MENY

Birgit Brusletto

Birgit Brusletto er doktorgradskandidat ved Høgskolen i Sørøst-Norge hvor hun forsker på kreftpasienter som skal tilbake i arbeidslivet.

Bruslettos prosjekt heter «Arbeidsliv etter kreftbehandling - i et langtidsperspektiv.»

Det er mange som blir rammet. Ca. 35.000 personer får kreft i Norge årlig, og nesten halvparten av disse er i arbeidsdyktig alder. Få har så langt forsket på helsefremmende faktorer innen tematikken, og spesielt i et langtidsperspektiv.

Arbeidslivet er viktig for vår identitet og opplevelse av å være en del av samfunnet og det «normale liv». Vi vet en god del om at kreft og kreftbehandling kan gi senskader som kan påvirke arbeidslivet, og vi vet en del om hvem som har større tilbøyelighet til å komme tilbake til arbeidslivet enn andre. Vi vet også at kontakt med arbeidsplassen underveis og tilrettelegging i startfasen kan være av stor betydning.

Få har imidlertid sett på hvilke helsefremmende faktorer som påvirker til å finne tilbake til et vedvarende og godt arbeidsliv i et lengre perspektiv. Blant deltakerne som nå er intervjuet, er gjennomsnittstiden etter siste behandling 9 år. Fordi vi skal forstå bedre og eksplorere et noe uutforsket område og komplekse kontekster, har jeg valgt et kvalitativt design og en metode som er designet for å kartlegge nettopp det; Interpretative Phenomenological Analysis (IPA).

Nå er det skriving og atter skriving! Akkurat nå er 1. artikkel sendt inn til vurdering og jeg har også begynt å se på artikkel 2 og 3 og jobber for så vidt noe parallelt med kappen. Det var midtveisevaluering i mai, så det har også blitt litt forberedelser til det.