Et profilbilde

Førsteamanuensis
Johannes Nilsson Finne { "honorific-suffix": "Førsteamanuensis", "fn": "Johannes Nilsson Finne", "tel": "Telefon: 51832420", "email": "johannes.n.finne@uis.no" }

Avdeling/enhet Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt/senter Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Rom HG Q-350

Undervisning

Forskningsområder

Utvalgte publikasjoner

Pågående forskning

Arbeidserfaring

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

 • Finne, Johannes Nilsson; Roland, Erling Georg; Svartdal, Frode (2018). Relational rehabilitation: Reducing harmful effects of bullying. Nordic Studies in Education. ISSN 1891-5914. Volum 38. Hefte 4. DOI: 10.18261/issn.1891-2018-04-05.
 • Finne, Johannes Nilsson; Svartdal, Frode (2017). Social Perception Training (SPT): Improving social competence by reducing cognitive distortions. International Journal of Emotional Education (IJEE). ISSN 2073-7629. Volum 9. Hefte 2. s. 44-58.
 • Ellenbogen, Stephen; Calame, Robert; Parker, Kim; Finne, Johannes Nilsson; Trocme, Nico (2015). Description and preliminary investigation of Family TIES (Training In Essential Skills), a strategy for treating youth aggression and related problems in a social services agency. International Journal of Child and Adolescents Health. ISSN 1939-5930. Volum 8. Hefte 2. s. 231-240.
 • Finne, Johannes Nilsson (2013). Social competence in Norwegian schools. I: Social and Emotional Education. An International Analysis. Fundacion Botin. ISBN 978-84-15469-34-6. s. 155-196.
 • Finne, Johannes Nilsson (2018). Moral cognition and social competence: Promotion and prevention in school. VID vitenskapelig. ISBN 978-82-93490-27-2. 141 s.
 • Gundersen, Knut Kornelius; Olsen, Tutte M.; Finne, Johannes Nilsson; Strømgren, Børge; Daleflod, Bengt (2015). AART En metode for trening i sosial kompetanse. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-02075-4. 233 s.
 • Gundersen, Knut Kornelius; Finne, Johannes; Olsen, Tutte (2006). ART : en metode for trening av sosial kompetanse : manual for 10 ukers ART program : sosiale ferdigheter, sinnekontroll, moralsk resonnering / Knut Gundersen, Johannes Finne, Tutte Mitchell Olsen. Diakonhjemmet høgskole Rogaland. ISBN 8291046085. 161 s.
 • Finne, Johannes Nilsson (2019). Relational rehabilitation after bullying. University of Stavanger; 2019-11-07 - 2019-11-08.
 • Finne, Johannes Nilsson; Nordaker, Dag Jostein (2019). Hvordan skal skolene sikre et trygt og godt skolemiljø?.
 • Finne, Johannes Nilsson (2017). «Hvordan kan jeg vite om noen liker meg da?». 2017-09-26.
 • Finne, Johannes Nilsson (2017). Improving social competence by reducing cognitive distortions. ENSEC;
 • Finne, Johannes Nilsson (2015). Aggresjon og bilkjøring. ATL Rogaland og;
 • Finne, Johannes Nilsson (2015). Social Perception Training, prelimenary results; "How do I know if they like me or not?". ENSEC;
 • Finne, Johannes Nilsson (2013). ART - Livets kunst. Re kommune; 2013-04-10.
 • Finne, Johannes Nilsson (2013). ART (Aggression Replacement Training); What it is and how it is developed in Norway. 2013-07-05.
 • Finne, Johannes Nilsson (2013). Family training in essential skills - Family ART. ENSEC; 2013-07-06.
 • Finne, Johannes Nilsson (2013). Social competence in Norwegian schools. Botin Foundation; 2013-10-17.
 • Finne, Johannes Nilsson (2012). Målrettet arbeid med sosial ferdighetstrening. 2012-04-25.
 • Finne, Johannes Nilsson; Olsen, Tutte Mitchell (2012). Education of Junior-ART-trainers. ICART / ART-senteret; 2012-09-05 - 2012-09-06.
 • Finne, Johannes Nilsson (2011). Expectations and change in Family ART. 2011-06-10.
 • Finne, Johannes Nilsson (2011). Family ART - expectations. ICART; 2011-08-23 - 2011-08-25.
 • Finne, Johannes Nilsson; Olsen, Tutte Mitchell (2011). Junior ART - making heroes out of bandits. 2011-06-11.
 • Finne, Johannes Nilsson (2009). ART på ulike arenaer - hvordan implementere i kommunen. Lyngdal kommune; 2009-10-15.
 • Finne, Johannes Nilsson; Olsen, Tutte Mitchell (2009). Junior ART. 2009-06-09 - 2009-06-12.
 • Finne, Johannes Nilsson (2008). ART i Norge + Workshop familie ART / junior ART. Svenska Inistitisjonsstyrelsen (SIS); 2008-10-01 - 2008-10-02.
 • Finne, Johannes Nilsson (2008). Family ART in Norway. ICART / ART-senteret; 2008-06-17 - 2008-06-18.