aproach to school development. Tartu County og SEPU; 2014-08-22.
 • Grini, Nina (2014). Bedre klasseledese gjennom skolebasert kompetanseutvikling. Udir/NTNU; 2014-03-10 - 2014-03-11.
 • Grini, Nina (2014). Finnes det mobbing i barnehagen?. Narvik kommune; 2014-04-04.
 • Grini, Nina (2014). Forankring av utviklingsarbeid i skolen. Læringsmiljøsenteret; 2014-03-11.
 • Grini, Nina (2014). Hvorfor leker vi?. Øvre Eiker kommune; 2014-09-03.
 • Grini, Nina (2014). Klasseledelse. Gauldal kommune; 2014-04-22.
 • Grini, Nina (2014). Klasseledelse. Strand kommune; 2014-02-03.
 • Grini, Nina (2014). Læringsmiljø i barnehagen. Hurum kommune; 2014-03-20.
 • Grini, Nina (2014). Læringsmiljø og pedagogisk analyse. Hurum kommune; 2014-02-10.
 • Grini, Nina (2014). Læringsmiljø og pedagogsik analyse, grunnopplæring. Læringsmiljøseneret; 2014-08-12.
 • Grini, Nina (2014). Læringsmiljøutvikling - Hvorfor det?. Læringsmiljøsenteret; 2014-08-13.
 • Grini, Nina (2014). Læringsmiljøutvikling i skolen - hvorfor?. Læringsmiljøsenteret; 2014-05-23.
 • Grini, Nina (2014). Læringsmmiljøutvikling og skolen som lærende organisasjon. Nasjonal senter for læringsmiljø; 2014-04-03.
 • Grini, Nina (2014). Nettverk for Pedagogisk psykologisk tjeneste. Læringsmiljøsentert;
 • Grini, Nina (2014). Praktisk, variert og relevant undervisning på ungdomstrinnet. Strand kommmune; 2014-09-17.
 • Grini, Nina (2014). Relasjoner. Øvre Eiker kommune; 2014-04-10.
 • Grini, Nina (2014). Skolen som lærende organisasjon. Læringsmiljøsenteret; 2014-03-12.
 • Grini, Nina (2014). The LP model - learning enviroment and pedagogical analysis. SEPU; 2014-08-21.
 • Grini, Nina (2014). Veiledning Ungdomstrinn i utvikling, Pedagogisk analyse. Læringsmiljøsenteret; 2014-05-05.
 • Grini, Nina (2014). Veiledning, utvikling av klasseledelse. Strand kommune; 2014-02-26.
 • Grini, Nina (2014). Veilening, Utviklingsarbeid i skolen. Våler kommune; 2014-01-07.
 • Grini, Nina (2014). Videreføring av LP i Våler. Våler kommune; 2014-01-07.
 • Jahnsen, Hanne; Grini, Nina (2014). Læringsmiljø. Sigdal kommune; 2014-08-13.
 • Westergård, Elsa; Grini, Nina (2014). Den gode timen. Strand kommune; 2014-09-18.
 • Grini, Nina (2013). Et eksternt blikk på skolens utfordringer. Våler kommune;
 • Grini, Nina (2013). Et eksternt blikk på våre utfordringer. Våler kommmune; 2013-10-09.
 • Grini, Nina (2013). Fokus på læringsmiljø og pedagogisk analyse i barnehagen. Trondheim; 2013-04-18.
 • Grini, Nina (2013). Gruppeledelse i LP grupper i barnehagen. Skaun kommune;
 • Grini, Nina (2013). Hva preger læreres språk i refleksjon om klasseromsutfordringer?. PPT i: Øvere Eiker, Moss, Hurum, Modum, Rælingen,;
 • Grini, Nina (2013). Hva preger lærernes samtaler i reflkesjon om utfordringer i klasserommet?. Våler kommune;
 • Grini, Nina (2013). Klasseledelse i ungdomstrinnsatsingen. UDIR;
 • Grini, Nina (2013). Klassen som sosialt system Å jobbe som en lærende organisasjon. UIS; 2013-11-15.
 • Grini, Nina (2013). Læreren endring i språk. Våler kommune; 2013-03-13.
 • Grini, Nina (2013). Lærerens endring i språk. oslofjord kommunenes PPT kontorer; 2013-03-14.
 • Grini, Nina (2013). Læringsmiljøutvikling (LP-modellen) i barnhagen - Grunnopplæring. Hurum Kommune; 2013-01-31 - 2013-02-01.
 • Grini, Nina (2013). NSLA i Ungdomstrinnsatsingen - Klasseledelse. UDIR; 2013-10-24.
 • Grini, Nina (2013). PPT og systemarbeid. Læringsmiljøsenetert;
 • Grini, Nina (2013). Relasjonskompetanse. Hurum kommune;
 • Grini, Nina (2013). Relasjonskompetanse. Trondheim;
 • Grini, Nina (2013). Relasjonskompetanse. Narvik kommune;
 • Grini, Nina (2013). Relasjonskompetanse - Hva er det?. Trondheim og Skaun kommune; 2013-10-16.
 • Grini, Nina (2013). Relasjonskompetanse - Hva er det?. Narvik kommune; 2013-10-15.
 • Grini, Nina (2013). Relasjonskompetanse - hva er det?. Hurum kommune; 2013-10-22.
 • Grini, Nina (2013). Skolekultur. Hurum kommune;
 • Grini, Nina (2013). Skolen som lærende organisasjon. Trondheim kommune;
 • Grini, Nina (2013). Systemarbeid i PPT. PPT Moss;
 • Grini, Nina (2013). Veiledning av PPT i arbeidet med læringsmiljø og pedagogisk analyse. Modum kommune;
 • Grini, Nina (2013). Veiledning med prosjektgruppene i Ungdomstrinnsatsingen. Tau/Jørpeland skoler; 2013-11-08.
 • Grini, Nina (2013). Working with the learning enviroment and how to arrange the use of pedagogical analysis in schools. Tartu county; 2013-11-05.
 • Grini, Nina (2013). Å jobbe systematisk med systemsaker i PPT. Moss Kommune; 2013-09-26.
 • Grini, Nina (2013). Å være gruppeleder i lærergrupper (LP) Analyse av LP undersøkelsen. Modum kommune, Sigdal kommune, Krødsherad kommune; 2013-02-21.
 • Grini, Nina; Jahnsen, Hanne (2013). Ambulerende team -lokale kompetansesenter for inkludering.
 • Grini, Nina; Nergaard, Svein Erik (2013). Veiledning av Ambulerende team i Arendal. Arendal kommune; 2013-03-06.
 • Grini, Nina; Oterkiil, Tonje Constance (2013). LP- modellen barnehage.Fagdag om Relasjonskompetanse. Hurum kommune; 2013-10-22.