Et profilbilde

Ekstern
Terje Agledahl { "honorific-suffix": "Ekstern", "fn": "Terje Agledahl", "tel": "Telefon: 51832963", "email": "terje.agledahl@uis.no" }

Avdeling/enhet Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt/senter Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Avdeling Stavanger

Undervisning

Forskningsområder

Utvalgte publikasjoner

Pågående forskning

Arbeidserfaring

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

 • Agledahl, Terje; Garvik, Margit; Idsø, Ella Maria Cosmovic; Jahnsen, Hanne; Oterkiil, Tonje Constance; Øverland, Klara (2014). Kartlegging for PP-tjenesten. Materiell som PP-tjenesten kan ha nytte av å vite om, kjenne til og finne fram til i sitt samarbeid med skoler og barnehager om å utvikle gode læringsmiljø. Universitet i Stavanger.
 • Nergaard, Svein Erik; Agledahl, Terje (2015). Evaluering av LP- Prosjekt i Risør kommune. Risør kommune; 2015-09-16.
 • Agledahl, Terje (2014). Analyse av påvirkningsfaktorer i elevenes læringsmiljø. Tønsberg kommune; 2014-11-18.
 • Agledahl, Terje (2014). Implementering av LP-modellen. Tønsberg Kommune; 2014-10-07.
 • Agledahl, Terje (2014). Inkludering, Tilpassa opplæring og spesialundervisning. Narvik kommune; 2014-10-29 - 2014-10-30.
 • Agledahl, Terje (2014). Læringsmiljø og pedagogisk analyse, Tønsberg. Tønsberg kommune;
 • Agledahl, Terje (2014). Spesialundervisning i et inkluderingsperspektiv. Region Indre Midt-Troms; 2014-09-16 - 2014-09-17.
 • Agledahl, Terje; Nergaard, Svein Erik (2014). PPT som aktør i Systemrettet arbeid. PPT Halden;
 • Agledahl, Terje; Nergaard, Svein Erik (2014). PPTs rolle i systemrettet arbeid. Halden kommune; 2014-09-18.
 • Nergaard, Svein Erik; Agledahl, Terje (2014). Arbeid med læringsmiljøutvikling,veiledning PPT Halden. Halden PPT;
 • Nergaard, Svein Erik; Agledahl, Terje (2014). Etablering av faglige nettverk. Statped; 2014-10-15 - 2014-10-16.
 • Nergaard, Svein Erik; Agledahl, Terje (2014). Fagsamling LP-modellen på Vestre Toten. Vestre Toten kommune; 2014-01-23.
 • Nergaard, Svein Erik; Agledahl, Terje (2014). Nettverkssamling for LP-modellen i Risør. Risør kommune;
 • Nergaard, Svein Erik; Agledahl, Terje (2014). Systemarbeid i PPT. Halden kommune;
 • Agledahl, Terje (2013). Kartleggingsundersøkelsen i LP-modellen og tolkninger av data/ Kommunikasjon i lærergruppemøtene. Troms interkommunalt samarbeid; 2013-03-14.
 • Agledahl, Terje (2013). Kjennetegn ved læreres kollegasamtaler, og betydningen av disse for læringspotensialet i samtalene. Ofoten samarbeidskommuner; 2013-01-06.
 • Agledahl, Terje (2013). Kritisk perspektiv på spesialundervisning - gir spesialundervisningen den effekten vi ønsker?. Ofoten, interkommunalt samarbeid; 2013-04-17.
 • Agledahl, Terje (2013). Læringsmiljø og pedagogisk analyse. Målselv kommune; 2013-08-20 - 2013-08-21.
 • Agledahl, Terje (2013). Læringsmiljøet, med særlig vekt på guttene/gutters opplevelse av skolesituasjonen. Interkommunalt samarbeid i Troms; 2013-05-25.
 • Nergaard, Svein Erik; Agledahl, Terje (2013). Klasseledelse. Risør kommune; 2013-04-02.
 • Nergaard, Svein Erik; Agledahl, Terje (2013). LP-Møte i PP-tjenesten Vestre Toten. Vestre Toten kommune; 2013-04-23.
 • Nergaard, Svein Erik; Agledahl, Terje (2013). Nettverksmøte LP-Risør. Risør kommune; 2013-05-16.
 • Nergaard, Svein Erik; Agledahl, Terje (2013). Nettverkssamling LP-Risør. Risør kommune; 2013-10-10.
 • Nergaard, Svein Erik; Agledahl, Terje (2013). Nettverksseminar LP-Risør. Risør kommune; 2013-03-07.
 • Nergaard, Svein Erik; Agledahl, Terje (2012). Klasseledelse. Narvik kommune;