MENY

Slik kan nybegynnere lære å spille etter noter raskere

Erfaring fra grunnskolens leseopplæring kan hjelpe nybegynnere til å mestre notelesing. Det viser doktorgradsarbeidet til Julia Katarzyna Leikvoll.

Mange spilleelever synes det er vanskelig å lære å spille et instrument og strever med notene. Selv etter lang tids øving kan få av barna åpne et notehefte og spille det som står der like flytende som de leser en bok.

– Kan forskjellene skyldes at undervisningen i tekstlesing og notelesing er svært ulik? undret Julia Katarzyna Leikvoll som 17. mars forsvarer avhandlingen «Lytt, skriv, spill: Om notelesingsferdigheter hos pianoelever på nybegynnernivå».

Leikvoll har undersøkt noteopplæring i pianoundervisning for nybegynnere i kulturskolen og sammenlignet den med lese- og skriveopplæringen i grunnskolen. 

Professor Per Dahl ved Institutt for musikk og dans ved Universitetet i Stavanger (UiS) har vært hovedveileder for doktorgradsarbeidet.

Førsteamanuensis Erik Fossåskaret ved Institutt for medie-, kultur- og samfunnsfag ved UiS har vært medveileder.

Alle interesserte ønskes velkommen, både til prøveforelesning torsdag 16. mars klokken 15:15 og til disputas fredag 17. mars klokken 09:00.

Julia Katarzyna Leikvoll har en mastergrad i utøvende piano med fordypning fra Griegakademiet, ved Universitetet i Bergen (UiB) 2005 og mastergrad i musikkpedagogikk fra Høgskolen i Bergen i 2009. Hun arbeider som klaverpedagog ved Meland Kulturskule. I tillegg underviser hun på praktisk pedagogisk utdanning (PPU) ved Griegakademiet ved UiB

 

 

Portrett av Julia Katarzyna Leikvoll

Julia Katarzyna Leikvoll disputerer for graden philosophiae doctor (ph.d.) i lesevitenskap ved Det humanistiske fakultet 17. mars 2017. (Foto: Aleksandra Habior)