MENY

Bokpresentasjon med Jan Erik Karlsen

Jan Erik Karlsen presenterer "Strategisk fremsynsledelse". Kjersti Balle Tharaldsen kommenterer.

"Strategisk fremsynsledelse" kom ut på Fagbokforlaget i fjor. Den presenterer en ny måte å tenke strategi, planlegging og endring på. Karlsen viser hvordan energien i organisasjonen kan rettes fremover, mot det som ennå ikke er skapt. Fortiden kan vi ikke gjøre noe med, men ved hjelp av strategisk fremsynsledelse kan organisasjonen finne strategier for å tenke, diskutere og skape sin egen fremtid.

Presentasjon 14. mars

Jan Erik Karlsen vil først presentere boka og fortelle om arbeidet med den. Etter det vil Kjersti Balle Tharaldsen komme med sine kommentarer og tanker etter å ha lest boka. Til slutt åpnes det for spørsmål og innspill fra salen.

Jan Erik Karlsen er professor emeritus ved UiS. Han var professor i industriell økonomi og i endrings- og fremsynsledelse fra 1991 til 2013. Han har vært gjesteprofessor ved flere utenlandske læresteder, og har utgitt en rekke bøker om ulike sider ved moderne produksjonsliv. Til tross for at han nå offisielt har nådd pensjonsalder er han minst like aktiv som før, og publiserer stadig viktige og nyskapende bøker innen sine fagområder.

Kjersti Balle Tharaldsen er postdoktor ved Læringsmiljøsenteret. Hun har doktorgrad i ledelse fra UiS, og er ansatt ved Dalane DPS i tillegg til på UiS.

Det blir servering av kaffe, te og Twist. SiS bok vil være til stede og selge boka.

Alle er hjertelig velkommen!


Arrangement på Facebook

Forside: Strategisk fremsynsledelse