MENY

Disputas om konflikter og følelser i lederrollen

Hulda Mjöll Gunnarsdóttir disputerer for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet fredag 17. mars.

Hun forsvarer avhandlingen The Emotional Middle. Autonomy and emotion management in the middle managerial role.

Avhandlingen handler om lederes følelser og følelsesarbeid i møte med motstridende forventninger til lederrollen. Den utforsker spesielt hvordan mellomledere gjenkjenner, kontrollerer og uttrykker følelser i endringsprosesser. Gunnarsdóttir ser også på forekomsten av rollekonflikter blant ledere, og sammenhengen mellom lederposisjon, etiske dilemma og emosjonelle belastninger.

Avhandlingen baserer seg på en kvalitativ casestudie innenfor barnevernet og tre kvantitative studier basert på data fra Administrativt forskningsfond (AFF) som omhandler i underkant av 3000 ledere.

Professor Knud Knudsen ved UiS har vært hovedveileder, mens professor Jan Erik Karlsen ved UiS har vært medveileder. 

Alle er hjertelig velkommen til prøveforelesning kl 10 og til disputas kl 12.

Kunngjøring for disputasen

Hulda Mjöll Gunnarsdóttir