Et profilbilde

Professor
Eva Rauls { "honorific-suffix": "Professor", "fn": "Eva Rauls", "tel": "Telefon: 51834514", "email": "eva.rauls@uis.no" }

Avdeling/enhet Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet
Institutt/senter Institutt for matematikk og fysikk
Rom KE E-528
Tlf priv/mob +4751834514
Merknader Kontor: KE-528

Forskningsområder

 • Teoretisk faste stoffers fysikk / Theoretical Solid State Physics
 • Numerisk modellering / Computational Materials Science
 • Overflatefysikk og fysikk av punktdefekter / Surface Science and Defect Physics
 • Ab Initio beregninger /  First Principles Calculations
  • Adsorbsjon og selvorganisering av molekyler på  overflater / Adsorption and Self Organisation of Molecules on Surfaces
  • Porøse og amorfe materialer / Porous and Amorphous Materials

Utvalgte publikasjoner

 S. Tebi, M. Paszkiewicz, H. Aldahhak, F. Allegretti, P. Deimel, P. A. Casado, D. Duncan, W. G. Schmidt, J. Barth, R. Koch, U. Gerstmann, E. Rauls, F. Klappenberger, W. Schoefberger, S. Muellegger, "On-Surface Site-Selective Cyclization of Corrole Radicals", ACS Nano, DOI: 10.1021/acsnano.7b00766 (2017). 

A. Paulheim, C. Marquardt, M. Sokolowski, M. Hochheim, T. Bredow, H. Aldahhak, E. Rauls, W. G. Schmidt, "Surface induced vibrational modes in the fluorescence spectra of PTCDA on the KCl and NaCl(100) surfaces", J. Phys. Chem. C 120, 11926 (2016). 

S. Müllegger, E. Rauls, U. Gerstmann, S. Tebi, G. Serrano, S. Wiespointner-Baumgarthuber, W.G.Schmidt, and R. Koch, "Mechanism for nuclear and electron spin excitation by radio frequency current", Phys. Rev. B 92, 220418(R) (2015). 

M. Landmann, T. Köhler, E. Rauls, T. Frauenheim, and W. G. Schmidt, "The atomic structure of ternary amorphous TixSi1?xO2 hybrid oxides", J. Phys. Condens. Matter 26, 253201 (2014). 

H.J. von Bardeleben, J.L. Cantin, U. Gerstmann, A. Scholle, S. Greulich-Weber, E. Rauls, M. Landmann, W.G. Schmidt, A. Gentils, J. Botsoa, and M.F. Barthe, "Identification of the Nitrogen Split Interstitial (N-N)N in GaN", Phys. Rev. Lett. 109, 206402, (2012). 

F. Zirkelbach, B. Stritzker, K. Nordlund, J.K.N. Lindner, W.G.Schmidt, and E. Rauls, "Combined ab initio and classical potential simulation study on the silicon carbide precipitation in silicon",  Phys. Rev. B 84, 064126 (2011). 

E. Rauls and L. Hornekaer, "Catalyzed Routes to Molecular Hydrogen Formation and Hydrogen Addition Reactions on Neutral Polycyclic Aromatic Hydrocarbons Under Interstellar Conditions", The Astrophysical Journal, 679, 531 (2008). 

  Pågående forskning

  • Adsorbsjon og elektroniske egenskaper av (metall-)corrol- og porfyrin molekyler på metall overflater (som fx sølv, gull) 
  • Vann i Beryllkrystaller


  PhD projekt fra 1.des. 2017:  (metall-)phthalocyanin molekyler på metalloverflater, Arne Ravndal


  Arbeidserfaring

  • iNano, Institut for Fysik og Astronomi, Aarhus Universitet, Denmark
  • Department Theoretische Physik, Universität Paderborn, Germany

  Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

  • Rauls, Eva (2019). Bias-controlled doping of graphene with ice: a theoretical study. Setcor; 2019-10-22 - 2019-10-25.
  • Rauls, Eva (2019). On-Surface Site-Selective Chemical Conversions
 of Free Base Corroles on Ag(111) and Manganese Centered Corroles. 2019-12-13 - 2019-12-15.
  • Rauls, Eva (2019). On-surface site-selective chemical conversions - macromolecules on Ag(111). Phantoms Foundation; 2019-09-30 - 2019-10-04.
  • Rauls, Eva; Gerstmann, Uwe (2019). Thin ice under pressure on graphene - a theoretical NMR study. Setcor; 2019-10-22 - 2019-10-25.
  • Rauls, Eva (2018). Adsorption of Co- and Cu-Phthalocyanines on Au(100) surfaces. 2018-08-26 - 2018-08-31.
  • Rauls, Eva (2018). Identifying on-surface site-selective chemical conversions by theory-aided NEXAFS spectroscopy: Free base corroles on Ag(111). 2018-08-26 - 2018-08-31.
  • Rauls, Eva; Aldahhak, Hazem (2017). Free-base Corroles on Ag(111): Measuring and Modelling of On-surface Structural Transformations. 2017-08-27 - 2017-09-01.